Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Türkçe Sıfat ve Sıfat Tamlaması, Noktalama İşaretleri, Sözcükte Anlam, Paragraf, Edat Bağlaç Ünlem Testi 1

• 1728 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Türkçe Sıfat ve Sıfat Tamlaması, Noktalama İşaretleri, Sözcükte Anlam, Paragraf, Edat Bağlaç Ünlem Testi 1

1

1. Meydandaki insanlar bir saat sonra dağılmıştı.
2. Gökyüzündeki bulutlar bir anda dağıldı.
3. Albümün satışı kötü olunca grup dağıldı.
4. Küçük kızın saçları rüzgârda dağıldı.
“Dağılmak” kelimesi yukarıdaki cümlelerin hangisinde “karışık duruma gelmek” anlamında kullanılmıştır?


A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4


2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sıkmak” kelimesi “dar gelmek” anlamında kullanılmıştır?


A ) Üzümü sıktı, üzümün suyunu kızına içirdi.
B ) Bizi sıkmamak için fazla konuşmadı.
C ) Yeni aldığı kemer belini sıkıyor.
D ) Çocukları çok sıkıyorlar.


3

Büyük şairler, şiirlerinde kullandıkları dile çok dikkat ederler. Kelime seçimi önemlidir. Duyguyu aktarır çünkü kelimeler. İşte bunun için şairler, sıradan olanı yıkarlar; kelimeleri günlük anlamlarından uzaklaştırırlar.
Yukarıdaki paragrafta “kelimeleri günlük anlamlarından uzaklaştırmak” ifadesiyle anlatılmak istenen nedir?


A ) Kelime seçiminde kılı kırk yarma
B ) Kelimelere yeni anlamlar yükleme
C ) Kelimelerden sadece somut anlamlıları kullanma
D ) Anlatıma akıcılık kazandırma


4

“Sınıfın arkasında oturan uzun öğrenciler, önde oturan kısa öğrencilere göre daha dikkatli"
Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisinin bir benzeri seçeneklerin hangisinde vardır?


A ) Bodur ağaçlar, sıska adamın dikkatini çekti.
B ) Yaşlı adam, kendisi gibi olan ihtiyar kadına yer verdi.
C ) Soğuk içecekler sıcak yemeklerle birlikte mi tüketilmeli?
D ) Tatlı davranışlarının ardında sinsi düşünceler yatıyor.5

Ah o kadrini bilmediğim günler
Koklamadan attığım gül demeti
Suyunu sebil ettiğim o çeşme
Eserken yelken açmadığın rüzgâr
Verilen şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Pişmanlık
B ) Umut
C ) Ön yargı
D ) Kızgınlık


6

Hayat iyi ve kötü anılarla doludur. Bilinen şudur ki güzel olan kötü olanın etkilerini silip süpürür. Yeter ki insan içinde bulunduğu durumun havasıyla içini karartmasın. Mutlu ve mutsuz olan her şeyi yaşamın bir parçası olarak kabul etsin. Önemli olan, kişinin kendini iyi eden bir ruh hâline sahip olmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi paragraftan çıkarılan yargılardan biri değildir?


A ) Hayatın iyi ve kötü yönleri vardır.
B ) İyi olan olaylar kötü olayların etkisini azaltır.
C ) İyi ve kötü olan olaylar hayatın parçasıdır.
D ) Bütün kötü olaylarda dışarıdan destek alınmalıdır.


7

Tilki ile Üzümler
Tilki çok acıkmış ve bir bağa girmiş. (1) Üzümlerin iştah açıcı görüntülerine bakarak karnını doyurmak istemiş. (2) Ancak, bir türlü yetişip de o güzelim üzümlerden koparıp yiyememiş. (3) Bu sefer de “Önemli değil canım, nasıl olsa hepsi ekşiydi.” demiş. (4) Elde edemediğimiz bir şeyi kötülemek, çok kolaydır.
Ezop Masalları
Yukarıdaki metinde, numaralanmış cümlelerden hangisi metnin ana düşüncesidir?


A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4


8

Okumak için her zaman vakit bulurum. İyi ya da iyi olmayan bir kitap elimdeyken vaktimin boşa gittiğini asla düşünmem. Çünkü bilirim iyi kitabı ayırt edebilmek için iyi olmayanını da okumak gerekir. Sıkıcı olabilir iyi olmayan  kitabı okumak ama iyiye ulaşmanın ilk basamağıdır, kitap iyi olmasa dahi zevk almaya çalışmak.
Aşağıdakilerden hangisi paragrafın ana düşüncesidir?


A ) İyi olmayan kitapları da iyi kitaplar gibi dikkatli okumak, okuma alışkanlığı için önemlidir.
B ) Kitapların içeriği okura hitap etmiyorsa o kitabı yarıda bırakmak gerekir.
C ) İyi kitapları okumaya alışan kişi için iyi olmayan kitabı okumak işkenceden farksızdır.
D ) İyi olmayan kitap okurun ufkunu açamayan, dönemini aşamayan kitaptır.


9

Ağzında kemik, geçerken sudan,
Bir köpek suda kendi yansımasını görür.
Başkasını sanır karşıda duran,
Köpeğin tamah, gözünü bürür.
“Ne güzel bak, der; ondaki kemik,
Şüphesiz benim, daha çok çevik.”
Ağzını açıp o hücum eder,
Kemiği fakat ağzından gider.
Tamaha düşen ne olur bakın;
Açgözlü haris olmayın sakın.
La Fontaine
Yukarıdaki metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Açgözlü olmanın insana verdiği zarar
B ) Köpeklerin suda yansımalarını görebilmesi
C ) İnsanlarının birbirlerine yaptığı haksızlık
D ) Köpeklerin kemikleri sevmesi


10

Ağzında kemik, geçerken sudan,
Bir köpek suda kendi yansımasını görür.
Başkasını sanır karşıda duran,
Köpeğin tamah, gözünü bürür.
“Ne güzel bak, der; ondaki kemik,
Şüphesiz benim, daha çok çevik.”
Ağzını açıp o hücum eder,
Kemiği fakat ağzından gider.
Tamaha düşen ne olur bakın;
Açgözlü haris olmayın sakın.
La Fontaine
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi metnin başlığı olabilir?


A ) Su ve Köpek
B ) Açgözlü Köpek
C ) Kemik ve Köpek
D ) Çevik Köpek


11

Ağzında kemik, geçerken sudan,
Bir köpek suda kendi yansımasını görür.
Başkasını sanır karşıda duran,
Köpeğin tamah, gözünü bürür.
“Ne güzel bak, der; ondaki kemik,
Şüphesiz benim, daha çok çevik.”
Ağzını açıp o hücum eder,
Kemiği fakat ağzından gider.
Tamaha düşen ne olur bakın;
Açgözlü haris olmayın sakın.
La Fontaine
I. Yansımasına saldırırken ağzından kemiği düşürmesi
II. Köpeğin ağzında kemikle sudan geçmesi
III.  Sudaki yansımasını başka bir köpek sanması
IV. Yansımadaki kemiğin daha güzel olduğunu düşünmesi
Yukarıda numaralanmış olayların, metindeki olay örgüsüne göre doğru sıralaması aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?


A ) IV-I-II-III
B ) II-III-IV-I
C ) III-II-III-I
D ) IV-III-II-I


12

Aşağıdakilerden hangisi öykü türünün özelliklerinden biri değildir ?


A ) Olağanüstü özellikler olayın temelinde yer alır.
B ) İnsan yaşamının bir bölümünü ele alır.
C ) Olay ya da duruma bağlı olarak gelişir.
D ) Romana göre oldukça kısadır.


