TEST : Online - 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Vücudumuzda Sistemler Testi 1

• 2080 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Vücudumuzda Sistemler Testi 1

1

Tükürük bezleri tarafından ağıza salgılanan tükürüğün görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A ) Proteinlerin kimyasal sindirimini başlatır.
B ) Mide bezlerinin çalışmasını önler.
C ) Yağların sindirimini kolaylaştırır.
D ) Karbonhidratların kimyasal sindirimini başlatır.


2

Kalın bağırsağın sağlığı için aşağıda verilenlerden hangisi yapılmamalıdır?


A ) Besinlerin temiz olmasına dikkat edilmelidir.
B ) Düzenli tuvalet alışkanlığı edinilmelidir.
C ) İçtiğimiz su temiz olmalıdır.
D ) Meyve sebzeler yıkanmadan yenmelidir.


3

Beslenme ile ilgili olarak,
I. Vücudun ihtiyacından fazla besin tüketmek şişmanlığa yol açabilir.
II. Vücudun ihtiyacından az besin tüketmek büyümenin yavaşlamasına neden olabilir.
III. Vitamin ve minerallerin eksik alınması sık hastalanmaya neden olur.
yargılarından hangileri doğrudur? 

 
A ) Yalnız I
B ) I ve II
C ) II ve III
D ) I, II ve III


4


Yukarıdaki şemada insan böbreğine ait kısımlar gösterilmiştir.
Buna göre, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


A ) Atık ürünler böbrek atardamarı ile böbreğe getirilir.
B ) Böbrekte oluşan idrar, idrar kanalına geçer.
C ) Böbrek toplardamarındaki azotlu atık miktarı, böbrek atardamarına göre daha azdır.
D ) İdrar kesesinde biriktirilen idrarda mineral madde bulunmaz.


5

Vücudumuzdaki sistemlerin düzenli, birbiriyle uyum içinde çalışmasını sağlayan, yönetim ve denetim merkezi olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Sinir sistemi
B ) Dolaşım sistemi
C ) Boşaltım sistemi
D ) Sindirim sistemi


6

Böbreklerdeki süzülme işlemi aşağıda verilen birimlerden hangisinde gerçekleşir?


A ) Üreter
B ) Üretra
C ) Nefron
D ) İdrar kesesi


7

Aşağıdaki davranışlardan hangisi omurilik soğanı tarafından kontrol edilmez?


A ) Nefes alma
B ) Öksürme
C ) Susama
D ) Kusma


8

İnsanda, doğuştan gelen bazı ortak refleksler vardır. Bunlara "kalıtsal refleksler" denir.
Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi kalıtsal refleks örneği değildir?


A ) Göz kapağının kırpılması
B ) Limon gören bir kişinin ağzının sulanması
C ) Parlak ışıkta göz bebeklerinin küçülmesi
D ) Diz kapağı refleksi


9


( N: Kandaki normal adrenalin miktarını göstermektedir. )
Yukarıdaki grafikte bir bireyin kanındaki adrenalin hormonunun miktarının zamana bağlı değişimi verilmiştir.
Buna göre, verilen zaman aralıklarının hangisinde kişinin solunum hızı artar?


A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV


10

Tıp dilinde "glossit" adı verilen dil iltihabının nedeni; çürük dişler, diş eti iltihabı, sigara kullanma, çok sıcak veya soğuk yiyecekler yemeyi alışkanlık hâline getirmiş olmaktır.
Buna göre, dil iltihabının gerçekleşmemesi için aşağıdaki alışkanlıkların hangisinden uzak durulması gerekir?


A ) Dişlerin fırçalanması
B ) Çürüklerin hemen tedavi ettirilmesi
C ) Ilık süt içilmesi
D ) Yiyeceklerin çok sıcakken yenilmesi


11

İnce bağırsakta bulunan villusların görevi aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Besin artıklarını vücuttan dışarı atmak
B ) Besinlerin emilim yüzeyini arttırmak
C ) Terleme yapmak
D ) Salgı yapmak


12

Hipermetrop göz kusuruyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir?


A ) Uzaktaki cisimler net görülemez.
B ) Mercekle tedavi edilemez.
C ) Görüntü sarı lekenin arkasına düşer.
D ) Korneada kavislenmeler sonucu oluşur.


13

İnsanda, alıcıları benzer biçimde uyarılan iki duyu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) İşitme – Koklama
B ) Tatma – Görme
C ) Koklama – Tatma
D ) Dokunma – Tatma


14

Aşağıda deri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A ) Deri, terleme olayı ile boşaltıma yardımcı olur.
B ) Kan damarları ve sinirler, üst deride bulunur.
C ) Alt deride bulunan yağ tabakası, vücudu darbelere karşı korur.
D ) Deriye renk veren hücreler, üst deride bulunur.


15

Görme olayı sırasında gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir.
I. Sarı lekede ters bir görüntünün oluşması
II. Işınların göz bebeğinden geçerek göz merceğine ulaşması
III. Görüntünün, görme sinirleriyle görme merkezine iletilmesi
IV. Cisimlerden yansıyan ışık ışınlarının korneada kırılması
Buna göre, bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 
A ) I - III - IV - II
B ) II - IV - I - III
C ) III - II - IV - I
D ) IV - II - I - III


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst