TEST : Online - 7. Sınıf Matematik Tam Sayılarla İşlemler Testi

• 1870 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Matematik Tam Sayılarla İşlemler Testi

1

Tam sayılar kümesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A ) Çıkarma işleminin değişme özeliği vardır.
B ) Çarpma işleminin yutan elamanı −1'dir.
C ) Bölme işleminin kapalılık özelliği vardır.
D ) Toplama işlemine göre her tam sayının bir tersi vardır.


2


Yukarıdaki sayı doğrusu eşit aralıklara ayrılmıştır.
k = 6 olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A ) x · y − z = −34
B ) (z − y) · x = 16
C ) x · z − y = −20
D ) x − y · z = 0


3

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?


A ) 1! = 0!
B ) 3! + 2! = 8
C ) 1997 · 0! = 0
D ) 8 · 7! = 8!


4

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?


A ) 27 + 12 : 3 – 1 = 30
B ) 15 – 5 : 12+ 4 = 14
C ) (14 + 6 – 22) : (5 – 22 – 1) = 0
D ) 75 – 75 : 3 = 50


5

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 1’e eşittir?


A ) 8 + 4 : 2 - 2
B ) 6 + 6 + 6 - 3 × 5
C ) 7 + 2 : 2 - 6
D ) 28 - 7 × 3 - 6


6

a < b < 0 < c sıralamasında a, b, c birer tam sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A ) b – c > 0
B ) ((b – a) : (b – c)) > 0
C ) a + b > 0
D ) a · b · c > 0


7

a = –2, b = 3 olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?


A ) |a| < |b – a|
B ) |a + b| = |b| – |a|
C ) |a × b| = |a| × |b|
D ) |a – b| = |a| – |b|


8

Sekiz basamaklı “aaa0aaa0” sayısı, “aaa” üç basamaklı sayısının kaç katıdır?


A ) 1000010
B ) 100010
C ) 10010
D ) 1010


9

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 11'dir?


A ) 16 + (14 : 2) – 4
B ) (16 + 14) : 2 – 4
C ) 16 + (14 : 2 – 4)
D ) 16 + 14 : (2 – 4)


10

a < b < c < 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?


A ) a × b × c × (–2) işleminin sonucu negatiftir.
B ) a × b × c işleminin sonucu negatiftir.
C ) a + b + c işleminin sonucu negatiftir.
D ) ( a × b ) : c işleminin sonucu negatiftir.


11

20 soruluk bir matematik testinde öğrenciler doğru cevapladıkları her soru için +4, yanlış cevapladıkları her soru için –2, boş bıraktıkları her soru için de 0 puan alıyor. Beril, 12 soruyu doğru, 3 soruyu yanlış cevaplamış; 5 soruyu da boş bırakmıştır.
Buna göre, Beril bu sınavdan kaç puan almıştır?


A ) 38
B ) 40
C ) 42
D ) 45


12

Bir deney için özel olarak hazırlanan 20°C'lik bir ortam, önce her dakikada 1°C artacak şekilde 3 saat ısıtılıyor; sonra her dakikada 2°C azaltılacak şekilde 2 saat soğutuluyor.
Buna göre, son durumda ortamın sıcaklığı kaç °C olur?


A ) −40
B ) −100
C ) 140
D ) 200


13

a ve b birbirinden farklı tam sayılar ve
−4 < a < 2
−5 < b < 5
olduğuna göre, 3a + 2b ifadesinin en küçük değeri kaçtır?


A ) −22
B ) −20
C ) −17
D ) −15


14

Aşağıdaki sayılardan hangisi −1'e bölündüğünde diğerlerine göre en büyük sonucu verir?


A ) −3
B ) −5
C ) 4
D ) 7


15

Negatif bir sayıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanırsa sonuç kesinlikle pozitif bir sayı olur?


A ) Negatif sayı çıkarılırsa
B ) Pozitif sayı eklenirse
C ) Pozitif sayı ile çarpılırsa
D ) Negatif sayı ile çarpılırsa


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst