Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Türkçe Zamirler, Hal - İyelik Ekleri, Sözcükte Anlam, Paragraf, -de ve -ki Yazılışı Testi 1

• 3075 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Türkçe Zamirler, Hal - İyelik Ekleri, Sözcükte Anlam, Paragraf, -de ve -ki Yazılışı Testi 1

1

1. Dönen dişliler parmağını kapmış.
2. Arkadaşım nezleyi annesinden kapmış.
3. Küçük kardeşim duyduğu şarkıları hemen kapıyor.
4. Çocuk kardeşinin elindeki şekeri kaptı.
"Kapmak" kelimesi yukarıdaki cümlelerin hangisinde "bir şeyi çekerek almak" anlamında kullanılmıştır?


A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4

2

“Stadyumun çevresinde tek tük seyirci göze çarpıyordu.” cümlesindeki altı çizili ifadenin anlamı, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vardır?


A ) Sık ağaçlarla kaplı bir yolda sessizce yol aldı.
B ) Arada bir seni görmek için buraya gelir.
C ) Toplantıya az da olsa erkek üye katılımı vardı.
D ) Ağaçtaki bütün meyveleri bir günde topladık.

3

Aşağıdaki deyimlerden hangisi “gereken önemi vermemek” anlamındadır?


A ) Göz ucuyla bakmak
B ) Göz yummak
C ) Göz ardı etmek
D ) Gözden kaybolmak

4

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “İnsanın kendi sıkıntı ve sorunlarına başkaları gereken önemi vermez, gerektiği kadar ilgilenmez.” anlamını içermektedir?


A ) El elin eşeğini türkü çağırarak ararmış.
B ) Parayı veren düdüğü çalar.
C ) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
D ) El elin aynasıdır.

5

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?


A ) Düşünce dizi acımış.
B ) Çocuk kolunu ovarak yürüyordu.
C ) Adamın göbeğinde kocaman bir ben vardı.
D ) Rakipler çok dişli çıktı.

6

Çapa
Deniz
Kaptan
Tekne
Trafik
Yukarıdaki kelimelerden dördü aynı kavram alanına girerken bir kelime bu kavram alanına girmemektedir. Kavram alanına girmeyen kelime hangisidir?


A ) Çapa
B ) Trafik
C ) Kaptan
D ) Tekne

7

Yiğit olan yiğit kurt gibi bakar
Düşmanı görünce ayağa kalkar
Kapar mızrağını meydana çıkar
Yiğidin ardında duran olmalı
Bu  dizelerdeki ana duygu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Yurt sevgisi
B ) Çaresizlik
C ) Kahramanlık
D ) Özlem

8

Nasrettin Hoca’yı bir şölene, ziyafete çağırmışlar. Hoca günlük kıyafeti ile gitmiş. Kendisiyle pek ilgilenen olmamış. Hemen evine gidip en yeni ve gösterişli elbiselerini, üzerine de kürkünü giymiş. Davet edildiği ziyafet konağına tekrar gelmiş. Daha kendisini kapıda görür görmez, büyük bir hürmet göstermişler. Yukarıya çıkarıp salonda baş köşeye oturtmuşlar. En iyi yemekleri evvela ona ikram etmişler.
Hoca her ikram edilen şey önüne konduğunda, kürkünü yakasından özenle tutup “Ye kürküm ye…” diyormuş.
“Hocam, bu nasıl iş, hiç kürk yemek yer mi?” dediklerinde;
“Ne yapalım, davet sahibi bunları kürküme ikram ediyor. Sonradan kürkümle aramda bir sorun çıkmasın diye ben de kürkümü uyarıyorum.” demiş.
Yukarıdaki fıkrada Nasrettin Hoca neye dikkat çekmektedir?


A ) Toplum önündeki insanların görünüşünün çok şey ifade ettiğine
B ) Eve ilk defa gelen misafirlerin iyi ağırlanması gerektiğine
C ) Görünüme gereğinden fazla değer vermemek gerektiğine
D ) Konukların ağırlanmasında bazı kişilere ayrıcalık tanınması gerektiğine

9

Aydın dediğin kuşkudan korkmayan kişidir. Kuşkuyla aydınlanır çünkü kafa. Kendini düşünmeyen aydın olmaz. Kuşkudan kuşkuya atlamaktır düşünmek. Karanlığı, bulanıklığı, belirsizliği dağıtan ışıldaktır kuşku.
Paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Kuşku duymak aydınlanmanın, aydın olmanın koşuludur.
B ) İnsan kendinden başka her şeyden kuşkulanmalıdır.
C ) Her şey kuşkuya neden olabilir.
D ) Akıllı insan, düşünebilen kişidir.

10

Görsel sanatlar arasında en etkilisi tiyatrodur. Çünkü sadece hareket, sadece sesten ibaret değildir. Sahnedekileri evindeki çocuğunu izler gibi izlersin. Ağladıklarını, acı çektiklerini, sevindiklerini görürsün ve de onlarla her anı yaşarsın. İşte bu kadar etkili olan tiyatro, tek perdelik oyunda bile geniş kitlelere kolaylıkla ulaşmaktadır.
Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Tiyatronun görsel sanatlar arasındaki en etkili tür olması
B ) Tiyatronun modern toplumlar için vazgeçilmez bir sanat olması
C ) Tiyatronun toplumun eğitiminde kullanılacak bir tür olması
D ) Tiyatronun mutlaka toplum değerlerini yansıtacak özellikte olması

11

Öykü dışında başka bir biçimde anlatamayacağınız şeyler vardır. Bu, şiir için de böyle. Bütün türler için geçerli. Öyle şeyler var ki şiir dışında yazılamamıştır. Bir şey bulurum, onu anlatamam öyküyle. Belki şairler ya da romancılar anlatabilir.
Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Kimi öykücülerin konu bulmakta zorlandığı
B ) Her konunun kendine uygun bir türle anlatılabileceği
C ) Her şeyin sanatın konusu olabileceği
D ) Öykünün diğer türlerden daha zor yazıldığı

12

Nurullah Ataç edebiyatımızın Batı’ya yönelmesine emek verdi. Gelenekçilere karşı verdiği mücadeleyle edebiyatımızı bazı hazır yargılar içine düşmekten kurtardı. Yazarlığın, duygusallığa kapılmamak; yapay, gösterişli, süslü, yalan yanlış yazmamak; yalın, açık bir dille akıl yolunu izleyerek yazmak olduğunu öğretti.
Bu parçada Nurullah Ataç’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir ?


A ) Yazarlığın yalan yanlış yazmamak olduğunu öğretmiştir.
B ) Sade ve açık anlatımdan yanadır.
C ) Edebiyatımızı Batı’ya yöneltmiştir.
D ) Gelenekçi yazarların yanında yer almıştır.

13

On bir yıllık öğretmenlik yaşamımın hemen hemen tümü coşku içinde geçti. Büyük istekle yapıyorum işimi. Aslında bunu iş olarak dahi görmüyorum. Bu benim yaşam tarzım. Öğretmen olmak; okulda, arabada, evde, tatilde kısaca her yerde öğretmen olmak… Öğrencilerim de beni seviyor. Bunu gözlerinden anlıyorum. Bazen bakışlar söze dökülüyor. Sevgi sözcükleri geliyor kulağıma. Saygı duyuyorum hepsine, işte bunun için de saygı görüyorum. En anlamayacak olana bile hiç kırıcı olmadan yaklaşıyorum. “Ben anlatamadım.” diyorum çoğu zaman “Tekrar, farklı yoldan anlatayım.” diyorum. İşte o an, yeni bir bakış oturuyor gözlere, minnet bakışı…
Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez ?


A ) İşini keyif alarak yapan
B ) Çevresinden saygı ve sevgi gören
C ) Yaptığı işte sabırlı olan
D ) Çevredeki ilgiden bunalmış olan

14

Topkapı tramvayı, Liman Han’ın önündeki durakta bekliyordu. Gecenin son tramvayına yetişmek isteyenlerin telaşlı ayak sesleri, caddeye sağanak hâlinde inen yağmurun şakırtısına karışıyor; sonra her şeye boş vermiş bir umursamazlıkla etrafa yayılıyordu. Ahmet de son tramvaya yetişmenin mutluluğuyla pencereden dışarı bakınırken dışarıda eski bir arkadaşını gördü. Tramvaydan inip arkadaşına seslendi.
Bu parçada anlatılan olay hangi mekânda geçmektedir?


A ) Liman Han
B ) Topkapı
C ) Tramvay
D ) Deniz kenarı

15

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “de” yanlış yazılmıştır?
A ) Ali de bu soruyu çözdü.
B ) Okulda bugün sınav varmış.
C ) Annemde seni arıyormuş.
D ) Konuyu bana da anlatın.

16

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ki” yanlış yazılmıştır?


A ) Evdeki hesap çarşıya uymaz, derdi.
B ) Kapıyı çalki uzun uzun beklemeyelim.
C ) Sepetteki yumurtaları yerine yerleştir.
D ) Seninki sabah sabah yürüyüşe çıkmış.

17

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kısaltmaların yazımına ilişkin bir yazım yanlışı vardır?


A ) ASKİ’nin çalışmaları trafiği kötü etkiledi.
B ) TBMM’de yapılan toplantılardan sonuç çıkmadı.
C ) TOBB’daki genel kurul ne zaman?
D ) MEB’na bağlı okulların tümünde sınav uygulanacak.

18

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birleşik kelimenin yazımı doğrudur?


A ) Bahçedeki rüzgârgülü aheste aheste dönüyor.
B ) Sivri sinek bütün gece başımda dolandı.
C ) En sevdiğim hayvanlardan biri uğurböceğidir.
D ) Bahçeye bir sürü aslan ağzı ekmişsin.

19

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zamir yoktur?


A ) Bunu Ali’ye anlatma.
B ) Bugün kim gelecekmiş?
C ) Şu konuyu anlayamadım.
D ) Size bir şey söyleyeceğim.

20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmıştır?


A ) Kapıdaki çocuk uzun bir zaman seni bekledi.
B ) Yemek yapmayı ve yemeyi her zaman sevdim.
C ) Çocukları parka götürmekten keyif alırmış.
D ) Sabahki toplantıya gelmeden önce çalış.

21

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hâl eki almış kelime yoktur?


A ) Bir saat önce evden çıkmış.
B ) Bize bu sabah uğrayacakmış.
C ) Gömleğini ütülemelisin.
D ) Kazağı yırtılmış.

22

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki almış bir kelime vardır?


A ) Gözlerin çok güzelmiş.
B ) Kapıda yaşlı bir adam var.
C ) Ali bütün işleri bitirmiş.
D ) Bu soruyu bir türlü çözemedim.

23

Evim, ağacım, sevdiğim
Sen susunca dünya susar
Sen gülünce dünya güler.
Yukarıdaki dizelerde iyelik eki almış kaç tane kelime kullanılmıştır?


A ) 2
B ) 3
C ) 4
D ) 5

24

Bu konuyu Selim’in annesine danışmalıyız. Çünkü o konunun uzmanı, sınav kaygısını nasıl yeneceğimiz konusunda bize yardımcı olur.
Yukarıdaki parçada kaç tane isim tamlaması vardır?


A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4

25

I. Köy hayatı ona çok ilginç gelmiştir.
II. Gece hayatına bir türlü alışamadı.
III. Atatürk’ün hayatı belgesel oldu.
IV. Hayatını apartmanların camlarını silerek kazanıyor.
Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde “hayat” kelimesi aynı anlamda kullanılmıştır?


A ) I-II
B ) I-III
C ) II-III
D ) II-IV

üst