TEST : Online - 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Boşaltıım Sistemi Testi

• 1426 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Boşaltıım Sistemi Testi

1

İnsandaki boşaltım sistemi aşağıda verilen görevlerden hangisini gerçekleştiremez?


A ) Vücuttaki su dengesini sağlamak
B ) Yaşamsal olaylar sonucu oluşan artık ürünleri vücuttan uzaklaştırmak
C ) Karbonhidratların yapı taşlarına kadar parçalanmasını sağlamak
D ) Vücudun mineral madde dengesini ayarlamak


2

Sağlıklı bir insanın idrarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?


A ) Su
B ) Üre
C ) Glikoz
D ) Vitamin


3

Aşağıda boşaltım sistemi ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


A ) Boşaltım sistemi, hücrelerde yaşamsal olaylar sonucunda oluşan artık maddeleri kandan uzaklaştırır.
B ) Vücuttaki fazla su ve tuzun bir kısmı, terleme yoluyla vücuttan uzaklaştırılır.
C ) Vücutta oluşan idrar, üretrayla vücut dışına atılır.
D ) Karaciğer, deri ve pankreas boşaltım sistemine yardımcı olan organlardır.


4

Böbrek taşları, idrarda çözünmeyen ve atılamayan kristallerin bir araya gelmesiyle oluşur. Böbrek taşını oluşturan sebepler arasında idrar yolu enfeksiyonu, beslenme alışkanlığı, yetersiz sıvı alımı ve genetik faktörler rol oynar.
Aşağıdakilerden hangisi böbrek taşı oluşumunu arttırır?


A ) Tuz tüketimini arttırmak
B ) Süt ürünlerinin aşırı tüketiminden uzak durmak
C ) Günlük iki litre su içmeye dikkat etmek
D ) Düzenli olarak günlük egzersiz yapmak


5

Aşağıda verilen organlardan hangisi boşaltım olayında görev yapmaz?


A ) Karaciğer
B ) Deri
C ) Mide
D ) Akciğer


6

I.  Nefronlar, böbrekte kanın süzülmesini sağlar.
II.  Zehirli maddelerin zehir etkisini azaltan organ, karaciğerdir.
III.  Kan içindeki karbondioksidi vücuttan dışarı atan organ, akciğerdir.
Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I ve II
D ) I, II ve III


7

Aşağıda verilen organlardan hangisi boşaltım sistemine yardımcı olan organlardan biri değildir?


A ) Akciğer
B ) İnce bağırsak
C ) Karaciğer
D ) Deri


8

Aşağıda verilenlerden hangisi böbreklerin görevlerinden değildir?


A ) Vücuttaki suyun fazlasını uzaklaştırma
B ) Amonyağı üreye dönüştürme
C ) Kanın bileşimini düzenleme
D ) Kandaki üre ve ürik asidi süzme


9

Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemimizin sağlığını korumak için yapılması gerekenlerden değildir?


A ) Dişlerimizdeki çürükleri tedavi ettirmeliyiz.
B ) Boğaz iltihaplanmasında doktorun verdiği tedaviyi yarıda kesmemeliyiz.
C ) Sıcak ve kuru havalarda daha az su içmeliyiz.
D ) Böbreklerimizi ve idrar yollarımızı soğuktan korumalıyız.


10

İnsanda gerçekleşen boşaltım olayı ile ilgili olarak aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?


11

Boşaltım sistemi ve kısımlarıyla ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?


A ) Üreter: İdrarın toplandığı yerdir.
B ) Böbrek: Üre ve atık ürünlerin süzülmesini sağlayan kısımdır.
C ) İdrar kesesi: Böbreğin dış kısmıdır.
D ) Üretra: Yararlı maddelerin geri emildiği kısımdır.


12


Şekilde boşaltım sistemimiz ve bu sistemdeki bir organın görevi verilmiştir.
Buna göre, bu organ aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Üretra
B ) İdrar kesesi
C ) Üreter
D ) Nefron


13


Yukarıdaki şekilde böbreğin yapısı şematize edilmiştir.
Buna göre, sağlıklı bir insanda yukarıda verilen yapılarla ilgili hangi açıklama yanlıştır ?


A ) Böbrek atardamarı, karaciğerde oluşan üreyi böbreklere getirir.
B ) Böbrek atardamarındaki şekerin fazlası süzülerek üretere verilir.
C ) Böbrek atardamarındaki besin miktarı, böbrek toplardamarındaki besin miktarından daha fazladır.
D ) Üreterin içerisinde, süzülme sonrası kalan tuzun ve suyun fazlası ile üre içeren idrar bulunur.


14


Mehmet Amca bugüne kadar ihmal ettiği böbreklerinden dolayı acı çekmektedir.
Mehmet Amca kendisine öneride bulunan yukarıdaki çocuklardan hangilerini dinlemelidir?


A ) Yalnız Merve
B ) Yalnız Noyan
C ) Merve ve Gülsena
D ) Noyan ve Gülsena


15

I. Diyaliz tedavisi
II. Organ nakli
III. Düşük enerjili ses dalgaları
IV. Yüksek tuz içeren diyet
Yukarıda verilenlerden hangileri bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelişmelere örnek olarak verilebilir?


A ) I ve II
B ) I ve III
C ) II ve IV
D ) III ve IV


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst