Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Türkçe Ses Bilgisi Testi

• 2267 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Türkçe Ses Bilgisi Testi

1

İşte geldi yol ayrımı
Görünüyor son istasyon
Geliyoruz katar katar
Gidiyoruz vagon vagon
Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?


A)Ünlü düşmesi                          B)Ünsüz yumuşaması
C)Ünsüz uyumu (sertleşmesi)      D)Ünlü türemesi


2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde ünlü düşmesi yoktur?


A)Sanırım kayboldum , diye korkmaya başlamıştım.
B)Gerçekten de onu çok özledik.
C)Çocuklar boş arsada top oynuyorlardı.
D)Öğretmenimizin anlattığı her şey aklımdaydı.


3

Gözlerime vurunca kubbelerin gölgesi
Öz cenneti gönlümde seyrettim ben bu akşam
Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?


A)Ünsüz türemesi       B)Kaynaştırma harfi
C)Ünlü düşmesi          D)Ünsüz benzeşmesi


4

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük ünlü ile başlayan bir ek alsa sözcüğün sonundaki ünsüz yumuşamaz?


A)En güzel çiçek en tez solandır.
B)Hiçbir miras, doğruluk kadar zengin değildir.
C)Fakirlik aşkın büyük düşmanıdır.
D)Felaket bir ona gider, bir buna.5

Ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde aşağıdaki sözcüklerden hangisinde hece düşmesi görülür?


A)Zehir          B)Dönem            
C)Dinç           D)Kulak


6

Aşağıdaki dizelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır?


A)Şu illerin taşı hiç bana değmez
İlle dostun gülü yaralar beni
B)Bönlük edip konma gülün dalına
Harı var pençeni kanatır bülbül
C)Değer mi sevincine kederine
Hatırladıkça güldüğümüz şey
D)Yunus Emre'm bu dünyada
Kim güldü ki sen gülesin


7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçük ünlü uyumu kuralına uymayan bir sözcük vardır?


A)Acı kadar çabuk gelen hiçbir şey yoktur.
B)Bütün acılar azalır , yeter ki ekmeğin olsun.
C)Bırak , acı kapı dışında yatsın.
D)Ölüm oldukça acı da olacaktır.


8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü yoktur?


A)Açlık dünyanın en güzel salçasıdır.
B)Karnı aç olana gün uzun gelir.
C)Açlık aşçıya kusur bulmaz.
D)Tanrı adaleti , onu sevene verir.


9

Aşağıdaki cümlelerde kullanılmış altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?


A)Geç yetişen ağaçlar en iyi yemiş verenlerdir.
B)Büyük ağaçlar gölgeden başka işe yaramazlar.
C)Soğan , mirasçıları ve dulları bile ağlatır.
D)Kiminin nasibi gülmek , kiminin de ağlamak.


10

Aşağıdaki cümlelerde kullanılmış altı çizili sözcüklerden hangisi, büyük ünlü uyumu kuralına uymayan eklerden birini almamıştır?


A)Bütün analar, yirmi üç yaşındaki kızlarına "küçük kızım" derler.
B)Yanınızdayken bal, uzaklaşınca zehir, kadın öyledir.
C)İnsan hayatta iki defa sevemiyor.
D)Akçenin değerini ancak üstündeki pas belli eder.


11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte ünlü daralması yoktur?


A)Rüzgar yaprak yemiş farkı gözetmiyor.
B)Dünyada olduğumuzu ölüm bile unutmuşa benziyor.
C)Bana soru sorma ki sana yalan söylemeyeyim.
D)Düşünce bir defa uyandı mı bir daha uyumuyor.


12

Aşağıdaki cümlelerde kullanılmış altı çizili sözcüklerden hangisi sert ünsüzle bitmiştir?


A)Şımarık bir kız bedbaht bir kadın olur.
B)Kalpler yaralanmakla yaşar.
C)Kader korkunç bir düşmandır.
D)Bir gönüle bin yol bulunur.


13

Aşağıdaki dizelerden hangisinde ulama yoktur?


A)Konarsan güle kon dikene konma
  Eski düşmanların dost olur sanma
B)İnci deniz dibinde
 Çer çöp çıkmış sahile
C)Güle kıymet verilmezdi
 Âşık ve maşuk olmasa
D)Âşık Yunus eder ahı
 Gözyaşı döker günahı


14

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek yoktur?


A)Kurdun elinden çobanlık gelmez.
B)Dalgaların çokluğu deryayı çoğaltmaz.
C)Tecrübe, herkesin hatalarına verdiği addır.
D)Denize düşenin yağmurdan haberi olmaz.


15

Öleceği gün meçhul olmalı insanların
O gün uzak olsa da değil mi günü belli
Yoktur günü bilinen ölümlere teselli
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerde aşağıdaki ses olaylarının hangileri vardır?


A)Ünsüz yumuşaması – ünsüz türemesi
B)Ünsüz türemesi – ünsüz benzeşmesi
C)Ünsüz yumuşaması – ünsüz benzeşmesi
D)Ünsüz türemesi – ünsüz benzeşmesi


16

Bu rengi, bilmiyorum; nerde görmüştüm?
Deniz parıltılı, dağlar duman duman.
Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi örneklenmemiştir?


A)Ünsüz sertleşmesi        B)Ünsüz yumuşaması
C)Kaynaşma                  D)Daralma


17

Aşağıdaki cümlelerde kullanılmış altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur?


A)Büyük düşünceler yürekten doğar.
B)Faziletli olmak, keskin bir kılıca oturmak kadar güçtür.
C)Aşksız evlilik evliliksiz aşkı doğurur.
D)Evliliğe kutsallık veren aşktır.


18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz türemesine örnek vardır?


A)Yoksulluk namuslu ahmakların ödülüdür.
B)Affın en güzeli, hasmını ezmeye gücün yeterken yapılandır.
C)Şaşıyorum alçakgönüllü olmak niçin bu kadar güç.
D)Hakiki aşk ıstırap çeker ve sessizdir.


19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses düşmesi veya türemesi yoktur?


A)Hakikatin ömrü  sonsuzdur.
B)Ahlakın temeli özgürlüktür.
C)Affedilmenin verdiği ıstırap kadar kötü bir şey olamaz.
D)İnsanın aklı çoğaldıkça can sıkıntısı artar.


20

Aşağıdaki cümlelerde kullanılmış altı çizili sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumu kuralına uymaz?


A)Arzudan daha kudretli , daha amansız mıknatıs olamaz.
B)Ömrümüzün sonuna kadar hep aldanacağız.
C)Yunan şehirlerini Filip değil, Filip’in altını fethetti.
D)Avladığı avı yemeyip bırakmak aslanların işidir.


üst