TEST : Online - 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Sindirim Sistemi Testi

• 3475 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Sindirim Sistemi Testi

1

İnsanın sindirim kanalında,
I. besinlerin kaslar yardımıyla kanalda ilerlemesi,
II. proteinlerin yapı taşlarına parçalanması,
III. yağların yapı taşlarına parçalanması
olaylarından hangileri gerçekleşir?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I ve II
D ) I, II ve III


2

Aşağıdaki moleküllerden hangisi, karşısında verilen yapıda kimyasal sindirime uğramaz?


A ) Karbonhidrat - Mide
B ) Yağ - İnce bağırsak
C ) Protein - Mide
D ) Karbonhidrat - Ağız


3


Yukarıdaki tabloda I, II ve III ile numaralandırılmış besinler ve bu besinlerin kimyasal sindiriminin gerçekleştiği organlar verilmiştir.
Buna göre, numaralandırılmış besinler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ("+" işareti kimyasal değişimin gerçekleştiğini, "–"  işareti ise kimyasal değişimin gerçekleşmediğini göstermektedir.)


4

İnsanda yağların kimyasal sindiriminin gerçekleşebilmesi için,
I. Tükürük sıvısının
II. Pankreas öz suyunun
III. Mide öz suyunun
salgılanması gerekir.
Yukarıdaki ifadelerinden hangileri doğrudur?


A ) Yalnız II
B ) I ve II
C ) II ve III
D ) I, II ve III


5

İnsanın sindirim sistemi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A ) Ağızdaki besinler yemek borusu yardımıyla mideye iletilir.
B ) Kalın bağırsakta artık maddeler geçici olarak depolanıp anüse gönderilir.
C ) İnce bağırsakta suyun geri emilimi tamamlanır.
D ) Midede besinlerin hem mekanik hem de kimyasal sindirimi gerçekleşir.


6

I. Gastrit
II. Ülser
III. Sinüzit
Yukarıda verilen hastalık çeşitlerinden hangileri sindirim sistemi hastalığı değildir?


A ) Yalnız II
B ) Yalnız III
C ) I ve II
D ) I ve III


7

Sindirim sistemi ile ilgili,
I. İnce bağırsakta besin yapı taşlarının emilimi gerçekleştikten sonra artık maddeler kalın bağırsağa iletilir.
II. Yağların mekanik sindirimini sağlayan safra, karaciğer tarafından salgılanır.
III. Pankreastan salgılanan pankreas öz suyu sadece karbonhidratların kimyasal sindirimini gerçekleştiren enzim salgılar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?


A ) Yalnız I
B ) I ve II
C ) II ve III
D ) I, II ve III


8

İnsan sindirim sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A ) Mide duvarlarının kasılıp gevşemesi sonucunda besinler mekanik sindirime uğrar.
B ) Karaciğer ve pankreas salgıları ile sindirime yardımcı olur.
C ) Midede karbonhidratların sindirimi başlar.
D ) Kalın bağırsakta suyun geri emilimi tamamlandıktan sonra artık maddeler anüse gönderilir.


9

Ayşe'nin tükürük bezi salgısı, Ali'nin ise midesindeki sindirim enzimleri normal değerlerin altındadır.
Buna göre, Ayşe ve Ali'nin sindirimde zorlanacakları besinler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


        Ayşe                     Ali
A ) Yağ                     Karbonhidrat
B ) Protein                Karbonhidrat
C ) Karbonhidrat       Protein
D ) Karbonhidrat       Yağ


10

Sağlıklı bir insanda besinlerin kimyasal sindirimi aşağıda verilen hangi yapıda gerçekleşmez?


A ) İnce bağırsak
B ) Kalın bağırsak
C ) Mide
D ) Ağız


11

I. Mide
II. Ağız
III. İnce bağırsak
IV. Yemek borusu
Sindirim sırasında besinin yukarıda verilen organlarda ilerlemesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


A ) ll - lll - l - IV
B ) ll - IV - l - lll
C ) III - I - II - IV
D ) III - II - I - IV


12

İnsanda besinlerin sindirimi sırasında görev alan,
I. pankreas,
II. tükürük bezi,
III. yemek borusu
gibi yapılardan hangileri karbonhidratlı besinlerin parçalanmasını sağlayan enzimler salgılar?


A ) Yalnız I
B ) I ve II
C ) II ve III
D ) I, II ve III


13

Sindirim sisteminde gerçekleşen olaylar ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?


A ) Sindirim ince bağırsakla tamamlanır.
B ) Artık maddeler kalın bağırsak tarafından anüse gönderilir.
C ) Besinler en küçük moleküllerine kadar parçalanır.
D ) Karbonhidratların sindirimi midede başlar.


14


Sindirim sisteminin bir bölgesinde karbonhidrat miktarının zamana bağlı olarak değişimi yukarıdaki grafikte gösterilmiştir.
Buna göre, grafikte meydana gelen değişim aşağıdaki yapılardan hangisinde gerçekleşir?


A ) Ağız - İnce bağırsak
B ) Mide - Kalın bağırsak
C ) Mide - Karaciğer
D ) Mide - İnce bağırsak


15


Ahmet’in anneannesi Züleyha Teyze şiddetli karın ağrısı ile doktora gitmiştir. Yapılan kontrollerde Züleyha Teyzenin safra kesesinin alınması gerektiği belirlenmiştir.
Safra kesesi alınan Züleyha Teyze yukarıdaki besinlerden hangilerini tüketmemelidir?


A ) Yalnız kaymak
B ) Yalnız ekmek
C ) Ekmek ve tavuk
D ) Tavuk ve kaymak


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst