Menu

TEST : Online - 6. sınıf insanlar, yerler, çevreler testi

• 215 defa çözüldü.

Online - 6. sınıf 3. ünite insanlar, yerler, çevreler testi çöz.

1

Ekvatora yatay olarak birer derecelik açılarla çizilen doğudan batıya uzanan hayali çizgilere ....... denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram gelmelidir?

A) Meridyen             B) Kutup noktaları
C) Paralel                D) Dönence

2

Bir kutup noktasından başlayarak diğer kutup noktasında sona eren, ekvatoru dik kesen yaylara ................... denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram gelmelidir?

A) Kutup daireleri        B) Meridyen
C) Dönence                D) Paralel

3

Bir yerin çevresine göre önemli ve stratejik noktalardaki durumuna özel konum denir.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi özel konuma girmez?

A) Paralel ve meridyenlere göre konumu
B) Komşu ülkelere göre konumu
C) Kıtalara göre konumu
D) Deniz ve okyanuslara göre konumu

4

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin matematik (coğrafi) konumunun sonuçlarından biri değildir?

A) 36- 42 Kuzey Paralelleri (KP); 26- 45 DoğuMeridyenleri (DM) arasında yer alması
B) Ekvator'un kuzeyinde ve kuzey yarım kürede yer alması
C) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması
D) Asya ile Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda yer alması

5

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumunun sonuçlarından biri değildir?

A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
B) Asya ile Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olması
C) İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması
D) Ekvator'un kuzeyinde, kuzey yarım kürede yer alması

6

Etrafı deniz ve okyanuslarla çevrili büyük kara parçalarına kıta denir.
Yukarıdaki bilgiye göre dünyadaki en büyük ve en küçük kıtası sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Avustralya (Okyanusya) - Asya
B) Asya - Avrupa
C) Asya - Avustralya (Okyanusya)
D) Avustralya (Okyanusya) - Afrika

7
  • Çevresine göre yüksekte kalan, tabandan zirveye doğru yamaçları eğimli yeryüzü şekillerine ................denir.
  • Yeryüzünde belirli bir eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulara ................. denir.
  • Denizin, karanın içine doğru sokulduğu büyük girintilere ............ denir.

Yukarıda verilen tanımlarda aşağıdaki hangi kavramın tanımı yoktur?

A) Yarımada      B) Dağ      C) Akarsu      D) Körfez

8

Çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklere........... denir.
Yukarıdaki tanım aşağıdaki hangi kavramın tanımıdır?

A) Dağ      B) Vadi      C) Boğaz       D) Ova

9

Ülkemizde batıdan doğuya gidildikçe yükseklik (yükselti) artar. Ortalama yükselti 1132 metredir.
Yukarıdaki açıklamaya göre yükseltisi en az ve en fazla bölgelerimiz sırasıyla hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Doğu Anadolu - Marmara                B) Marmara - Doğu Anadolu
C) Marmara - Güneydoğu Anadolu       D) Güneydoğu Anadolu – Marmara

10

İklim insan faaliyetlerinde bazı etki ve değişikliklere sebep olur.
Yukarıdaki açıklamaya göre iklim aşağıdakilerden hangisine etki etmez?

A) Konut (ev) Tipi                 B) Ulaşım
C) Yeraltı Kaynakları             D) Turizm

11

- Yazlar serin, kışlar ılıktır.
- En fazla yağış sonbaharda görülür.
- Dört mevsim yağışlıdır.
- Bitki örtüsü ormandır.
Yukarıdaki açıklamalar ülkemizde görülen aşağıdaki hangi iklime aittir?

A) Akdeniz İklimi                      B) Karadeniz İklimi
C) Marmara (Geçiş) İklimi         D) Karasal İklimSoru

12

- Yazları sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer.
- Kışın don olayı görülmez.
- Seracılık yaygın yapılır.
- Bitki örtüsü makidir.
Yukarıdaki açıklamalar ülkemizde görülen aşağıdaki hangi iklime aittir?

A) Akdeniz İklimi                         B) Karadeniz İklimi
C) Marmara (Geçiş) İklimi            D) Karasal İklim

13

- Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.
- En çok yağış ilkbaharda görülür.
- Ülkemizde en yaygın görülen iklim tipidir.
- Doğal bitki örtüsü kısa boylu otlardan oluşan bozkırdır.
Yukarıdaki açıklamalar ülkemizde görülen aşağıdaki hangi iklime aittir?

A) Karadeniz İklimi       B) Marmara (Geçiş) İklimi
C) Akdeniz İklimi          D) Karasal İklim

14

İnsanların yeryüzünde yaptıkları değişimleri inceleyen bilime, beşerî coğrafya denir. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi beşeri coğrafya alanına girmez?

A) Sanayi     B) Ticaret      C) İklim      D) Turizm

15

- Gündüz çok sıcak, gece çok soğuktur.
- Kum fırtınalarından korunmak için uzun elbise giyilir, çadırlarda ve göçebe yaşam vardır.
- Su olmadığı için geçim kaynağı hayvancılıktır.
- En çok deve beslenir, ulaşım, taşımacılıkta kullanılır.
Yukarıdaki açıklamalar dünyada görülen aşağıdaki hangi iklime aittir?

A) Çöl İklimi              B) Kutup İklimi
C) Ekvator İklimi       D) Muson İklimi

üst