Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Türkçe Sözcükte Yapı, Ek ve Kök Testi

• 4729 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Türkçe Sözcükte Yapı, Ek ve Kök Testi

1

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi köktür?


A) Dutluk           B) Yurttaş
C) Yavrucak       D) Balık

2

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi gövde değildir?


A) Oduncu         B)Yiğitlik
C) Kilim            D)Doğum

3

"Görüntülemek" sözcüğünün kökü aşağıdakilerden hangisidir?


A) Görünmek
B) Görmek
C) Görüntü
D) Görülmek

4

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi köktür?


A) Adanalı           B) Armutlu
C) Şekerli           D) Sazı

5

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi “ovmak” eyleminden türemiş değildir?


A) Ovalık                B) Ovdurmak
C) Ovulmak            D) Ovalamak

6

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi gövde değildir?


A) Seçim            B) Sayım
C) Sicim            D) Ölüm

7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü farklı bir köktür?


A) Bu yazıyı ben yazdım.
B) Alın yazısına inanırım.
C) Yazarlar topluma ayna tutarlar.
D) Seninle yazın Marmaris’te buluşuruz.

8

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ikili kök özelliği göstermez?


A) Boya            B) Toz
C) Ağrı             D) Kız

9

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin  hangisi kök bakımından farklıdır?


A) Kölemenler devleti, Yavuz Sultan Selim tarafından yıkıldı.
B) Yeni öğretmenimiz bugün göreve başladı.
C) Kocaman bir ekmeği tek başına yedi.
D) Dadaloğlu, Türkmen aşiret şairidir.

10

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi ikili köktür?


A) Çarşıdan gül aldım.
B) Onun yüzü tertemiz.
C) Dün dişi çekildi.
D) Sırtımda ağrı var.

üst