Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri, İsim Türleri, Paragraf Çözümleme, Anlatım Türleri Testi 1

• 1572 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri, İsim Türleri, Paragraf Çözümleme, Anlatım Türleri Testi 1

1

“Sağlam” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde “Yeni ayakkabılar oldukça sağlam çıktı.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?


A ) Sağlamken çürük raporu almış.
B ) Paraya acımamış, en sağlam çantayı almış.
C ) Sağlam bir dost bulmak çok zor.
D ) Edinilen haber hiç de sağlam değildi.


2

I. Bisikleti yolun ortasına bırakma.
II. Elmayı ortasından böldü ve yedi.
III. Kışın ortasında nereye gidecekler.
IV. Tam tarlanın ortasına geldik.
Yukarıda verilen cümlelerin hangilerinde “orta” sözcüğü, aynı anlamda kullanılmıştır?


A ) I ve III
B ) I ve II
C ) IV ve I
D ) IV ve III


3

"Yanıtlarını bir kâğıda yazdın mı?" cümlesinde altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kullanılmıştır?


A ) Doğrular elbette bir gün su yüzüne çıkar.
B ) Soruları yarına bırakmak olmaz.
C ) Yanlış yoldan gidince geç kaldık.
D ) Cevapların hepsini gazete yayınladı.


4

Tilki, yol başında oturmuş sağı solu gözetliyormuş. Karşıdan bir kurtla çoban köpeğinin güle oynaya geldiklerini görmüş. Yanlarına gidip dostluklarının gerekçesini sormuş. Çoban köpeği: “Dün, bu kurt bizim sürüye saldırdı. Birkaç koyunu boğazladı. Peşinden koştum ama yetişemedim. Çoban da beni evire çevire dövdü. Ben de gidip eski düşmanımla dost oldum. Dostluğumuzun gerekçesi çobandır.” demiş.
Aşağıdakilerden hangisi metindeki olay kahramanlarından biri değildir ?


A ) Kurt
B ) Çoban köpeği
C ) Çoban
D ) Keçi5

Tilki, yol başında oturmuş sağı solu gözetliyormuş. Karşıdan bir kurtla çoban köpeğinin güle oynaya geldiklerini görmüş. Yanlarına gidip dostluklarının gerekçesini sormuş. Çoban köpeği: “Dün, bu kurt bizim sürüye saldırdı. Birkaç koyunu boğazladı. Peşinden koştum ama yetişemedim. Çoban da beni evire çevire dövdü. Ben de gidip eski düşmanımla dost oldum. Dostluğumuzun gerekçesi çobandır.” demiş.
Metnin ana fikri aşağıdaki atasözlerinden hangisi ile ifade edilebilir?


A ) Abdalın dostluğu köy görününceye kadar.
B ) Aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun.
C ) Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.
D ) Ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli.


6

Tilki, yol başında oturmuş sağı solu gözetliyormuş. Karşıdan bir kurtla çoban köpeğinin güle oynaya geldiklerini görmüş. Yanlarına gidip dostluklarının gerekçesini sormuş. Çoban köpeği: “Dün, bu kurt bizim sürüye saldırdı. Birkaç koyunu boğazladı. Peşinden koştum ama yetişemedim. Çoban da beni evire çevire dövdü. Ben de gidip eski düşmanımla dost oldum. Dostluğumuzun gerekçesi çobandır.” demiş.
Metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Kurt ile Tilkinin Dostluğu
B ) Dostluğun Faydaları
C ) Çoban ve Kuzu
D ) Kurt ile Çoban Köpeğinin Dostluğu


7

Tiyatro, bir toplumun eğitimi için en etkili araçlardan biridir. Toplumun yükselişini ya da çöküşünü gösteren bir barometredir. Duyarlılığı olan bir tiyatro, halkın duyarlılığını birkaç yıl içinde değiştirebilir. Bunun tam tersi de olabilir.
Paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz ?


A ) Tiyatro her dönemde varlığını sürdürür.
B ) Tiyatro, halkı eğiten bir araçtır.
C ) Toplumun ilerlemesinde tiyatro etkilidir.
D ) Toplumdaki çöküş tiyatroya yansır.


