TEST : Online - 7. Sınıf Matematik Rasyonel Sayılar Testi

• 2001 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Matematik Rasyonel Sayılar Testi

1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?


A ) Negatif rasyonel sayılar, pozitif rasyonel sayılardan daima küçüktür.
B ) Negatif rasyonel sayılar, sayı doğrusunda sıfırın sağında bulunur.
C ) Her tam sayı, bir rasyonel sayı olarak yazılabilir.
D ) 28/4 rasyonel sayısı, bir doğal sayıdır.


2

Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi yanlıştır?

A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4


3

Doğal sayılar, tam sayılar ve rasyonel sayılar kümelerini düşündüğümüzde, aşağıda verilenlerden kaç tanesi sadece rasyonel sayılar kümesine aittir?


A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4


4


ifadesinde x yerine kaç tane doğal sayı yazılabilir?


A ) 10
B ) 9
C ) 8
D ) 7


5


6


Yukarıdaki sayı doğrusunda 1 ile 2 arası üç, –2 ile –3 arası dört eş parçaya bölünmüştür.
Buna göre, A ve B noktalarına karşılık gelen sayılar için A · B çarpımının sonucu hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A ) Negatif tam sayıdır.
B ) Basit kesirdir.
C ) –4'ten büyüktür.
D ) Çarpma işlemine göre tersi –3'tür.


7

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?


A ) Negatif rasyonel sayılar, sayı doğrusunda daima sıfırın solunda bulunur.
B ) Sayı doğrusunda bulunan bir rasyonel sayı, sağındaki rasyonel sayıdan büyüktür.
C ) Negatif rasyonel sayılar, pozitif rasyonel sayılardan daima küçüktür.
D ) Pozitif rasyonel sayılar, sayı doğrusunda daima sıfırın sağında bulunur.


8


9


sıralamasını sağlayan en küçük a + b değeri kaçtır?


A ) 9
B ) 12
C ) 15
D ) 21


10


11


12

Tahtadaki soru:
a bir ............ sayı ve b ........... farklı bir .......... sayı olmak üzere, a/b biçiminde yazılabilen sayı rasyonel sayıdır.
2/(x-3) ifadesi bir rasyonel sayı olduğuna göre, x yerine hangi sayı yazılamaz?
Öğretmeni, Hakan'ı kürsüye çağırarak tahtadaki soruyu çözmesini istiyor. Hakan'ın öncelikle verilen boşlukları doldurarak tanımı tamamlaması, daha sonra soruyu çözmesi gerekiyor.
Buna göre, Hakan'ın boşluklara, sırasıyla yazması gereken kelimeler ve bulması gereken x değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A ) tam, birden, tam; x = −3
B ) tam, birden, tam; x = 3
C ) tam, sıfırdan, doğal; x = −3
D ) tam, sıfırdan, tam; x = 3


13

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine eşit değildir?


14


rasyonel sayısının virgül kullanılarak yazılışı, aşağıdakilerden hangisidir?


A ) −4, 8
B ) −4, 6
C ) −4, 4
D ) −4, 2


15

Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız III
C ) I ve III
D ) II ve III


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst