Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Türkçe Sıfatlar ( Ön Adlar ), Sıfat Çeşitleri Testi 1

• 2119 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Türkçe Sıfatlar ( Ön Adlar ), Sıfat Çeşitleri Testi 1

1

Aşağıdaki kelimelerden hangisi cümle içinde sıfat olarak kullanılamaz?


A) Başka        B) Kimse
C) Kimi          D) Bu


2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır?


A) Toplantıya beni neden çağırmadın?
B) Kaçıncı sınıfta okuyorsun?
C) Okuldan çıkınca nereye gideceksin?
D) Problemleri bana niçin anlatmadın?


3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?


A) Konuların çoğunu bitirdi.
B) Bana çok güzel bir hediye aldı.
C) Başka odada dikkatim dağılıyor.
D) Kütüphanede aradığı birçok kitabı buldu.


4

"Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır." cümlesindeki sıfat türleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


A) Belgisiz sıfat - belgisiz sıfat
B) Niteleme sıfatı - sayı sıfatı
C) Sayı sıfatı - belgisiz sıfat
D) Belgisiz sıfat - sayı sıfatı5

Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım. Sevdiğim başka yerde, ben başka yerde.
Şiirde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?


A) Şahıs zamiri
B) İsim
C) Belgisiz sıfat
D) Soru sıfatı


6

Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir tamlama vardır?


A)  El elin eşeğini türkü çağırarak arar.
B)  Ak akçe kara gün içindir.
C)  Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
D)  Çürük tahta çivi tutmaz.


7

Aşağıdakilerden hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır?


A) Üç gündür ortalıklarda görünmüyor.
B) Bazı insanlar konuşmayı çok sever.
C) Tembel insanlar başarılı olamaz.
D) Dayımlar öteki mahallede oturuyor.


8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı sıfatı vardır?


A) Her insan mutlu olmak ister.
B) Babam bana çok harçlık veriyor.
C) İki öğrenci yazılıya gelmemiş.
D) Bir gün sizi de davet ederiz.


9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat olarak kullanılmamıştır?


A) İri iri elmalar satılıyordu.
B) Annem güzel güzel yemekler yapıyor.
C) Ivır zıvır işlerle uğraşıyor.
D) Saatlerce güzel güzel konuştu.


10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat görevinde kullanılmıştır?


A) Uzun uzun yolları aşıp geldik.
B) Yaşadıklarını heyecanlı heyecanlı anlatıyordu.
C) Yavaş yavaş yürümeye başladı kardeşim.
D) Adam horul horul uyuyordu.


11

Türk kadını tarihin en eski devirlerinde dahi
 1                              2
erkeğinin yanında onunla omuz omuza dövü-
                    3
şüp, şanlı tarihimize lâyık kahramanlık men-
          4                    5
kıbeleri meydana getirmiştir.
Numaralanmış kelimelerden hangileri sıfat görevinde kullanılmıştır?


A) 1 ve 2     B) 2 ve 3    
C) 4 ve 5     D) 2 ve 4


12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı yoktur?


A) O, ender yetişen dâhilerden biridir.
B) Her kavga bir haksızlıktan doğar.
C) Yerine göre bir arkadaş için can verilir.
D) Bütün bu güzel sözleri bana mı söylediniz?


13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı vardır?


A) Akşamüstü gökyüzü kıpkırmızı olmuştu.
B) Ülkemizin masmavi denizleri vardır.
C) Şehrin bütün sokakları tertemizdi.
D) Şu yeşilimsi çoraplardan bir çift alayım.


14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat vardır?


A) Annelerimizin hakkı parasal karşılıkla ödenmez.
B) Anne sevgisi, insanların vazgeçemeyeceği bir duygudur.
C) Annenize karşı hangi duyguları taşıyorsunuz?
D) Anne sevgisi en asil duygulardan biridir.


15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?


A) Bir Anadolu çocuğu akranlarıyla birlikte askere gider.
B) Kışlaya vardığında, avucunun ortasındaki kına amirinin dikkatini çeker.
C) Herkes, bu kınanın anlamını sorar.
D) Meğer vatan, millet uğruna kurban olunmak istenildiğinin ifadesiymiş


16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı vardır?


A) Evde peş peşe garip olaylar oluyordu.
B) Kimi kapılar açık bulunuyor.
C) ilk günler odalar tek tek arandı.
D) Her şey tamamdı, hiçbir eksik yoktu.


17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı vardır?


A) Bu zamanda kitap okuyana pek rastlanmıyor.
B) Sen de onun gibi mi düşünüyorsun?
C) Dışarıdakileri kırmadan yavaşça içeri alın.
D) Şurası park yapılmak amacıyla düzenleniyormuş.


18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır?


A) Neden kitap okumuyorsunuz?
B) Hangi kitapları okudunuz?
C) Hiç kitaba para verdiniz mi?
D) Kitaplarını nerede saklıyorsun?


19

Aşağıdaki dizelerde bulunan altı çizili sözcüklerden hangisi niteleme sıfatıdır?


A) Bir ağaç altındasın, her dalı bin bir çiçek.
B) Gün gelip bu çiçekler sana yemiş verecek.
C) En yüksek dallarında bunların olgunları.
D) İstiyorsan erişmek yüksekteki dallara.


20

"Vatan söz konusu olunca, kişisel duygu ve istekler, ulusal duygu ve isteğe; kişisel kimlikler, ulusal kimlik ve benliğe dönüşür." Cümlesindeki sıfatların türü nedir?


A) İşaret B) Belgisiz C) Niteleme D) Soru


üst