8

…Karikatür için yalnız çizmek, espri bulmak yetmiyor; uygun yerde ve zamanda bunları bir araya getirmek de önemli. Onun için de deneyimler, sezgilerle donatılmış bir bilgi birikimi gerekiyor.
Aşağıdakilerden hangisi paragrafın giriş cümlesi olmaya uygundur?


A ) Karikatür yazı ve resimden ibaret bir sanattır.
B ) Karikatürün öğrenilemeyen bir yanı var kuşkusuz.
C ) Karikatür dergilerini her hafta takip ederim.
D ) Öğretmen olmasam karikatür yaparak geçinirdim.


9

Yıllardır ki bir kılıcım kapalı kında,
Kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi;
Muzdaribim bu duvarın dış tarafında,
Şefkatine inandığım biri var gibi.
Yukarıda verilen dörtlüğün konusu nedir?


A ) Özlem
B ) Çaresizlik
C ) Yalnızlık
D ) Karamsarlık


10

"Yapamaz"lara kulak asarsanız hiçbir zaman yapamazsınız.
Yukarıdaki sözü özetleyen ifade hangisidir?


A ) Başarmaya inanmak
B ) Başarı için yardımlaşmak
C ) Başarmanın mükâfatı
D ) Başarının güzelliği


11

Her şey sınav günü başladı. Heyecanlıydım, sınava uzun zamandır hazırlanıyordum. Bu benim için önemliydi. Çünkü öğretmen olmak istiyordum. Bu sınav da öğretmen olmam yönündeki son engeldi. Erken kalktım. Hatta doğru dürüst uyuyamadım. Alelacele kahvaltı ve işte sokaktaydım. Elimde çantam, içinde sınav evrağım. Otobüs bekletmedi, hemen geldi. Sınav yerine ulaştım. Her şey yolundaydı. Sınav salonuna almaya başladılar. Sınav giriş belgesi gerekli, kapıları aşmak için. Elimi çantaya daldırdım. İşte kalem, silgi, nüfus cüzdanı, rimel… Hay aksi çanta kör kuyu gibi. Bir türlü evraka ulaşamıyorum. Neredeyse çantayı boşaltım.  Ama yok, yok, yok. Çantanın dibini buldum ama hâlâ yok. Endişe, korku, kalp çarpıntısı…
Paragraftaki anlatıcı aşağıdakilerden hangisidir?


A ) I. tekil kişi
B ) II. tekil kişi
C ) III. tekil kişi
D ) I. çoğul kişi


12

Her şey sınav günü başladı. Heyecanlıydım, sınava uzun zamandır hazırlanıyordum. Bu benim için önemliydi. Çünkü öğretmen olmak istiyordum. Bu sınav da öğretmen olmam yönündeki son engeldi. Erken kalktım. Hatta doğru dürüst uyuyamadım. Alelacele kahvaltı ve işte sokaktaydım. Elimde çantam, içinde sınav evrağım. Otobüs bekletmedi, hemen geldi. Sınav yerine ulaştım. Her şey yolundaydı. Sınav salonuna almaya başladılar. Sınav giriş belgesi gerekli, kapıları aşmak için. Elimi çantaya daldırdım. İşte kalem, silgi, nüfus cüzdanı, rimel… Hay aksi çanta kör kuyu gibi. Bir türlü evraka ulaşamıyorum. Neredeyse çantayı boşaltım.  Ama yok, yok, yok. Çantanın dibini buldum ama hâlâ yok. Endişe, korku, kalp çarpıntısı…
Yukarıdaki paragraf ne tür bir yazıdan alınmış olabilir?


A ) Mektup
B ) Anı
C ) Makale
D ) Deneme


13

Sevgiden, sevinçten böyle pek uzak
Yaşamak bilsen ah ne acı anne!
Yılların saçında yaktığı her ak
Şu ıssız gönlümün son tacı anne!
Dörtlükle ilgili olarak  aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?


A ) Anne sevgisinden söz edilmektedir.
B ) Kelime tekrarları kullanılmıştır.
C ) I. ve III. dizelerin sonlarında ses benzerliği vardır.
D ) Dizelerde benzetmeye yer verilmemiştir.


14

Yılların saçında yaktığı her ak
Şu ıssız gönlümün son tacı anne!
Altı çizili dizeyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Yıllar geçtikçe saçların dökülmesi
B ) Yıllar geçtikçe saçların zayıflaması
C ) Yıllar geçtikçe saçların beyazlaması
D ) Yıllar geçtikçe saçların güçsüzleşmesi


15

Aşağıdakilerden hangisinde "için" kelimesi amaç-sonuç ilişkisi kurmamıştır?

A ) Tiyatroya gitmek için yola çıktım.
B ) O ceketi beğenmediğim için almadım.
C ) Kızını görmek için okula gitti.
D ) Annesine vermek için bir demet çiçek almış.


16

Aşağıdaki cümlelerin hangisi neden-sonuç cümlesi değildir?


A ) Malzeme yetersizliğinden inşaat yarım kaldı.
B ) Seni ziyaret edemedim, çünkü hastaydım.
C ) Yağmurun yağmasıyla herkes içeri kaçıştı.
D ) Ders çalışmaya kütüphaneye gidecek.


17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "nesnel anlatım" vardır?


A ) Tiyatro bütün sanat dallarından daha etkilidir.
B ) Notlara göre sınıfın yüzde ellisi başarılı.
C ) Televizyondaki müzik beni eskilere götürdü.
D ) Onun son kitabı diğer kitaplarından daha etkileyici.


18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel bir yorum söz konusudur?


A ) Romanlarında kentte yaşayan insanların sorunlarını aktarmış.
B ) Geçen yıl mutluluk üzerine beş deneme yazdı.
C ) Öykülerinde toplumsal sorunları ustaca işlemiştir.
D ) Kahramanlarını aydın kesim insanlarından seçmiş.


19

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta getirelemez ?


A ) Bugün diğer günlerden daha sevinçli uyandı
B ) Buraya doğru gelenleri gördün mü
C ) Sabaha kadar aralıksız müzik dinledi
D ) Tatilini deniz kenarında geçirmeyi seçti


20

Selim birdenbire durdu(  ) Boşuna konuştuğunu anlamış ve her zaman olduğu gibi melankolisine gömülmüştü(  ) Artık konuşmuyor( ) baktığını görmüyor( ) söylenenleri işitmiyordu(  )
Paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?


A ) (.) (. )(,) (,) (. )
B ) (.) (. )(;) (,) (…)
C ) (.) (. )(,) (,) (…)
D ) (.) (! )(;) (,) (…)


21

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisinin kökü yapısal olarak farklıdır?


A ) Konuyu üzülerek anlattı.
B ) Sevinç duydum gözlerine bakınca.
C ) Saçlarını özenle taramıştı.
D ) Yapıtın yeni baskısı güzel oldu.


22

Mutluluğu tatmanın tek yolu, onu paylaşmaktır.
Yukarıdaki cümlede yapım eki almış kaç kelime vardır?


A ) 4
B ) 3
C ) 2
D ) 1


23

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soyut isme yer verilmiştir?


A ) Dün geceden beri elektrikler kesik.
B ) Sabahtan akşama kadar telefonla konuşuyor.
C ) Çocuklar için biriktirdiğimiz umutları yarınlara bıraktık.
D ) Durmadan, dinlenmeden oynamaya devam etti.


24

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi özel isim değildir?


A ) Çiçek, okulun en zekisi ve en güzeliydi.
B ) Meraklı Minik dergisini her ay alıyordu.
C ) Gül, bahçedeki en narin çiçek mi?
D ) Minnoş, sevdiği ve beslediği tek kediydi.


25

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde –ler eki, eklendiği kelimeye “aile” anlamını katmıştır?


A ) İtalyanlar genellikle sıcakkanlıdır.
B ) Ayçalar yarın bize mi geliyor?
C ) Sepetler dolusu elmayı dağıttık.
D ) Sabahları birer saat yürümelisin.


üst