Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Türkçe Zamirler, Kalınlık - İncelik Uyumu, Sözcükte Anlam, Paragraf Testi 1

• 2011 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Türkçe Zamirler, Kalınlık - İncelik Uyumu, Sözcükte Anlam, Paragraf Testi 1

1

1. Bulaşıkları yıkamakla kalmadı, yemek de yaptı.
2. Sınavımız ayın on sekizine kaldı.
3. Tam iki sene benimle kaldı.
4. Çocukların arasında sınıfta kalanlar da var.
“Kalmak“kelimesi yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?


A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4


2

Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisi diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?


A ) Sizden derhâl soruma cevap bekliyorum.
B ) Hemen şimdi ödevlerini göstermen gerekiyor.
C ) Her an seni kalbimizde anıyoruz, sevgili çocuk.
D ) Onunla vakit geçirmeden konuşmamız lazım.


3

Bulut geçer gider
Güneş görünüverir yeniden
Yukarıdaki dizelerde altı çizili kelimenin cümleye kattığı anlam,  aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vardır?


A ) O programı yine yayınladılar.
B ) Yeni yıl bizleri heyecanlandırdı.
C ) Hüzünler sardı her tarafımızı.
D ) Bunu henüz düşünmediğini belirtti.


4

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde deyimin açıklaması yanlış verilmiştir?


A ) Yüzü kızarmak: Utanmak
B ) Kabak tadı vermek: Bıktırmak, tatsız gelmeye başlamak
C ) İçine kurt düşmek: Büyük bir acı ve üzüntünün etkisi altına girmek
D ) Etekleri zil çalmak: Çok sevinmek5

“Bu konunun senin söylediklerinle bir ilgisi yok.” cümlesindeki “ilgisi” kelimesinin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişir?


A ) İlişkisi
B ) İlişiği
C ) Bağı
D ) Alakası


6

Aşağıdaki seçeneklerde verilen altı çizili kelimelerden hangisinin sesteş kullanımı vardır?


A ) Kaz gelecek yerden tavuk esirgemezdi.
B ) Bütün gece sabahın gelmesini bekledi.
C ) Sınıf bu derse çok iyi hazırlanmış.
D ) Büyük insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz.


7

İnce davranışları olan bir gençti.” cümlesinde altı çizili kelimenin karşıt anlamlısı aşağıdaki ifadelerden hangisidir?


A ) Kalın
B ) Büyük
C ) Kaba
D ) Zarif


8

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kelimeler arası anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır?


A ) Konuk-misafir
B ) Yüksek-alçak
C ) Açık-kapalı
D ) Doğru-yanlış


9

Özleyen gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde,
Sen nerdesin, ey sevgili, yaz günleri nerde!
Dağlar ağarırken konuşurduk tepelerde,
Sen nerde, o fecrin ağaran dağları nerde!
Yukarıda verilen  dizelerdeki ana duygu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Yaza duyulan özlem
B ) Deniz sevgisi
C ) Sevgiliye duyulan özlem
D ) Umutsuzluk


10

(I) Adalarda oturanlar, akşam üzeri iskeleye çıkıp gelenleri karşılar, gidenleri uğurlarlar; gençler arkadaşlarıyla buluşur; yaşlılar çay bahçelerinde, aralarında söyleşirler. (II) Adalar turizmine son yıllarda çok önem verilmektedir. (III) Saat dokuza gelince, herkes evine dönmüş, sofraya oturmuş olur. (IV) Adalara gezmeye gelen birkaç kişi dışında kimseleri göremezsiniz ortalıkta.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi paragraftan çıkarılırsa paragraftaki anlam birliği sağlanmış olur?


A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV


11

Çocuğun yetiştirilmesi sadece aileyi ilgilendirmez, bütün toplumu ilgilendirir. Gelecek onlara teslim edilmiştir çünkü. Öğretmenin buradaki rolü iyice artmaktadır. “Öğretmenler! Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.” sözünü, Atatürk bu bilinçle söylemiştir.
Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Çocuğun yetişmesinde öğretmenin önemi
B ) Çocuk için ailenin önemi
C ) Toplumun geleceği
D ) Çocuk yetiştirmenin zorlukları


12

“Gözlerimde parıltısı bakır bir tasın
Kulaklarım komşuların ayak sesinde
Varsın bir yudum su veren olmasın
Baş ucumda biri bana “Su yok!” desin de”
Yukarıda verilen şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Yalnızlık
B ) Ölüm
C ) Ayrılık
D ) Anne sevgisi


13

1. Ahırda dişlerini gıcırdatarak geviş getiren inekleri uzunca izlerdim.
2. Yaz tatilim çiftlikte geçerdi.
3. En çok da sabaha doğru doğuran ineklerin başında dedemle beklemeyi severdim.
4. Çiftlik hayvanlarını çok severdim.
Yukarıdaki numaralı cümlelerle düşüncenin akışına uygun olarak bir paragraf oluşturulmak istense doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?


