Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Türkçe Zamirler ( Adıllar ), Zamir Çeşitleri Testi

• 2016 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Türkçe Zamirler ( Adıllar ), Zamir Çeşitleri Testi

1

Aşağıdakilerin hangisinde şahıs zamiri yoktur?


A)Ümitsizliğe hiç düşmezdi o.
B)Sorunların üzerine ben gittim.
C)Bu gördüklerin sana ders olsun.
D)Kimse kimsenin hakkını yememeli.


2

"Öğrencilerin hiçbiri bu soruyu çözemedi." Cümlesindeki adılla aynı türden bir adıl, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yoktur?


A)Biz kahraman bir ecdadın torunlarıyız.
B)Vatanımızı bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.
C)Hepimiz Atatürk ilkelerinin bekçileriyiz.
D)Dünya durdukça herkes bunu böyle bilmeli.


3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir yoktur?


A)Yarışma için her şey hazır.
B)Kimse sesini bile çıkarmıyor.
C)Burası yarışmanın yapılacağı yer.
D)Bazıları yarışmacıları alkışlıyor.


4

"Biri bizi gözetliyor."
Bu cümledeki "biri" sözcüğünün görevi nedir?


A) Sayı sıfatı                     B) Belgisiz sıfat
C) Belgisiz zamir               D) isim


5

Şurası göz göze geldiğimiz İlk yer."
 1               2         3         4
Cümlesindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi adıldır?


A) 1    B) 2    C) 3   D) 4


6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek hâlinde bir adıl yoktur?


A) Kitabı bir solukta okumuştu.
B) Türkçe öğretmeni buna çok sevinmişti.
C) Elindeki kitapları bitirmiş, kütüphanedekileri okumaya başlamıştı.
D) Zihnimizi ancak kitap okuyarak geliştirebiliriz.


7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir görevindeki bir kelime, cümlenin dolaylı tümlecidir?


A) O, bu çiçeği öğretmenimize almış.
B) Okula sabahın köründe gidiyorduk biz.
C) Herkes kitaba gereken önemi vermelidir.
D) Bu hediyeyi kime aldın?


8

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sözcük biçiminde bir adıl bulunmamaktadır?


A) Gecenin bu saatinde nereye gidiyorsunuz?
B) Biri içerideki salonda patronu bekliyormuş.
C) Herkes gürültü yapmadan öğretmeni dinliyordu.
D) Dünyada böyle güzellik hiçbir ülkede yok.


9

"Kendi" adılı, aşağıdakilerin hangisinde üçüncü tekil kişiye göre çekimlenerek kullanılmıştır?


A)  Kendin pişir, kendin ye.
B)  Soruları kendiniz çözmelisiniz.
C)  Kendi düşen ağlamaz.
D)  Bu resmi ben kendim yaptım.


10

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde sözcük halinde bir zamir vardır?


A)  Gülü seven, dikenine katlanır.
B)  Ne ekersen onu biçersin.
C)  Mum, dibine ışık vermez.
D)  Gülme komşuna, gelir başına.


11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcük halinde bir zamir yoktur?


A)  Bu düşünceye hepsi katılıyor.
B)  Birtakım insanlar onu arıyor.
C)  Herkes yardım etmeye çalışıyor.
D)  Dünkü sınavın sonuçları açıklanmadı.


12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?


A)  Otobüs, her sabah aynı saatte mi gelir?
B)  Bugün hangi işleri yapacaksınız?
C)  Acaba bu sınavda hanginiz birinci olacak?
D)  Neden hepimizi buraya topladı ki?


13

"Birkaç" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı görevde kullanılmıştır?


A)  Birkaç çocuk kitap alamamış.
B)  Birkaç gün sonra tatile gideceğiz.
C)  Ev için birkaç parça eşya aldık.
D)  Giysilerimin birkaçını kardeşime verdim.


14

Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?


A) Selam olsun bizden dünyaya
  Bahçelerde hala güller açar mı?
B)  Sormayın, sormayın fakat şimdi,
  Hangi eller sefil kıldı bizi?
C)  Neden böyle düşman görünürsünüz,
   Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?
D)  Tanrım suç kimindi, nerde hata yaptık?
   Keşke sevgiye muhtaç olmasaydık...


15

Gel bakma kimseye hor,
Halkı yorma kendin yor.
Yıkmak için çok düşün,
Yıkmak kolay yapmak zor.
Dörtlükteki zamirlerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A)  Belgisiz - kişi
B)  İşaret - belgisiz
C)  Belgisiz - işaret
D)  İşaret – kişi


16

"Her insan hata yapar; önemli olan o kimsenin bu hatayı fark etmesidir."
Cümlesinde hangi kelime zamir görevinde kullanılmıştır?


A) Her   B) Kimse   C) Bu   D)  O


17

Düşün garip gecelerini bu şehrin,
Düşün yalnızlıklar içinde beni.
Hani bir resmim kalmıştı sende,
Onu olsun yalnız bırakma emi.
Dörtlükte kaç tane zamir vardır?


A) 2      B) 3      C) 4     D) 5


18

Aşağıdaki cümlelerde yer alan ad tamlamalarından hangisinin tamlananı zamirdir?


A)  Kapıdaki kimin annesi acaba!
B)  Hepsinin düşüncesi aynı doğrultuda.
C)  Sorunların çoğu dinlememekten kaynaklanıyor.
D)  Bunun, kendi başarın olduğunu biliyoruz.


19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ki" diğerlerinden farklı görevdedir?


A)  Seninki yine gelmedi.
B)  Ağaçtaki elmaları topladık.
C)  Dergideki hikâyeyi okudun mu?
D)  Kapıdaki görevli çok sinirliydi.


20

Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla adıl vardır?


A) Sen, onu oyalıyorsun.
B) Kim bu kitabı okuyacak?
C) O ağacı sen mi kestin?
D) Kapıyı hanginiz kapattı?


üst