Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Türkçe Sözcükte Yapı, Ek ve Kök Testi 1

• 2254 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Türkçe Sözcükte Yapı, Ek ve Kök Testi 1

1

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi kök halindedir?


A) Turistler akın akın geliyor.
B) Futbolu çalım öldürüyor.
C) Apartmanımıza gelin girdi.
D) Bir yığın soru çözdüm.


2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük iyelik eki almıştır?


A) Sonunda kentlerimiz de kirlendi.
B) Öğretmenim, görevim insan yetiştirmek.
C) Benim burada işim ne?
D) Ağlarım feryadımı kimse duymaz.


3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türeyen bir kelime vardır?


A) Hasta ateşler içinde yanıyordu.
B) Çocuğun boğazından hırıltılar geliyordu.
C) Fırtına balkon kapısını çalıyordu.
D) Adam bağıra bağıra konuşuyordu.


4

"Ev" kelimesi hangi cümlede hâl eki almamıştır?


A) Kuvvetli fırtınada bağ evi yıkıldı.
B) Koltuk takımlarını evine taşıdı.
C) Evi,baştan aşağı yeniden boyadı.
D) Evine değiştirmeye karar verdi.5

"-ca,-ce" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde eklendiği kelimeye farklı bir anlam kazandırmıştır?


A) Doğrusu çocukça davranışlarından hiç hoşlanmaz.
B) İş yerinde kardeşçe geçinip gidiyoruz.
C) Bu acemice davranışları senden hiç beklemezdim.
D) Bence sıkıntıya boş yere katlandık.


6

Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından basit bir kelimedir?


A) Anı            B) Adı
C) Yazı          D) Sızı


7

Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?


A) Öğrenciler           B) Meslektaş
C)  Tazı                  D) Kazı


8

Aşağıdaki bileşik kelimelerden hangisinin yapılışı diğerlerinden farklıdır?


A) Hanımeli              B) Kuşkonmaz
C) Aslanağzı             D) Kuşburnu


9

Aşağıdaki kelimelerden hangisi aldığı ekin çeşidi bakımından diğerlerinden farklıdır?


A) Açık                  B) Kapanık
C) Aldık                 D) Bulanık


10

"-dık, -dik" ekininin eklendiği kelime, aşağıdakilerin hangisinde sözcük türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?


A) Kalabalıkta tanıdık kimse göremedim.
B) Okutmak için çalmadık kapı bırakmadı.
C) İkna etmek için söylemedik söz kalmadı.
D) Tellâl,"Duyduk,duymadık, demeyin."diyordu.


11

21.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimeden hangisi farklı bir kelimeden türemiştir?


A) Resmi yazı gelince onu işe alırız.
B) Orada belki kiralık bir ev bulurum.
C) Bilgisi olmadığı için silememişti.
D) Onlar çok başarılı yazarlardır.


12

"-da, -de" eki,  aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan bir fiil türetme görevinde kullanılmamıştır?


A) Her taraf ışıl ışıl ışıldıyordu.
B) Yemekte ağzını şapırdatmamalısın.
C) Tencere fokur fokur fokurduyordu.
D) Annesinin kuşağına bir şeyler fısıldadı.


13

"-ca, -ce" eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde "benzerlik" anlamı katmıştır?


A) Masraflarınızın kurumca karşılanacağını söylemiştik.
B) Yaşça ondan büyük olduğumu bilmiyor.
C) O günlerde düşmanla milletçe savaştık.
D) Çocukça davranışların, başını belaya sokacak.


14

"-cık, -cik" eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde eklendiği kelimeye küçültme anlamı katmamıştır?


A) Bu kadar kişi bu odacığa nasıl sığdınız?
B) Bebeğin ayacığı, neden bilmem kızarmış.
C) Kedicik, annesinin ardından bakakaldı.
D) Girdiğimde sınıfta kimsecikler yoktu.


15

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili eklerden hangisi farklı görevde kullanılmıştır?


A) Bugünler de geçecek evladım elbette.
B) Akacak kan damarda durmaz.
C) Bu zaman duracak zaman değildir.
D) Verilecek beş kuruş paramız yok.


16

"-cak, -cek" eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde eklendiği kelimeye "birliktelik" anlamı katmıştır?


A) Yavrucak ananesi gittiği için ağlıyordu.
B) Oyuncaklarını ermemek için yaramazlık ediyordu.
C) Evcek, tatili geçirmek üzere sahile gittik.
D) Kuyucaklı  bir arkadaşının olduğunu söylüyordu.


17

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili eklerden hangisi farklı görevde kullanılmıştır?


A) Alım satım işlerinden hiç anlamam.
B) Gözlerim gece boyunca seni aradı.
C) Her zamanki gibi başım ağrıyor.
D) Köyüme gitmeyeli epey zaman oldu.


18

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi farklı bir ek almıştır?


A) Aklınca bizim anları yakalamamız mümkün değil.
B) Dışarıya bakınca duygulandı,ağlamaya başladı.
C) Sınıfta kalınca herkes üzülmüş ve şaşırmıştı.
D) Üzümler olunca burada hayat daha tatlı olur.


19

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi farklı bir yapım eki almıştır?


A) Seçici kurul çalışmalarını yarın bitirecek.
B) Konuşmalarıyla devamlı yapıcı olmaya çalıştı.
C) Onun akıcı, insanı sıkmayan bir dili vardır.
D) Biz bahçeye girince beklemesi için onu gözcü seçtik.


20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ek alırken, bu sözcüğün ünlülerinden biri düşmüştür?


A) Ağaran ufka sende bir bak.
B) Yerinden yavaşça doğruldu ve bana seslendi.
C) Diktiğimiz fidanlar kısa zamanda yeşerdi.
D) Yavaş çocuğu uyandıracaksınız.


üst