Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Türkçe Zamirler, Noktalama İşaretleri, Sözcükte Anlam, Paragraf Testi 1

• 1306 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Türkçe Zamirler, Noktalama İşaretleri, Sözcükte Anlam, Paragraf Testi 1

1

I. Bu kadar önemli bir göreve elbette en yakınını getirmiş.
II. Bu fırtınanın sonu insanlara felaket getirecek.
III. Ders programını yanında getir de bakalım.
IV. Bu yıl da sonunda sonbaharı getirdik.
V. Para getir, tiyatro biletlerini almak için bugün son gün.
"Getirmek" kelimesi yukarıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlamda kullanılmıştır?


A ) I-II
B ) III-V
C ) I-IV
D ) III-IV


2

“Yazmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dile getirmek” anlamında kullanılmıştır?


A ) Bu düşünceleri dergideki son makalesinde yazdı.
B ) Sıraların üstüne bir sürü şey yazmışlar.
C ) Adresini bilmiyorum ki yazayım.
D ) Sana mektup yazmayalı çok oldu.


3

"Dolu" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamından tümüyle uzak bir anlamda kullanılmıştır?


A ) Elimdeki kitap faydalı bilgilerle dolu.
B ) Haftaya pazartesiye kadar bütün uçaklar dolu.
C ) Neşe dolu bir insandı, hep yüzü gülerdi.
D ) Bugün doluyum; haftaya görüşelim mi?


4

Dünyayı tozpembe gösterecek, bütün acı olayları gizleyecek bir edebiyat özlediğimiz sanılmasın. Öylesi de çekilmez bir şey olurdu. Sadece ufuklarımızı saran kapkara bulutlar arasından seyrek de olsa görünen güneş gibi “Bulutlar da geçicidir.” diyebilmelidir.
Yukarıdaki paragrafın anahtar kelimesi aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Umut vermek
B ) Sevginin kalıcılığı
C ) Etkileyici şiir
D ) İçtenlikli yazılar


5

"Baş" kelimesi hangi seçenekte deyim içinde kullanılmamıştır?

A ) Başı sıkışınca hep bizim kapımızı çalardı.
B ) Kavgada bulunmamak için onları baş başa bıraktık.
C ) Yataktan kalkarken başını masa lambasına çarptı.
D ) Hiçbir güç ona baş eğdirmeye yetmez.


6

Tavşan ikide bir böbürleniyor:
- Kimse benden hızlı koşamaz, diyormuş. Sonunda kaplumbağa dayanamamış:
- İstersen yarışalım, demiş.
Koşuya başlamışlar. Tavşan epeyce yol aldıktan sonra, "Hıh, o sırtı kabuklu hayvancık sürüne sürüne kim bilir ne zaman sonra bana yetişir?" diye düşünmüş.
- Şu ağacın altına biraz uzanıp dinleneyim, demiş. Uyuyakalmış.
Kaplumbağa ağır yürüyüşü ile yürümüş yürümüş, hiç dinlenmeden yol almış.
Tavşan bir ara gözünü açmış. Bir de ne görse beğenirsiniz, kaplumbağa neredeyse yarışı bitirmek üzereymiş. Hemen fırlamış, rüzgâr gibi koşmaya başlamış. Ama ne çare, kaplumbağaya yetişememiş.
Böylece tavşan yarışı kaybetmiş. Aldırış etmemenin cezasını çekmiş. Kaplumbağa ise düzgün adımlarla, durmadan yürüdüğü için yarışı kazanmış.
Yukarıda verilen metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Her konuda kendine güvenin kazancı
B ) Kendine çok güvenmenin zararları
C ) Arkadaşlara güvenmenin önemi
D ) Hayvanlar arasındaki güvenin gerekliliği


7

Tavşan ikide bir böbürleniyor:
- Kimse benden hızlı koşamaz, diyormuş. Sonunda kaplumbağa dayanamamış:
- İstersen yarışalım, demiş.
Koşuya başlamışlar. Tavşan epeyce yol aldıktan sonra, "Hıh, o sırtı kabuklu hayvancık sürüne sürüne kim bilir ne zaman sonra bana yetişir?" diye düşünmüş.
- Şu ağacın altına biraz uzanıp dinleneyim, demiş. Uyuyakalmış.
Kaplumbağa ağır yürüyüşü ile yürümüş yürümüş, hiç dinlenmeden yol almış.
Tavşan bir ara gözünü açmış. Bir de ne görse beğenirsiniz, kaplumbağa neredeyse yarışı bitirmek üzereymiş. Hemen fırlamış, rüzgâr gibi koşmaya başlamış. Ama ne çare, kaplumbağaya yetişememiş.
Böylece tavşan yarışı kaybetmiş. Aldırış etmemenin cezasını çekmiş. Kaplumbağa ise düzgün adımlarla, durmadan yürüdüğü için yarışı kazanmış.
Verilen metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Hayvanlar arasında bir rekabet vardır ve bunu mutlaka biri kazanır.
B ) Her yarış öncesi yarışın konusu ne olursa olsun hazırlanmak gerekir.
C ) Başkalarını küçümseyip kendi gücüne sonsuz güvenmek kişiyi zor durumda bırakır.
D ) Arkadaşlar arasında güven sağlam temellere oturtulmuşsa yarışmalar bunu bozamaz.


8

Tavşan ikide bir böbürleniyor:
- Kimse benden hızlı koşamaz, diyormuş. Sonunda kaplumbağa dayanamamış:
- İstersen yarışalım, demiş.
Koşuya başlamışlar. Tavşan epeyce yol aldıktan sonra, "Hıh, o sırtı kabuklu hayvancık sürüne sürüne kim bilir ne zaman sonra bana yetişir?" diye düşünmüş.
- Şu ağacın altına biraz uzanıp dinleneyim, demiş. Uyuyakalmış.
Kaplumbağa ağır yürüyüşü ile yürümüş yürümüş, hiç dinlenmeden yol almış.
Tavşan bir ara gözünü açmış. Bir de ne görse beğenirsiniz, kaplumbağa neredeyse yarışı bitirmek üzereymiş. Hemen fırlamış, rüzgâr gibi koşmaya başlamış. Ama ne çare, kaplumbağaya yetişememiş.
Böylece tavşan yarışı kaybetmiş. Aldırış etmemenin cezasını çekmiş. Kaplumbağa ise düzgün adımlarla, durmadan yürüdüğü için yarışı kazanmış.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde metindeki olay kahramanları bir arada verilmiştir?


A ) Tazı ile tavşan
B ) Kaplumbağa ile tilki
C ) Tavşan ile kaplumbağa
D ) Kaplumbağa ile kurt


9

Ne zaman elime kalem alsam, anlatacaklarımın daha önce anlatılmış olduğu hissine kapılıyorum. Ne diye bir daha aynı şeyleri yazmalı, diyorum. Sonra bir de ben deneyeyim, diyorum. Bakıyorum yepyeni şeyler çıkıyor ortaya. Anlayıştaki fark, anlatılmış olanları yeni yapmaya yetiyor.
Paragrafın ana düşüncesi nedir?


A ) Üslup, konu eski dahi olsa yazılanları yeni kılar.
B ) Eski konuları yeniymiş gibi ele almak gerekir.
C ) Konular asla eskimez, yeni konu aramak gereksizdir.
D ) Anlatılanları görsellerle süslemek onlara yeni izlenimi verir.


10

Uygarlığın ortak malı olmuş değerleri bilmeden geleceğe yönelik yol yordam bulmak olanaksız. Bilmeyeni bilmeye çalışmak için iki yol vardır: Biri kehanet, diğeri bilim. Kehanet, hayal gücünün ürünüdür. Dayanağı yoktur. Oysa bilimsel yol, önceki verilerin kullanılmasına bağlıdır.
Aşağıdakilerden hangisi paragrafta işlenen yardımcı düşüncelerden biri değildir ?


A ) Geçmişteki ortak değerleri bilmenin ne kadar önemli olduğu
B ) Kehanetin ortak değerleri öğrenmede bir yol olduğu
C ) Bilimin kehanetten daha üstün bir yerde olduğu
D ) Bütün insanların uygarlığın bir parçası olduğu


11

Bütün akrabalarım yola çıktı. Uzun bir yol vardı benim de önümde. Kış yaklaştığında yolculuğumuz da başlar bizim sıcak ülkelere doğru. Kanat çırpmak yorar bizi ama başka seçenek yok. Biz soğuğa dayanamayız.
Yukarıdaki paragrafta anlatım kimin ağzından yapılmaktadır?


