Menu

TEST : Online - 6. sınıf ad ve eylem kökleri, yapım ve çekim ekleri, yapıları bakımından sözcükler testi

• 46 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf ad ve eylem kökleri, yapım ve çekim ekleri, yapıları bakımından sözcükler testi çöz.

1

İyelik ekleri, ad çekim eki grubuna giren eklerdendir ve bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu bildiren eklerdir.
Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde 1.tekil iyelik eki almış bir sözcük vardır?

a) Havalar güzel gidiyor
b) Sen de çiçek açtın erkenden
c) Küçük zerdali ağacım,
d) Aklın ermeden.


2

Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır,
Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor,
Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini,
Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim,
Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) "Vakitlerden" sözcüğü hem yapım hem de çekim eki almıştır.
b) "Esiyor" sözcüğü sadece eylem çekim eki almıştır.
c) "Seyrediyorum" birleşik yapılı bir sözcüktür.
d) "Sende" sözcüğü bulunma durum ekini almıştır.


3

O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör
Dünyayı (1) hele sen bir barış olsun da gör
Seyreyle gülü bülbülü
Çifter çifter aylar gökyüzünde (2)
Her gece ayın on dördü
Kuşlar geçecek damların (3) üstünden
Kuşlar konacak (4) dallara
Kanat seslerini duyup uyanırlarsa
Numaralı sözcüklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi söylenemez?

a) 1.sözcük iyelik eki almıştır.
b) 2. sözcük birleşik yapılı sözcüktür.
c) 3.sözcük ilgi (tamlayan) eki almıştır.
d) 4. sözcük eylem çekim eki almıştır.


4

Hangi çocuğun yazdığı sözcük öğretmenin istediği gibidir?

a) Asya: yolcularımız    b) Şevval: yollardaydık
c) Koray: yollarımıza    d) Kaan: yolculara5

Aşağıda ad köklü ve eylem köklü sözcükler sınıflandırılırken bir yanlışlık yapılmıştır.

Ad Köklü Sözcükler Eylem Köklü Sözcükler
Kaleci Saygı
Okulda Öğretmen
Yazlık Yüzücü
Çiçekçi Sararmış

Buna göre hangi sözcükler yer değiştirirse bu yanlışlık giderilmiş olur?

a) kaleci - yüzücü      b) okulda - sararmış
c) yazlık - sararmış    d) çiçekçi - öğretmen


6

Eklendiği sözcüğün anlamını değiştiren eklere “yapım eki” denir. Yapım eki alan sözcüklere “türemiş sözcük” denir.
Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi türemiş sözcüktür?

a) Balıklar gibi yüzmek isterdim.
b) Ama benim yüzgeçlerim yok.
c) Kuş olup maviliklerde uçmak isterdim.
d) Ama kanatlarım yok.


7
Sözcükler Basit Türemiş Birleşik
İstek x    
Çöküntü   x  
Pazartesi     x
Oduncu   x  
Gönülden x    
Gecekondu     x

Yukarıdaki tabloda sözcüklerin yapı özellikleri gösterilirken kaçında yanlışlık yapılmıştır?

a) 1     b) 2     c) 3     d) 4


8

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü adken aldığı ekle eylem olmuştur?

a) Güvence     b) Derinlik
c) Salıncak      d) Sulamış


9

Türkçede anlamları değişmeden hem ad hem de eylem olarak kullanılabilen kökler vardır ki bunlara ortak kök (kökteş kök) denir. Sesteş (eş sesli) sözcükler ortak kök değildir.

Örnek :
Güreş milli sporumuzdur. (güreş: ad kökü)
Babamla güreştik. (güreş: eylem kökü)
Kırlarda koşarken ayağını kırmış. (Ortak kök değildir çünkü anlam ilişkisi yok, sesteş/eş sesli köktür.)

Yukarıdaki bilgiden ve örneklerden de yararlanarak aşağıdaki tümcelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi ortak kök değildir?

a) Rengarenk boyalarla renklendirdik merdivenleri.
b) Annemle bahçedeki tüm gülleri budadık.
c) Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yarışı ben kazandım.
d) Eski ayakkabılarımdan sonunda kurtuldum.


10

İş, oluş veya durum bildiren köklere eylem kökü; varlıkların, kavramların, duyguların adı olan köklere ad kökü denir. Eylem kökleri "-mak / – mek" mastar ekini alabilirken ad kökleri alamaz.
Örnek : gel-,oku-sev-: eylem kökleridir. Bu köklere mak/mek ekini getirebiliyoruz. Gelmek, okumak, sevmek...
Su, çiçek, kitap: ad kökleridir. "Sumak, çiçekmak, kitapmak" olmuyor.