A ) 1, 2, 4, 3
B ) 2, 4, 1, 3
C ) 3, 4, 1, 2
D ) 3, 1, 4, 2


14

Aşağıdakilerden hangisi paragrafın giriş cümlesi olamaz?


A ) Yaşadıklarımızın çoğu bizi mutlu kılar.
B ) Bir de bu oyunda küçük bir kız var.
C ) Mutluluk, anlık bir duygudur.
D ) Sanatçı sıradan bir insan değildir.


15

Aşağıdakilerden hangisi denemenin özelliklerinden biri değildir ?


A ) Denemede konu özgürce seçilir.
B ) Denemeyi yazar, kendisiyle ve okurla konuşur gibi yazar.
C ) Yazar denemenin sonunda kesin bir yargıya varmak zorundadır.
D ) Deneme yazarı savunduğu düşünceyi kanıtlamak zorunda değildir.


16

“Nereye baksam mutluluk, umut, sevgi;
Nereye gitsem bir uçarılık yüreğimde,
Alışmadığım iyimser duygular,
Gökyüzü inadına mavi,
Yaşamak inadına güzel!”
Aşağıdakilerden hangisi şiirin başlığı olmaya uygun değildir ?


A ) Yaşama Sevinci
B ) Hayata Bağlılık
C ) Yaşamak Güzel
D ) Hayatın Çıkmazı


17

“Mizah, mizah, mizah… Hayattır mizah. Ben, sen mizahın parçasıyız topyekûn. Gülme, düşünme hepsi onun içindendir aslında.”
Yukarıdaki açıklama aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?


A ) Mizah ne aracılığı ile yapılır?
B ) Mizah nedir?
C ) Mizah hangi türlerde kullanılır?
D ) Mizah tiyatro için gerekli midir?


18

Aşağıdaki kelimelerden hangisi kalınlık-incelik uyumuna aykırıdır?


A ) Bitkiler
B ) Kapıcı
C ) Kumandanlık
D ) Biyografi


19

Şiirsel söylemi kendinden öncekilerden öğrenen genç şair; şiirsel gerçeği de hayattan, kendi hayatından, başkalarının hayatından, nesnel gerçeklerden öğrenir. Şiir yazan kişinin bunları başkalarının yapıtlarından öğrenmesine pek olanak yoktur. Kendi telefon direğine, kendi telgraf direğine, kendi vericisine sahip olmak istemiyorsa o başka...
Yukarıdaki paragrafta kalınlık-incelik uyumuna uymayan kaç kelime kullanılmıştır?


A ) 7
B ) 6
C ) 5
D ) 4


20

Behçet Necatigil, şiirlerini nereye yazardı? Bir şey çıkmamış biletlerin kenarına yazardı. Ona hiçbir şey çıkmadı ki!
Bu parçada aşağıdaki zamir türlerinden hangisi yoktur?


A ) İşaret zamiri
B ) Soru zamiri
C ) Belgisiz zamir
D ) Kişi zamiri


21

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri yoktur ?


A ) Bu soruları kimden aldın?
B ) Bize neden gelmedin?
C ) Sütün ne kadarını pastaya koyacaksın?
D ) Kazağı nereden aldın?


22

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir yoktur?


A ) Tabakların birazını ben sileyim.
B ) Birçoğu Ali gibi düşünmüyor.
C ) Bu konuyu konuşmalıyız.
D ) Herkes bu filmi merak ediyor.


23

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ismin yerini işaret yoluyla tutan bir zamir kullanılmıştır?


A ) Bu soruyu çözebileceğine inanıyorum.
B ) Bu çiçekleri vazoya koyar mısın?
C ) Bu arabayı yarın temizleyeceğiz.
D ) Bu senin çantandan mı düştü?


24

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ilgi zamiri kullanılmıştır?


A ) Şu karşıdaki ev sizin mi?
B ) Buradaki evrak kimin?
C ) Seninki okula yeni mi gitti?
D ) Buradaki çalışmalar bitti mi?


25

Aşağıda altı çizili olan “-ki” ekinden hangisi diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?


A ) Öyle bir havada gel ki vazgeçmek mümkün olmasın.
B ) Benimki yine eve geç kalacak, en iyisi anahtarı al.
C ) Karşıdaki  yeşil araba sizinki değil mi?
D ) Onlarınki her zaman böyle yapar, takılma sen.


üst