Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Testi 1

• 1612 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Testi 1

1

"İnmek" sözcüğü aşağıdaki dizelerin hangisinde "konaklamak , misafir olmak" anlamında kullanılmıştır?


A)Tepeden nasıl iniyor bakın.
  Şu kızın nişanlısı şanlıdır.
B)İndim yârin bahçesine gülden geçilmez
 Gülden geçtim, serden geçtim, yârdan geçilmez.
C)Hiç görünmeksizin gelip geçene
 Doğru indik Halife’nin evine
D)Elli beşte sızı iner dizine
  Altmışında duman çöker gözüne


2

”Basık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sıkıntılı, kasvetli” anlamlarıyla kullanılmıştır?


A)Nihayet karların altında basık bir çatı göründü.
B)Basık tavanlı, karanlık, sefil bir dükkanda çalışıyordu.
C)Günlerdir bu basık odada tek başına oturuyor, dışarı çıkmıyordu.
D)Başında gözlerinin alışmadığı kadar basık , üstü geniş bir fes vardı.


3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ulaşmak” sözcüğü “varmak, erişmek” anlamında kullanılmıştır?


A)Fener alayı , büyük havuz alanına ulaşmıştı bile.
B)O kadar uğraşmama rağmen elim lambaya ulaşmıyor.
C)Bütün uğraşlarıma rağmen bakana ulaşmak bir türlü mümkün olmadı.
D)Bu erlerin tenleri belki toprağa düşmüştür ; ama canları Hakk’a ulaştı.


4

İçimde damla damla bir korku birikiyor
Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler.
“Kesmek” sözcüğü , aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki dizelerde kazandığı anlamıyla kullanılmıştır?


A)Aspirin baş ağrısını, çay harareti keser.
B)Olmadık yerlerde sorular sorarak lafımı kesiyordu.
C)Filmin bazı bölümlerini kesmişler.
D)Seher yeli acı acı esiyor, boz dumanlar aramızı kesiyor.5

”Tenha sokaklarda duvarlara dayanıyor, yorgun yolcular gibi çeşme taşlarına oturuyordu.”
“Dayanmak” sözcüğü aşağıdaki dizelerin hangisinde yukarıdaki anlamıyla kullanılmıştır?


A)Dağlar taşlar dayanamaz.
  Benim âh u zârıma.
B)Çınar ağacına dayanmayasın
  Yârim vardır diye güvenmeyesin.
C)Dağdan attım kırılmadı
  Suya düştü dayanmadı.
D)Mert dayanır, namert kaçar
 Meydan gümbür gümbürlenir.


6

El için ateşe yakma sen başın
İnanma kimseye, olsa kardeşin.
“İnanmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki dizelerde kazandığı anlamıyla kullanılmıştır?


A)Bir gün gelecekti ki artık kimse kimseye inanmaz olacaktı.
B)Son günümde beni mezarıma tam dört inanmış adam götürsün.
C)Söylediklerime ne kadar inandığını anlamaya çalışıyorum.
D)İnsanlar arasında  Allah’a inanan dehalar ve büyük zekalar pek çoktur.


7

Yağmur sonrası bulutlar kendi aralarında konuşmaktadır.
1. Hava açıyor, artık çekilelim.
2. Açık havada zaten duramayız ki!
3. Haydi gidelim de insanların içi açılsın biraz.
4. Yerle gök arası yeterince açık mı zaten?
Numaralanmış bulutlardan hangisinin sözünde geçen “açık” kelimesi, “Onların otomobili çok hızlı gidiyor, mesafe bayağı açıldı.” Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?


A)1    B)2    C)3    D)4


8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “terim” yoktur?


A)Karadeniz’e dökülen nehirleri izliyorum.
B)Hayatın anlamı işte bu, bana göre.
C)Dokuzuncu senfoniyi dinlemek istiyordu.
D)Rüzgâr yelkenleri şişiriyor, hızımızı artırıyordu.


9

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “yol” sözcüğü soyut anlamda kullanılmıştır?


A)Bu yolu takip ederseniz köye varırsınız.
B)Su yolunu ne zaman temizleyeceğiz.
C)Sen işini yoluna göre yap, gerisine karışma.
D)İstanbul’a hava yoluyla gideceklermiş.


10

1. kara
2. adam
3. kız
4. cevap
Numaralanmış kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?


A)1    B)2     C)3     D)4


11

”Babalarının ölümü onlar için ağır bir darbe oldu.” cümlesindeki “darbe” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?


A)vuruş     B)çarpma
C)felâket   D)devirme


12

Aşağıdakilerden hangisinde sözcükler anlam kapsamlarına göre özelden genele doğru sıralanmıştır?


A)yayın evi – dergi – kitap  
B)sabah – öğle – akşam
C)vakit – zaman – süre
D)Ali Kırca – köşe yazarı – gazeteci


13

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin farklı sözcük türünde sesteşi yoktur?


A)dolu     B)kır
C)boz      D)don


14

”Daralmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamda kullanılmıştır?


A)Burada vadi birdenbire daralıyordu.
B)Vakit iyice daraldı, acele etsek iyi olacak.
C)Bugünlerde elimiz çok daraldı, sabretmek lâzım.
D)Nefesim daraldı , biraz dışarı çıkalım mı?


15

”Dayanmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “varmak, ulaşmak” anlamlarıyla kullanılmıştır?


A)Bu işin sonu bize dayanacak.
B)Hazıra dağlar dayanmaz.
C)Bu kumaş çok dayanır.
D)Ordu İzmir’e dayandı.


16

Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli (sesteş) sözcükler bir arada verilmiştir?


A)eğri , doğru , ileri , geri
B)hasret, özlem ,sıla, yurt
C)ama , fakat, lâkin, oysa
D)gül, kaz, ocak ,kır


17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?


A)Saçlarına taktığın gülü görünce gülmek geldi içimden.
B)Ben zor mor dinlemem, her iş bana kolay gelir.
C)O, söylediklerine karşı gelinmesinden hiç hoşlanmaz.
D)Gece karanlığında ay ışığı gibi görünüyorsun.


18

”Ressam ile tuval” arasında bir ilişki vardır. Benzer ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır?


A)Şair – şiir          B)Berber – makas
C)Terzi – iğne       D)Öğretmen – tahta


19

”Koyu” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde  “Şerbet çok cıvık olmuş.” cümlesindeki “cıvık”  sözcüğünün karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?


A)Bu pekmez çok koyu, biraz daha su katalım.
B)Üzerinde koyu mavi bir gömlek vardı.
C)Koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri.
D)Yol , koyu gölgelikler içinde görünmez oluyordu.


20

Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır?


A)dar – bol                         B)ileri – geri
C)düşmek – kalkmak          D)tatlı – tatsız


üst