13

Saat 14( )25'te durakta buluştular(  )Ağır adımlarla yürüdüler (  ) yürüdüler (  ) yürüdüler.
Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen yerlere getirilmesi gereken noktalama işaretleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


A ) ( . )  ( . )   (,  )  ( , )
B ) ( : )  ( . )   (;  )  ( , )
C ) ( : )  ( . )   (,  )  ( , )
D ) ( . )  ( . )   (;  )  ( , )


14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


A ) 2010 yılının Mayıs ayında görmeye geldi.
B ) Haziran ayının ikinci haftası kutlanacakmış.
C ) 1996 yılında üniversiteye girdiğini söyledi.
D ) 14 nisan 1978’de küçük bir kasabada doğdu.


15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı yoktur?


A ) Bu soruyu iki öğrenci çözememiş.
B ) Babam şu evde dünyaya gelmiş.
C ) O çiçeğin rengi diğerlerinden daha güzeldi.
D ) Bunu bir de anneme soralım.


16

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde belgisiz sıfat vardır?


A ) Konunun tümünü bilmek gerekiyordu.
B ) Birkaç öğrenci okulun bahçesinde oynuyor.
C ) Herkes onun konuşmasını bekliyordu.
D ) Kitapların birçoğu odadaki sepetteydi.


17

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi belirtme sıfatı değildir ?


A ) Öğretmenimiz hep renkli tokalar takardı.
B ) Nasıl bir araba almayı düşünüyorsun?
C ) Üçüncü odada iki öğrenci kalıyor.
D ) Bu filmi izlediğimi hatırlıyorum.


18

Soğuk bir kış günü geniş evin bahçesinden dışarı çıktı. Kalın paltosuna 
   I                             II                                                III
sarıldı. Paltonun yakasını havaya kaldırıp başını iyice gömdü.
              IV
Yukarıda numaralanmış kelimelerden hangisi bir adı nitelememektedir ?


A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV


19

1) Burada ucuz gömlekler vardı.
2) Kısa boylu bir gençti, ablam.
3) Dolabın raflarını silmen gerekiyor.
4) Geniş pantolonlar giymeyi severdi.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur ?


A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4


20

İşim gücüm budur benim,
Gökyüzünü boyarım her sabah,
Hepiniz uykudayken.
Uyanır bakarsınız ki mavi.
Deniz yırtılır kimi zaman,
Bilmezsiniz kim diker;
Ben dikerim.
    I
Dalga geçerim kimi zaman da,
O da benim vazifem;
Bir baş düşünürüm başımda,
   II
Bir mide düşünürüm midemde,
    III
Bir ayak düşünürüm ayağımda,
   IV
Ne halt edeceğimi bilemem.
Orhan VELİ
Yukarıda numaralanmış ifadelerden hangisi sıfat tamlaması değildir ?


A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV


21

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmamıştır ?


A ) Senin gibi çocuklar zor yetişir.
B ) Yağmur yağdığı için yola çıkamadık.
C ) Köye dolmuş ile gitmek gerekir.
D ) Gece Türkçeden yüz soru çözmüş.


22

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmıştır?


A ) Kerem ile Mustafa ders çalışmaya geldi.
B ) Bu konuda herkes çok konuştu.
C ) Sevinçler paylaştıkça çoğalırmış.
D ) Hüzünler bu gece kapımı çaldı.


23

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem vardır?


A ) Dışarıda çok yağmur yağıyor.
B ) Şimdi bu konuya açıklık getirelim.
C ) İçimde müthiş bir sevinç var.
D ) Ah, beni anlamasını nasıl sağlarım?


24

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ancak" kelimesi edat olarak kullanılmıştır?


A ) Notları aldım ancak çalışmaya vakit bulamadım.
B ) Erken kalktım ancak derse geciktim.
C ) Bu konuyu ancak senden dinleyerek öğrenebilirim.
D ) Evi toparladım ancak yemek yapmaya vakit bulamadım.


25

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "doğru" kelimesi farklı türde kullanılmıştır?


A ) Doğru cevaplar yüzünü güldürmeye yetmedi.
B ) Bu hayatta doğru insanı bulmak zor.
C ) Kâğıdın üstüne doğru şıkkı işaretlemiş.
D ) Eve doğru hızlı adımlarla ilerledi.


üst