Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Türkçe Sıfatlar ( Ön Adlar ), Sıfat Çeşitleri Testi 2

• 1310 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Türkçe Sıfatlar ( Ön Adlar ), Sıfat Çeşitleri Testi 2

1

İsimlen çeşitli yönlerden belirten ya da niteleyen sözcüklere sıfat denir.
Aşağıdakilerden hangisinde sıfat kullanılmamıştır?


A) O, okulun kapısında seni bekliyor.
B) Yüzünde biraz tebessüm vardı.
C) Sana birkaç sorumuz olacak.
D) İki saat bekledik o gün yine gelmedin.


2

Onu karada, havada, denizde her zaman, her yerde arıyorum.
Yukarıdaki cümlede geçen "her" kelimesinin çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?


A) Belgisiz sıfat                B) İşaret sıfatı
C) Niteleme sıfatı             D) Belgisiz zamir


3

Sayı bildiren sözcükler sıfat göreviyle kullanılabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki ifadeyi doğrulayan bir kullanım söz konusudur?


A) Birkaç kişi ağaçlardaki kuru dalları kırmaya çalışıyordu.
B) Üç beş arkadaş, eti doğramakla meşguldü.
C) Havaların en güzel olduğu bir gün gitmiştik pikniğe.
D) Saat bir miydi yoksa iki mi ne, birden yağmur yağmasın mı?


4

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi küçültme ön adıdır?


A) Etrafındaki güzelliği görmeye elverişli bu tepecikteki evler çok şanslıydı.
B) Boyu küçücük, ama marifetleri büyük mü büyük.
C) Ufacık bir evde on kişi nasıl kalıyorsunuz ki?
D) Bina, azıcık sağlam olsaydı yıkılmazdı.5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır?


A) Bölgenin kimi dağ köylerinde elektrik de yok.
B) Güzel, siyah üzümleri içi çekiyordu.
C) Özlü sözleri bir defterde toplarım.
D) Onun bu olumlu davranışına hayran olduk.


6

"Bir" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı sıfatı olarak kullanılmıştır?


A) Bir çiçekle yaz olmayacağını herkes bilir.
B) Ormana gidince içime bir korku düşmüştü.
C) Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç?
D) Deniz kenarında yüzümü tatlı bir hava yoklayıp geçiyordu.


7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?


A) Gençler yolun kenarında oturuyordu.
B) Yoksullara yardım etmeliyiz.
C) Bursa'nın eski güzelliği gitmiş artık.
D) Akıllıya bak, bizi aptal yerine koyuyor.


8

Aşağıdakilerden hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır?


A) Adamın iyisi, iş başında belli olur.
B) Çocuğun sarı saçları, terden sırılsıklamdı.
C) İri, mavi gözleri çakmak gibi parladı.
D) Boşuna mı, "İşleyen demir ışıldar." demişler?


9

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bir ismin niteleyicisi olarak kullanılabilir?


A) O, beyaz bir kuştu, uzun kanatlı.
B) Arkasında ışıktan bir iz bıraktı.
C) Yel gibi dağları aştı bir atlı.
D) Arada bir engin deniz bıraktı.


10

Aşağıdakilerden hangisinde "karşı" sözcüğü sıfat göreviyle kullanılmıştır?


A) Onlara karşı kimse bu denli iyi davranmamıştı.
B) Karşı kıyaya kadar yüzelim.
C) Eve sabaha karşı çıkageldi.
D) Öğretmenine karşı gelmenin cezasını çekti.


11

Böyle giderse dört güne kalmaz eski hâlini bulacak. İkişer üçer içeri giren ziyaretçiler, bu adamın dünkü haliyle şu anki hâlini düşünüp şaşırıyorlar.
Bu parçada aşağıdaki sıfat çeşitlerinden hangisi kullanılmamıştır?


A) Asıl sayı sıfatı
B) Üleştirme sayı sıfatı
C) Niteleme sıfatı
D) İşaret sıfatı


12

Sorma, nasıl yollarda tutunabildiğimi,
Nasıl siyah rüzgâr yaşımı sildiğimi
Görür görmez kapında yere devrildiğimi
Ürperdi bir tekinsiz kedi gibi sokaklar
Dörtlükte kullanılan aşağıdaki sözcüklerden hangisi sıfat değildir?


A) tekinsiz B) siyah C) bir  D) nasıl


13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-dan" eki, eklendiği kelimeyi sıfat yapmıştır?


A) İstanbul'da sudan bile para kazanılıyor.
B) Uzaktan geliyorum, yorgunum hancı!
C) Yalandan bir kavgayla bizi aldatmışlardı.
D) Maçın sonuna doğru kaleci, ağırdan alıyordu.


14

Aşağıdakilerin hangisinde bir ismi niteleyen birden fazla sıfat vardır?


A) Kimi yolcular otobüste, yanındakini rahatsız eder.
B) Şekeri bol, koyu çay içmeyi çok severdi.
C) Boyasız ayakkabılar ile dolaşmak istemem.
D) Oturduğu yerde uyuyan yolcular da vardır.


15

“Solgun” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde sıfat olarak kullanılmamıştır?


A) Solgun bir gül oluyor dokununca.
B) Solgun yanaklarına kan geldi.
C) Yüzüm çok mu solgun anneciğim.
D) Bahçedeki solgun çiçekleri topladılar.


16

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde pekiştirilmiş ön ad vardır?


A) Küçücük ellerinde büyük bir kolonya şişesi vardı.
B) Yemyeşil vadiler sonsuzluğa gidiyordu.
C) Ekşi eriği yiyince yüzünü buruşturdu.
D) Sarı saçlı, mavi gözlü bir çocuktu Mustafa.


17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, bir sıfat tarafından nitelenmemiştir?


A) Sınıftaki tembelleri ben de cezalandıracağım.
B) Size bir şey söyleyeceğim; ama kızmayacaksınız.
C) Herkes bugün çalışkan biriyle arkadaş olacak.
D) Onlar bir araya gelince hep güzel şeylerden bahsederler.


18

“Kimi insanlar, kimilerinin sırtından geçinir.” cümlesinde ne tür sıfat vardır?


A)Niteleme B)Belgisiz C)Sayı D)İşaret


19

Bazı sıfat tamlamalarında tamlanan düşerek bunun anlam ve görevini tamlayan üstlenir.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, bu açıklamaya uygun bir örnek verilmiştir?


A) Akıl için yol birdir.
B) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
C) Gün doğmadan neler doğar.
D) Çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir.


20

Aşağıdakilerden hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır?


A) Çevreyi korumak sence zor mudur?
B) Hangi kitabı daha çok beğendin?
C) Ülkemizin gelişmesini kim istemez?
D) Müziklerin hangisi kulakta kalıcı?


üst