Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Türkçe Ses Bilgisi Testi 1

• 1571 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Türkçe Ses Bilgisi Testi 1

1

Aşağıdaki cümlelerde kullanılmış altı çizili sözcüklerden hangisinde kaynaştırma ünsüzü vardır?


A)Kuş kanadıyla adam atıyla.
B)Bir defa borca alıştın mı sonra dilenirsin.
C)Aynaya baktığın zaman yüzün kızarmasın.
D)Bilge kişi her şeye şaşan kişidir.


2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek vardır?


A)Parasından en az yaralanan cimrinin kendisidir.
B)Cömertliğimiz hiçbir zaman servetimizi aşmamalıdır.
C)Ne kadar çok çalışırsan o kadar mesut olursun.
D)Çalışma sıkıntıyı, kötülüğü ve yoksulluğu uzaklaştırır.


3

Sonu "-e/-a" ünlüleri ile biten sözcüklere "-yor" eki getirilince bu ünlüler (-a/-e) daralarak "-ı ,-i,-u,-ü" ye dönüşür.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması yoktur?


A)Sürü çobansız yayılmıyor.
B)Her şeyin çocukluğumdaki kadar güzel olmasını istiyorum.
C)Deha ile kötülük bir araya gelmiyor.
D)Dehayı ancak ıstırap doğuruyor.


4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük türetilirken ses kaybına uğramıştır?


A)Kimse düşüncelerine hükmedemez.
B)içinden kadın sesi yükselen bir eve şenlik kapılarını kapa.
C)Bizce aklı balında adam yalnız bizim gibi düşünendir.
D)Felakete sabreyleyenler insandır.5

Aşağıdaki cümlelerde kullanılmış altı çizili sözcüklerden hangisinde ses değişmesi olmamıştır?


A)Tanrı herkese felaketi gücüne göre verir.
B)Yaşlılar için huzur , gençler için umut gizlidir gecenin koynunda.
C)Kapalı gözler ruhu seyretmenin en güzel şeklidir.
D)Hatalar , ekseriya en iyi öğretmendir.


6

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde geniş sesliler yoktur?


A)akraba       B)güllü
C)dönek        D)odak


7

Aşağıdaki tamlamaların hangisinde düz seslilerin tamamı yer almıştır?


A)Aralık ayı            B)Çelik kapı
C)Odun deposu      D)Atın ayağı


8

"Gençliğin hoşa giden bir meziyet yoktur ki yaşlanıp da bozulmasın." Cümlesinde süreksiz sert sessiz harfler aşağıdakilerin hangisinde yoktur?


A)gençliğin          B)yoktur      
C)meziyet           D)bozulmasın


9

Aşağıdaki cümlelerde bulunan sözcüklerden hangisinde sert sessiz yumuşaması yoktur?


A)Çocuğun saçlarını çok kırkmışsın.
B)Kedinin kuyruğu kapıda kısıldı.
C)Dostluğunuzu kıskandım doğrusu.
D)Kıskançlıktan kendini yiyip bitiriyor.


10

"Güç olan insanların haklı oldukları zaman değil , haksız oldukları zaman dostlarıyla birlikte olmasıdır." Cümlesinde yer alan aşağıdaki sözcüklerden hangisi sert ünsüzlerin benzeşmesine örnektir?


A)birlikte          B)haksız           
C)haklı             D)oldukları


11

Aşağıdakilerin hangisinde sert sessiz yumuşaması görülen bir sözcük vardır?


A)Beni suçlayarak sorumluluktan kurtulamazsın.
B)Akşam sularında çıktı gitti.
C)Ömrü boyunca sükun bulmadı.
D)Meselenin aldığı şekli sevmedim.


12

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama yoktur?


A)İnsan olan vatanının kuldur.
B)Koyun belli değil, kurt belli değil.
C)Dünyanın gidişi acayip oldu.
D)Kul hatasız olmaz madem ki kuldur.


13

Aşağıdaki cümlelerde kullanılmış altı çizili sözcüklerden hangisinde sert sessiz yumuşaması yoktur?


A)Paranın gümüş olduğunu anladı.
B)Parayı veren düdüğü çalar.
C)Para dediğin el kiri.
D)Para ile değil, sıra ile.


14

"Öğütler, başkasının hesabına , başkasının vicdanına zorla nüfuz etmekten başka bir şey değildir." Cümlesinde yer alam aşağıdaki sözcüklerden hangisi sert ünsüzlerin benzeşmesine örnektir?


A)etmekten        B)değildir     
C)başkasının      D)öğütler


15

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumu kuralına uymaz?


A)Huzurda          B)Yavru            C)Tümer          D)Dörder


16

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama yoktur?


A)Gamla dolu bizim gölde yüzülmez
B)Yazık olur size gidin turnalar
C)Çok dolaştın ahır  yoruldun gönül
D)Gönül gurbet ele çıkma


17

Aşağıdakilerin hangisinde sert sessizlerin yumuşaması olayına bir örnek vardır?


A)Sabahın tutağına yapışan el aç kalmaz.
B)Bu saçmalara kimse inanmaz.
C)Bu hafta sen nöbet tutacaksın.
D)Vaktiyle saçtı savurdu, şimdi sürünüyor.


18

Aşağıdaki sözcüklerin hangisine sesliyle başlayan bir ek getirildiğinde yumuşama görülmez?


A)Çok     B)Tat      C)Güç      D)Kırk


19

Aşağıdaki sözcüklerin hangisine ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde ses değişikliği olur?


A)Harp      B)Sırt     C)Aşk      D)Şark


20

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kaynaştırma sesi (yardımcı ses) yoktur?


A)Sen bu arabayı rüyanda bile göremezsin.
B)Rüzgarın önüne düşmeyen yorulur.
C)Orası kasabaya iki saattir.
D)Bizim çocuklar sabah ders görüyorlar.


üst