Menu

TEST : Online - 6. Sınıf nitel - nicel, özel - genel, soyut - somut anlamlı sözcükler testi

• 769 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf nitel - nicel, özel - genel, soyut - somut anlamlı sözcükler testi çöz.

1

Aşağıdaki tümcelerden hangisinde somut anlamı bir sözcük soyut anlam kazanacak şekilde kullanılmıştır ?

a) Bazı insanlar kılık kıyafet konusunda çok özensiz oluyor
b) İkisi arasında ateşli bir tartışma geçtiğini duydum .
c) Televizyonda en çok komedi filmlerini izlemeyi severim
d) Peri bacaları ülkemiz turizmi için önemli yerlerdendir

2

Aşağıdaki tümcelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlıyken somut anlam kazanmıştır?

a) Olayların bu kadar büyümesinde onun parmağı olduğu düşünülüyor.
b) Mahallede dolaşırken karşımdan bir güzel, yavaş adımlarla geçti.
c) Elindeki kâğıtları girişteki panoya as.
d) Bahçeden topladığımız kayısılardan reçel yapacağız.

3

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde "kitap" sözcüğü özel anlam verecek biçimde kullanılmıştır?

a) Kitap, şarjı hiç bitmeyen bir bilgi kaynağıdır.
b) Kitap, bizimle vakit geçirmekten hiç sıkılmayan bir dosttur .
c) Kitap, bir araya gelmiş alelade sayfalar demek değildir.
d) Kitap, konusu ile beni etkilemeyi başardı.

4

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde genelden özele doğru bir sıralama bulunmamaktadır ?

a) Çiçeklerden en çok kır papatyalarını severim.
b) Dersler içerisinde en çok Türkçe'yi severim.
c) Buca İzmir'in ilçelerinden biridir.
d) Şairlerden Can YÜCEL'in yeri bir başkadır benim için.

5

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerine göre daha özel anlamlıdır?

a) Şiir, duyguların en etkili biçimde dile getirildiği türdür.
b) Tiyatro, yaşamdan alınan kesitlerin izleyiciye sunulduğu bir sahne sanatıdır.
c) Şair, insana ve doğaya sıradan insandan farklı bakan kişidir.
d) Şiiri, fon müziği eşliğinde okuyan öğrenci kazandı.

6

Aşağıdaki tümcelerde altı çizili olarak verilen sözcüklerden hangisi somut bir kavramı karşılamaz?

a) Çocuğun başarısından sevinç duydu.
b) Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.
c) Bugün hava oldukça soğuktu.
d) Kara bulutlar birden gökyüzünü kapladı.

7

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut değildir?

a) En başta umudu olmayan adam şiir yazamaz.
b) Edebiyat öncelikle büyük bir özveri gerektirir.
c) İnce bir ruh kadar bilgi de lazımdır yazar için.
d) Müzisyen için ses neyse ressam için de ışık odur.

8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük nicel anlamda kullanılmamıştır?

a) Ilık bir duş alırsan kendine gelirsin; ama yine de bazı şeyleri oluruna bırakmayı öğrenmelisin.
b) Sıcak bir yaz gününde nerede tatil yapılacağını iyi bilirim ben de.
c) Geniş düşünürsen hoşgörünün insan için vazgeçilmez olduğunu anlarsın.
d) Küçük bir tabağın içine doldurduğun onca yemekle zayıflayabileceğini mi zannediyorsun?

9

Aşağıdakilerden hangisinde "doktor" sözcüğü özel anlamda kullanılmıştır?

a) Doktor, insan sağlığını her şeyden önemli gören kişidir.
b) Doktor, hastasına güven vermeyi her zaman başarmalıdır.
c) Doktor, hafta sonuna kadar hastanede kalacağını söyledi.
d) Doktor, kendini yenilemeli, tıptaki gelişmeleri izlemelidir.

10

Aşağıdaki tümcelerde hangisinde özelden genele doğru gidilmiştir?

a) "Çalıkuşu" Türk edebiyatında roman alanında önemli bir yere sahiptir.
b) Tüm sanatçılar gibi o da ölümsüzlüğü yenme telaşında bir yazardı.
c) Birçok sanat yapıtı vardır, deneme de bunlardan biridir.
d) Önemli şairlerimizden biridir Nazım Hikmet'tir.

11

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kapsamı en dardır?

a) Çiçeklerin bakımından sorumluyum.
b) Kuşkonmaz dalında bülbül ötmez.
c) Ağaçlar baharda yaprak açar.
d) Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür...

üst