Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Türkçe Sıfatlar ( Ön Adlar ), Sıfat Çeşitleri Testi

• 1661 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Türkçe Sıfatlar ( Ön Adlar ), Sıfat Çeşitleri Testi

1

Bir gün,
Uzak bir diyardan,
Yaralı bir kuş geldi:
Halsizdi, bitkindi, nefessizdi.
Bu dörtlükte kaç tane niteleme sıfatı vardır?


A) 1    B) 2   C) 3   D) 4


2

Kiminin üstünde biter otlar
     I           II
Kiminin başında sıra serviler
             III       IV
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Birinci sözcüğün zamir olduğu
B) İkinci sözcüğün eylem olduğu
C) Üçüncü sözcüğün sıfat olduğu
D) Dördüncü sözcüğün sıfat olduğu


3

Durgun sularında hepsinin yer yer
    I           II
Eski bir hatıra sanki genişler
 III
Maziden yadigâr kalan bir hisle.
                                   IV
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?


A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.


4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat vardır?


A) Güz geldi, yapraklar döküldü.
B) Çocuklar, coşkuyla okullarına koştular.
C) Küçük öğrenciler oldukça heyecanlıydı.
D) Yaz bitti, açıldı okullar.5

Başım dağ, saçlarım kardır,
Deli rüzgârlarım vardır
Ovalar bana çok dardır?
Bu dizelerde kaç tane sıfat vardır?


A) 1    B) 2    C) 3    D)4


6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme ve belirtme sıfatı bir arada kullanılmıştır?


A) Sessiz kulübesinde yalnız yaşıyordu.
B) Sarı saçları dalgalandı rüzgârda.
C) Sıcak bir çorba düşledi gecenin ayazında.
D) Bir ağcın dibinde dinleniyordu.


7

Aşağıdaki sıfatlardan hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?


A) Sarı (kazak)
B) Düzmece (olay)
C) Meraklı (adam)
D) Sisli (gece)


8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla niteleme sıfatı kullanılmıştır?


A) Şehirlerinizde sessiz, sakin bir yer yok.
B) Bundan daha büyük bir hizmet olamazdı.
C) Bu yolculuğun tek amacı var.
D) O gün çok fakir bir aileye konuk oldular.


9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat vardır?


A) Bu işleri ne zaman bitireceksin?
B) Evleri belediye yapacakmış?
C) Olanları sizin kadar ben de biliyorum.
D) Kitap, bizi avuttuğu gibi yükseltir de.


10

"Bu" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat olarak kullanılmamıştır?


 A) Bu günler de geçer.
 B) Bu evler deniz görmez.
 C) Bu sokakta oturuyor.
 D) Bu benim en sevdiğim arkadaşımdır.


11

"Bir" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde sayı sıfatı olarak kullanılmamıştır?
A) İstanbul'da bir gün kaldı.
B) Her gün bir elma yer.
C) Bir gün görüşelim seninle.
D) Bir kapıyı aç ki cereyan olmasın.


12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük sıfat değildir?


A) tavuk uykusunda darı görür.
B) Ak akçe kara gün içindir.
C) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
D) Doğru, sarsılır; ama yıkılmaz.


13

Aşağıdaki sıfatlardan hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?


A) Ağaçlıklı (yol)               B) Bir (ışık)
C) Renkli (hayatlar)          D) Sözsüz (eğlence)


14

Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat tamlaması vardır?


A) Geçmedi yâre sözümüz.
B) Yollarda kaldı gözümüz.
C) Yere çalındı yüzümüz.
D) Böyleymiş kara yazımız.


15

Üç beş buğdaydan ne çıkar,
Gelecek mevsime kadar,
Birkaç tane borç istedi.
Yukarıdaki dizelerde kaç tane sıfat tamlaması vardır?


 A) 1    B) 2    C) 3    D)4


16

"Güzel" sözcüğü aşağıda cümlelerin hangisinde sıfat değildir?


A) Güzel şiirlerden hoşlanırdı.
B) Güzel işler yapmalıyız.
C) Güzelleri görmüş filmde.
D) Güzel bahçe çiçeklidir.


17

Sıfatlar önlerindeki isim düştüğünde adlaşırlar. Bunlara adlaşmış sıfat denir.
Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat vardır?


A) Genç adam erkenden yola çıktı.
B) Otobüslerde yaşlılara yer verelim.
C) Çaresiz kadın yolun sağına geçti.
D) İnce parmaklarıyla tuttu çiçeği.


18

İsimleri renk, durum, biçim yönünden isimleri niteleyen sözcüklere niteleme sıfatı denir.
Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı vardır?


A) Elmanın kırmızısını severim.
B) Bu ay iki roman okumuş.
C) Şu adamı daha önce görmedim.
D) İyi havalarda görüşelim.


19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat vardır?


A) Yaralı, bizimle zor konuşuyordu.
B) Bulanık suyu içmek zorundayız.
C) İnce dudakları titriyordu.
D) Şekerli süt içermiş.


20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ikileme sıfat olarak kullanılmıştır?


A) Eğri büğrü söyleme.
B) Sönük sönük yanıyor.
C) Ağır ağır çıkacaksın.
D) Allı pullu gemiler geçer.


üst