A ) Çiçeğin
B ) Kuşun
C ) Yılanın
D ) Tavuğun


12

Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor,
Çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyorum.
Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor;
Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorum.
Nasıl yaşayacağım ey deniz, senden uzak?..
Yanıp sönüyor gibi gözlerimde fenerin!..
Uyuyor mu limanda her gece sallanarak,
Altından çivilerle çakılmış gemilerin?..

ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi şiirin başlığı olabilir?


A ) Deniz Hasreti
B ) Denizin Önemi
C ) Doğanın Güzellikleri
D ) Mavi ve Yeşil


13

DENİZ HASRETİ
Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor,
Çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyorum.
Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor;
Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorum.
Nasıl yaşayacağım ey deniz, senden uzak?..
Yanıp sönüyor gibi gözlerimde fenerin!..
Uyuyor mu limanda her gece sallanarak,
Altından çivilerle çakılmış gemilerin?..

ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI
Verilen metne göre şair niçin kendini çöllerde kalmış gibi hissetmektedir?


A ) Uzunca bir süredir doğa ile baş başa kalamadığı için
B ) Denizden uzak olmak onu çok üzdüğü için
C ) Denizlerin kirletilmesine dayanamadığı için
D ) Denizlerdeki doğal yaşamın ölmesine şahit olduğu için


14

Aşağıdaki eşlemelerden hangisinde bir yanlışlık vardır?


A ) Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirler: Lirik şiirler
B ) Kahramanlık, savaş, yiğitlik konuları işleyen şiirler: Satirik şiirler
C ) Doğa şiirlerini, çobanların doğadaki yaşayışlarını anlatan şiirler: Pastoral şiirler
D ) Belli bir düşünceyi aşılayan ya da belli bir konuda öğüt, bilgi veren şiirler: Didaktik şiirler


15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?


A ) Her ödevi dikkatli bir şekilde yapmalısın.
B ) Çok koşarsan çabuk yorulursun.
C ) Annesi durmadan evi temizliyormuş.
D ) Başarılı olmak için çok çalışmalıyız.


16

"İçin" kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi kurmuştur?


A ) Bu elbiseyi arkadaşım için aldım.
B ) Hasta olduğum için ilaç içtim.
C ) Parayı kardeşim için bıraktım.
D ) Bugün için çok çalıştık.


17

Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır.
Bu kurala göre aşağıdakilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?


A ) 15 mm'ten biraz fazla bir çubuk vardı.
B ) 15 kg'dan fazla kilo almamalısın.
C ) 15 cm'den fazla mesafe bırak.
D ) 15 Ykr'un hesabı mı olur?


18

Aşağıda altı çizili kelimelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


A ) Bir grup genç mahalleye geldi.
B ) Şöför arabayı kapıya getirdi.
C ) Sınav dokümanları elimize geçti.
D ) Birkaç yemek daha yaptık akşama.


19

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?


A ) Sen dün akşam beni aradın mı
B ) Ödevlerini ne zaman bitirdi
C ) Yatağını nereden almıştınız
D ) Kimse seni benim kadar düşünmez


20

Korkuyla ( ) “Bana neden böyle bakıyorsun  ( )” diye sordu ( )
Yukarıdaki cümlede parantez içindeki yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?


A ) (:) (;) (...)
B ) (;) (?) (!)
C ) (:) (?) (.)
D ) (,) (!) (.)


21

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi zamirdir?


A ) Otomobil durduğunda yolcular teker teker indi.
B ) Üst kattaki piyano sabahtan beri hiç susmadı.
C ) Doğa, bu insanlara biraz acımasız davranmıştı.
D ) Benim yarın erkenden kalkmam gerekiyor.


22

Benimle böyle konuşma hakkını sana kim verdi?
Yukarıdaki cümlede kaç tane zamir vardır?


A ) 4
B ) 3
C ) 2
D ) 1


23

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?


A ) Nasıl bir evde oturmak istersiniz?
B ) Senin okuluna gelmedik mi?
C ) Nerede çalışmayı düşünüyorsun?
D ) Ne zaman sınava gireceksin?


24

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde belgisiz zamir kullanılmıştır?


A ) Çoğu insan ne yaptığını bilmiyor.
B ) Bazı çocuklar yalan söylemeyi sever.
C ) Birtakım insanlar bize geldi.
D ) Birkaçını eve götürmek isterim.


25

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri kullanılmıştır?


A ) Sizinki yine tek başına oturuyor.
B ) Tepedeki ev hepsinden güzeldi.
C ) Akşamki misafirler kaçta gitti?
D ) Kucağındaki eşyaları masaya bırak.


üst