Yukarıdaki bilgiden de yararlanarak aşağıdaki atasözlerinin hangisindeki altı çizili sözcük kökünün türü ayraç içinde yanlış verilmiştir?

a) Ağaç yaprağıyla gürler.(eylem kökü)
b) Güneş balçıkla sıvanmaz. (ad kökü)
c) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.(ad kökü)
d) Damlaya damlaya göl olur.(eylem kökü)


11

Yapım Ekleri: Sözcüklere gelerek onlardan yeni sözcükler türeten eklerdir. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamını değiştirir. Kısacası yapım eki, adından da anlaşılacağı gibi, sözcüklerden yeni sözcükler türetir. Yapım eki almış bir sözcüğe türemiş sözcük ya da gövde denir.
“göz” sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi gelirse yeni bir sözcük türemez?

a) -lük     b) -lem     c) -cü     d) -üm


12

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde türemiş sözcükler bir arada verilmemiştir?

a) Bilgin, sulak, sırdaş, batı
b) Durgun, dalgıç, seçenek, sözcük
c) Kalem, silgi, okul, gelmiş
d) Verici, öğrenci, bitkin, kitaplık


13
Gizli Addan türemiş ad
Morarmış Addan türemiş eylem
Yazdır Eylemden türemiş eylem
............. Eylemden türemiş ad

Tabloda boş bırakılan (noktalı) yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Oyuncak     b) yönet     c) örgü     d) kovala


14

Kök halinde olan ya da sadece çekim eki alan sözcükler basit yapılı sözcüklerdir.
Aşağıdaki hangi tümcede yer alan sözcüklerin tamamı basit yapılıdır?

a) Arabayı çok hızlı kullanıyordu.
b) Bugünlerde Buse de pek alınganmış.
c) Çocuksu bir gülüşü vardı ninemin.
d) Büyükada demek mimoza demekti.


15

"Mum dibine ışık vermez." atasözünde kaç tane basit yapılı sözcük vardır?

a) 1     b) 2     c) 3     d) 4


16

Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi ad + eylemden oluşmuştur?

a) gecekondu     b) aksakal     c) biçerdöver     d) aslanağzı


17

Aşağıdaki birleşik sözcüklerin hangisinde birleşen sözcüklerin ikisi de eylem değildir?

a) gelgit     b) uyurgezer     c) yapboz     d) imambayıldı


18

Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisinin yazımında bir yanlışlık yapılmıştır?

a) demirbaş     b) keçiboynuzu     c) açık göz     d) fark etmek


19

Birleşik sözcükler farklı yollarla oluşturulabilir.
Aşağıda yer alan birleşik sözcüklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Kızılırmak : Ön ad tamlamasıyla oluşturulmuştur.
b) Öğretmenevi : Ad tamlamasıyla oluşturulmuştur.
c) Ateşkes : Bir ad ve bir eylemden oluşmuştur.
d) Bilgisayar : İki eylemin birleşmesiyle oluşmuştur.


20

Aşağıdaki tümcelerde yer alan ikilemelerden hangisinin yapısı farklıdır?

a) Soğuk soğuk espriler yapıp durma, rica ederim.
b) Kıyıda köşede kalmış şiirleri bulup okurdum.
c) İrili ufaklı çakıl taşlarını cebine doldurmuş.
d) Günlük güneşlik bir günde düştük yola.


21

"Ayağını yorganına göre uzat" tümcesindeki altı çizili sözcük ile ilgili hangi öğrenci yanlış bilgi vermiştir?

a) Helin : " -ın" çekim eki grubundan ilgi (tamlayan) ekidir.
b) Ceylin : sözcüğün kökü "yorgan"dır ve ad köküdür.
c) Aras : Basit yapılı bir sözcüktür.
d) Arda : "-a" adın yönelme durum ekidir.


22

"Çocuklar, şiirlerle büyümeli. Sevinci, coşkuyu, acıyı, hüznü anadilinin müziğiyle yüreğinde duyabilmeli çünkü dilin ritmi, sesin ritmi yüreğin ritmini yansıtır, yaşam onlarla anlam kazanır, onlar güzelleştikçe yaşam güzelleşir."
Yukarıdaki paragrafla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Birden çok birleşik yapılı sözcük vardır.
b) İlgi (tamlayan) eki alan dört sözcük vardır.
c) İyelik (sahiplik/aitlik) eki alan birden çok sözcük yer almaktadır.
d) Eylem çekim eki alan sözcük yoktur.


23

Aşağıdakilerden hangisi altı çizili sözcük ötekilerden farklı türde ad (isim) çekim eki almıştır?

a) Kitabın konusu ilgimi çekti, mutlaka okuyacağım.
b) Bahçemiz rengarenk çiçekleriyle insanı büyüler.
c) Arkadaşın da bizimle gelebilir, isterse...
d) Kuzenim çok üzgün bugünlerde, kedisi kaybolmuş.


üst