TEST : Online - 7. Sınıf Fen ve Teknoloji İş ve Enerji Testi

• 1434 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Fen ve Teknoloji İş ve Enerji Testi

1

Bir cisme hareket doğrultusunda bir kuvvet uygulandığında, cisim yol alıyorsa kuvvet iş yapmış olur.
Buna göre, aşağıdaki kuvvetlerden hangisi cisim üzerinde kesinlikle iş yapamaz?


2


Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay yolda durmakta olan K cismi, F kuvvetinin etkisiyle A noktasından B noktasına getiriliyor.
Buna göre, F kuvvetinin yaptığı iş;
I. kuvvetin büyüklüğü,
II. cismin kütlesi,
III. |AB| yolunun uzunluğu,
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?


A ) Yalnız I
B ) I ve lI
C ) I ve III
D ) II ve III


3


Şekildeki basamağın köşesinde bulunan K cismine uygulanmakta olan F1, F 2 ve F 3 kuvvetlerinden hangileri fiziksel anlamda iş yapabilir?


A ) Yalnız F1
B ) Yalnız F2
C ) Yalnız F3
D ) F2 ve F3


4


Şekildeki yatay sürtünmesiz yollarda kütleleri verilen cisimler belirtilen yatay kuvvetlerle eşit yollar boyunca çekildiğinde yapılan işler sırasıyla W1, W2 ve W3 olmaktadır.
Buna göre, W1, W2 ve W3 arasındaki büyüklük ilşkisi aşağıdakilerden hangisidir?


A ) W1 > W2 > W3
B ) W1 > W3 > W2
C ) W3 > W2 > W1
D ) W2 > W1 > W3


5

Hasan dolabı itiyor (I).
Eğik düzlemde serbest bırakılan K cismi aşağıya doğru kayıyor (II).
Fazıl yatay yoldaki arabayı çekiyor (III).
Kuş uçarak yükseliyor (IV).
Yukarıda belirtilen olaylardan hangilerinde fen anlamında iş yapılmaktadır?


A ) I ve II
B ) II ve III
C ) III ve IV
D ) II, III ve IV


6


Belli bir yükseklikten serbest bırakılan ve düşmekte olan G ağırlığındaki cisme etkiyen havanın direnç kuvveti (Fh) ve rüzgârın etki kuvveti (Fr) şekilde görülmektedir.
Buna göre, bu kuvvetlerden hangileri cismin hareket doğrultusuna diktir?


A ) Yalnız Fh
B ) Yalnız  Fr
C ) Yalnız G
D ) Fh ve G


7

Enerji birimi olarak............. kullanılır.
Enerji ....... yapabilme yeteneğidir.
Verilen ifadelerde boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisinin yazılması uygundur?


A ) kuvvet-iş
B ) joule-iş
C ) joule-enerji
D ) newton-kuvvet


8


Şekildeki gibi yatay rayda serbestçe hareket edebilen bir halkaya bağlanmış cisim, ipin yataylığı bozulmadan F kuvvetiyle bir miktar çekiliyor. Böylece halkanın A noktasından B noktasına gelmesi sağlanıyor.
Bu olay esnasında F kuvveti, cismin ağırlığı ve T ip gerilmesinden hangileri fiziksel anlamda iş yapmıştır?


A ) Yalnız cismin ağırlığı
B ) Yalnız F kuvveti
C ) T ip gerilmesi ve cismin ağırlığı
D ) F kuvveti ve T ip gerilmesi


9


Şekildeki sistemde F ve 2F şiddetindeki kuvvetler eşit kütleli K ve L cisimlerini eşit yollar boyunca çekiyor.
Buna göre, kuvvetlerin yaptıkları işler Wk / Wl oranı kaçtır?


A ) 1
B ) 1/2
C ) 1/3
D ) 1/4


10


Üzerine F1, F2, F3 ve F4 kuvvetleri etki eden araba ok yönünde hareket etmektedir.
Buna göre, bu kuvvetlerden hangileri araba üzerinde iş yapmamaktadır?


A ) F1 ve F2
B ) F2 ve F3
C ) F3 ve F4
D ) F1, F2 ve F3


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst