Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Türkçe Yazım Kuralları, Ekler - Kök, Deyim Atasözü, Paragraf Testi 1

• 2039 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Türkçe Yazım Kuralları, Ekler - Kök, Deyim Atasözü, Paragraf Testi 1

1

"Ayırmak" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "seçmek" anlamında kullanılmıştır?


A ) Yeni pişen yemekten biraz da bana ayır. 
B ) Yıllık için en güzel fotoğrafları ayırdım. 
C ) Yumurtayı pişirirken beyazı ile sarısını ayırır. 
D ) Moteldeki en konforsuz odayı bize ayırmışsınız. 


2

"Bol" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?


A ) Yeni aldığım pantolon da bol oldu.
B ) Sizin paranız boldur, biraz borç verin bize.
C ) Çiçeklerin suyu bol, daha fazlasına gerek yok.
D ) Kalemi, defteri bu sene de bol, merak etme.


3

Aşağıdaki atasözlerinin hangisi "Herkese birden gelen sıkıntı ve felakete katlanmak, yalnızca bir kişiye gelene katlanmaktan daha kolaydır." anlamını verir?


A ) El elin eşeğini türkü çağırarak arar.
B ) Her koyun kendi bacağından asılır.
C ) Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın.
D ) El ile gelen düğün bayram.


4

Aşağıdaki deyimlerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?


A ) Eli boş olmak → o sırada işi çok olmak
B ) Eline çabuk → çabuk iş yapan
C ) Eli ayağı tutmak → iş yapacak gücü bulunmak
D ) Eli ayağı dolaşmak → telaştan ne yapacağını şaşırmak


5

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki deyim, anlamına uygun olarak kullanılmamıştır?


A ) Toplantıdaki konuşmasına çok iyi hazırlanmıştı, ağzına ne geldiyse söyledi.
B ) Bütün yol boyunca dudakları kapalıydı, ağzına gem vurmuştu.
C ) Bıçağın sağa sola sallanması çok korkuttu, herkesin yüreği ağzına geldi.
D ) Kazada ölüme çok yaklaştık, canımız ağzımıza geldi âdeta.


6

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "İş kurmak için küçük bir sermayesi vardı." cümlesindeki altı çizili kelimenin zıt anlamlısı vardır?


A ) Büyük bir ev istiyordu uzun yıllardan sonra.
B ) Senin evinin geniş bir bahçesi varmış.
C ) İleride çok paramın olmansını hayal ediyorum.
D ) Az sonra büyük bir patlama duyuldu.


7

Aşağıdaki eşlemelerin hangisinde zıt anlamlılık dikkate alındığında bir yanlışlık vardır?


A ) Acıklı X Komik
B ) Atılgan X Girişken
C ) Cılız X Gürbüz
D ) Alıcı X Satıcı


8

Ak akçe kara gün içinmiş
gelecekte düşersem dara
işime yarar
kazanıp biriktirdiğim para.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki şiirin anahtar kelimesi olmaya uygundur?


A ) Çalışma
B ) Cömertlik
C ) Tasarruf
D ) Disiplin


9

"Varacağın yeri bilmiyorsan vardığın yerlerin hiçbir önemi yok." cümlesini özetleyen ifade aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Hedefi olmak
B ) Çalışkan olmak
C ) Başarılı olmak
D ) Dakik olmak


10

Mutluluğun önemli nedenlerinden biri de sevgidir. Güven duygusunu doğuran, karşılıklı olarak sevmek ve sevilmektir. Hayatı güvenle karşılayanlar, güvensizlikle karşılayanlardan çok daha fazla mutludur. Güven, sevginin ürünüdür.
Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi nedir?


A ) Sevgi, güven ve mutluluğun temelini oluşturur.
B ) Mutluluk, sevgi temelinde yükselmelidir.
C ) Güven duymadan yaşamak imkânsızdır.
D ) Sevmek duygusu bütün insanlarda olmalıdır.


11

Heybetli bir sokak köpeğiydi Duman, bu adı da ona mahalleli takmıştı. Boz bulanık bir rengi vardı, herhâlde bu renk onun isim babasıydı. Mahalleli gibi, yeni taşınan Nazmi Bey’in küçük kızı da Duman’ı çok severdi. Yanından bir dakika ayrılmaz, hep onunla oynamak isterdi. Akşam olup da eve gitme zamanı gelince bir koşuşturmadır başlardı küçük kız ile ablası arasında. Küçük kız eve Duman’ı da götürmek ister, o heybetli hayvanı sürüklemeye çalışırdı. Duman özgür ruhlu köpek… Bu çekiştirmeye dayanamaz kızın elinden kurtulduğu gibi kaçar, küçük kıza da onun arkasından ağlayıp dövünmek kalırdı. İşte hep o anlarda ablasının sözü kulaklarında çınlardı küçük kızın: “Hiç Duman bize gelir mi akıllım, yuvasını bırakıp da sana oyuncak olur mu?”
Paragrafta asıl anlatılmak istenen nedir?


A ) Sokak köpekleri ile oynamak küçük çocuklar için tehlikelidir.
B ) Kardeşler arasında mutlaka hoşgörü ortamı hâkim olmalıdır.
C ) Belirlenen amaca ulaşmak için çaba harcanmalı, pes edilmemelidir.
D ) Her canlı, kendi ortamı içinde özgürce yaşamak ister.


12

Heybetli bir sokak köpeğiydi Duman, bu adı da ona mahalleli takmıştı. Boz bulanık bir rengi vardı, herhâlde bu renk onun isim babasıydı. Mahalleli gibi yeni taşınan Nazmi Bey’in küçük kızı da Duman’ı çok severdi. Yanından bir dakika ayrılmaz, hep onunla oynamak isterdi. Akşam olup da eve gitme zamanı gelince bir koşuşturmadır başlardı küçük kız ile ablası arasında. Küçük kız eve Duman’ı da götürmek ister, o heybetli hayvanı sürüklemeye çalışırdı. Duman özgür ruhlu köpek… Bu çekiştirmeye dayanamaz kızın elinden kurtulduğu gibi kaçar, küçük kıza da onun arkasından ağlayıp dövünmek kalırdı. İşte hep o anlarda ablasının sözü kulaklarında çınlardı küçük kızın: “Hiç Duman bize gelir mi akıllım, yuvasını bırakıp da sana oyuncak olur mu?”
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde metindeki olay kahramanları bir arada verilmiştir?


A ) Küçük kız ve babası
B ) Küçük kız ve sokak köpeği
C ) Sokak köpeği ve mahalleli
D ) Sokak köpeği ve kızın babası


13

Heybetli bir sokak köpeğiydi Duman, bu adı da ona mahalleli takmıştı. Boz bulanık bir rengi vardı, herhâlde bu renk onun isim babasıydı. Mahalleli gibi yeni taşınan Nazmi Bey’in küçük kızı da Duman’ı çok severdi. Yanından bir dakika ayrılmaz, hep onunla oynamak isterdi. Akşam olup da eve gitme zamanı gelince bir koşuşturmadır başlardı küçük kız ile ablası arasında. Küçük kız eve Duman’ı da götürmek ister, o heybetli hayvanı sürüklemeye çalışırdı. Duman özgür ruhlu köpek… Bu çekiştirmeye dayanamaz kızın elinden kurtulduğu gibi kaçar, küçük kıza da onun arkasından ağlayıp dövünmek kalırdı. İşte hep o anlarda ablasının sözü kulaklarında çınlardı küçük kızın: “Hiç Duman bize gelir mi akıllım, yuvasını bırakıp da sana oyuncak olur mu?”
Paragrafta verilen metnin anlatıcısı aşağıdakilerden hangisidir?


A ) I. tekil kişi
B ) II. tekil kişi
C ) III. tekil kişi
D ) I. çoğul kişi


14

Tiyatro sokakla arasını açtı mı kolay kolay kendine gelemiyor artık. Kibarlar çevresini kazanmak isteyen tiyatro, ister istemez incelip züppeleşiyor, nükteden öteye geçemez oluyor. Nükte de iyi şeydir ama hoşa gitmekle kalır, insanı ne doyurur ne coşturur.
Aşağıdakilerden hangisi paragrafta işlenen yardımcı düşüncelerden biridir?


A ) Sokak tiyatroları halkın duygularına hitap eder.
B ) Nükte, tiyatronun vazgeçilmez en önemli unsurlarındadır.
C ) Nükte üzerine kurulan tiyatro oyunu, insanı tatmin etmez.
D ) Tiyatro bir bütündür; dekor, kostüm ve ışık oyunu güzelleştirir.


15

Einstein demiş ki: “Geleceği hiç düşünmem, çünkü hemencecik gelir.”
İnsanoğlu ya geçmişi düşünür ya da geleceği. Geçmişi düşünür, çünkü geçmişte iyi günleri vardır, onlardan kopamaz. Bir türlü geçmişin özleminden kendini kurtaramaz. Geleceği düşünür, çünkü gelecekte her şey iyi olacaktır. Einstein bence şunu anlatmak istiyor: Geleceği düşüneceğime, içinde bulunduğum anı yaşarım.
Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Geçmişin önemi
B ) Geleceğin önemi
C ) Yaşanılan zamanın önemi
D ) İnsan ömrünün önemi


16

Einstein demiş ki: “Geleceği hiç düşünmem, çünkü hemencecik gelir.”
İnsanoğlu ya geçmişi düşünür ya da geleceği. Geçmişi düşünür, çünkü geçmişte iyi günleri vardır, onlardan kopamaz. Bir türlü geçmişin özleminden kendini kurtaramaz. Geleceği düşünür, çünkü gelecekte her şey iyi olacaktır. Einstein bence şunu anlatmak istiyor: Geleceği düşüneceğime, içinde bulunduğum anı yaşarım.
Paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?


A ) Tanık gösterme
B ) Örnekleme
C ) Benzetme
D ) Tanımlama


17

Aşağıdakilerden hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?


A ) Seni bulmak için oraya gitti.
B ) Yanına gelemediğim için üzgünüm.
C ) Koşarak geldiğinden filme yetişti.
D ) Sana güvendiğimden buraya geldim.


18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel bir yorum söz konusu değildir ?


A ) Orhan Veli, ilk şiirlerini lise yıllarında Varlık’ta yayımlamış.
B ) Ahmet Muhip Dıranas, şiirleriyle beğenilen bir şairdir.
C ) Sait Faik’in öykülerini sınıfta zevkle okuduk.
D ) Behçet Necatigil’in şiirleri dinletiye renk kattı.


19

Bana nispet çıkmış yolun üstüne
Samur kürk giyinmiş alın üstüne
Taramış saçların belin üstüne
Bir elma yanaklı sim gerdanlıdır
Dörtlükle ilgili olarak  aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?


A ) Kelime tekrarları vardır.
B ) Hece tekrarları vardır.
C ) Sevgiliden söz edilmektedir.
D ) 12’li hece ölçüsü kullanılmıştır.


20

Aşağıda altı çizili kelimelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?


A ) Anlına elimi dayadım hemen uyudu.
B ) Kibrit kutusunu yuvarladı.
C ) Tenbel çocuklar pek sevilmez.
D ) Bu yemeklerin hepsi mi eşki?


21

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisinin kökü yapısal olarak farklıdır?


A ) Konuyu üzülerek anlattı.
B ) Sevinç duydum gözlerine bakınca.
C ) Saçlarını özenle taramıştı.
D ) Yapıtın yeni baskısı güzel oldu.


22

Mutluluğu tatmanın tek yolu, onu paylaşmaktır.
Yukarıdaki cümlede yapım eki almış kaç kelime vardır?


A ) 4
B ) 3
C ) 2
D ) 1


23

Aşağıdakilerden hangisinde kelimelere getirilen “-e, -a” eki ötekilerden farklı bir görevdedir?


A ) Bahçeye yeni yeni çiçekler ektik.
B ) Yarın okula aynı saatte gelin.
C ) Hafta sonu sinemaya gidelim mi?
D ) Koşa koşa yaptı her işini.


24

Gizli  bahçenizde
  1          2
Açan çiçekler vardı
            3
Gecelerde ve yalnız
     4
Vermeye az buldunuz
Yahut vakit olmadı.
Yukarıdaki parçada altı çizili kelimelerden hangisi yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır?


A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4


25

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ifadelerden hangisi birleşik yapılı değildir ?


A ) Etrafta hep açıkgöz insanlar vardı.
B ) Sofradaki en güzel yemek külbastıydı.
C ) Sepet sepet toplanan vişneler reçel oldu.
D ) Pazartesi günü yeniden buluşalım.


üst