Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Türkçe Sözcükte Yapı, Ek ve Kök Testi 2

• 2062 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Türkçe Sözcükte Yapı, Ek ve Kök Testi 2

1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "defter" kelimesi iyelik eki almamıştır?


A) Defterleri devamlı dağınıkmış.
B) Defterimi geçen gün kaybetmiştim.
C) Bu defterin sayfaları eksilmiş.
D) Defterlerini kimseye vermek istemez.


2

Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik isimlerden hangisi iki fiilin birleşmesi ile oluşmamıştır?


A) Ekin devamlı biçerdövere biçtirir.
B) Dedikodu edenlerden hiç hoşlanmam
C) Sınıfımızda uyurgezer bir çocuk var.
D) Yurtsever insanlar sayesinde ülke gelişir.


3

Yaşıyorken yazı, kışı
Gelecekmiş bir gün eşi
Gözü yaşlı bekleyişi
Ayrılıklar yüzündendir.
Altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?


A) yaşıyorken       B) gelecekmiş
C) yaşlı                D) ayrılıklar


4

Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


A) Yapım eki alan isimler, türemiştir.
B) Birleşik isimler oluşurken sözcüklerde anlam değişmesi olabilir.
C) Yapım ekleri kelimenin anlamını değiştirmez.
D) Hâl ekleri isimlere getirilir.5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-n" eki çekim olarak kullanılmamıştır?


A) Siz de onlarla birlikte gidin.
B) Karşıdan karşıya geçerken etrafına iyi bakın.
C) Oradan güzel bir radyo alın.
D) Hiç oyalanmadan eve gelin.


6

Türkçe kelimelere önce yapım eki sonra çekim eki eklenir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir örnek vardır?


A) Annemsiz,bu meseleyi kesinlikle çözemeyiz.
B) Geçmişi unutmaya çalışıyor ama başaramıyor.
C) Günlerdir seni düşünmekten uyuyamıyorum.
D) Ayrılık derdine dayanamayıp yatağa düştü.


7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çokluk eki (-ler,-lar) çokluk anlamı katmamıştır?


A) Ahmet Beyler bugün işte miydi?
B) Kâğıtlarımı alıp size geleceğim.
C) Rüyalarım gerçek oldu sandım.
D) Korkularımın yersiz olduğunu anladım.


8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem farklı bir kelimeden türemiştir?


A) Psikolog onun davranışlarını gözlüyor.
B) Evimizin bahçesi yaz gelince güzelleşti.
C) Yumruğu yediği için gözleri morarmıştı.
D) Onu görmek için etrafına bakınıyordu.


9

Yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller, bir isim ve bir fiilin birleşmesiyle oluşur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu gruba girmeyen bir fiil vardır?


A) Ahmet her zaman,karşılaştığı kişilere yardım eder.
B) Yarınki derse gelmeyeceğini hepimiz hissetmiştik.
C) Çocuğun bu sene sınıfını geçeceğini zannediyoruz.
D) Bahçedeki elmalar bu sene biraz erken oldular.


üst