Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Merhaba Doyduğum Toprak Testi 1

• 1743 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Merhaba Doyduğum Toprak Testi 1

1

İnsanların ekonomik, sosyal, siyasal ve doğal nedenlerle bir yerden başka bir yere gitmesine göç denir.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde göçe neden olan faktörlerden biri değildir?


A) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği
B) Tarımda makineleşme
C) Tarım alanlarının miras yoluyla parçalanması
D) Nüfus yoğunluğunun fazlalığı


2

Türkiye'de iç göç olayı genellikle doğudan batıya doğru olmaktadır. En çok göç veren illerin başında Tunceli, Kars, Erzurum, Gümüşhane, Sivas, Artvin ve Ağrı gelmektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi göç veren illerimizin ortak özellikleri arasında gösterilemez?


A) İş olanaklarının fazla olması
B) Doğal koşullarının olumsuz olması
C) Tarımsal üretimdeki verimin düşük olması
D) Sanayi kuruluşlarının yetersiz olması


3

İnsanların bir ülkeden başka ülkeye yerleşmesine dış göç denir. Dış göçler bir ülkedeki nüfus miktarını azaltır yâda arttırır
Buna göre aşağidakilerden hangisi, sürekli dış göçlere bir örnektir?


A) Afyon'da oturun Ayşe'nin Üniversite'yi kazanması ile İstanbul'a gitmesi
B) Denizli'de yaşayan Ersan Bey'in çalışma amacıyla Belçika'ya göç etmesi
C) Şanlıurfa'da yaşayan Hatice Teyze'nin pamuk toplamak için Adana'ya göç etmesi
D) Bursa'da yaşayan Ali Bey'in yaz tatili için bir aylığına Avrupa turuna çıkması


4

1980-1985 yılları arasında Türkiye'de başlıca göç veren ve göç alan iller ile göçlerin yüzdelik değeri aşağıdaki gibidir.

Tablodaki bilgilerden faydalanarak çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Göç veren iller aynı bölgede yer almaktadır.
B) Göç alan illerde doğum oranı da yüksektir.
C) Sanayinin gelişmediği iller göç verirken sanayinin geliştiği iller göç almaktadır.
D) Nüfusu en çok olan il daha fazla göç almaktadır.5

Bir ülke veya bir bölgedeki göçler, kadın ve erkek nüfus oranını değiştirir. Genel olarak göç alan ülke ya da kentlerde erkek nüfus oranı artarken, göç veren ülke veya kentlerde kadın nüfus oranı artar.

Buna göre, aşağıda verilen kentlerden hangisinde kadın nüfus oranı daha fazladır?


A) I   B) II   C) III   D) IV


6

Göç hareketleri nüfusun yapısında bazı değişiklikler meydana getirir.
Buna göre aşağidakilerden hangisi göç veren bir bölgede yaşanabilecek değişikliklerden değildir?


A) Nüfus azalır
B) Kadın nüfusu artar
C) Nüfus yoğunluğu artar
D) Yaşlı nüfusun artar


7

İç göçte ülkenin toplam nüfusunda bir değişiklik ortaya çıkmaz. Sadece bölgelerin ve şehirlerin nüfuslarında artma yada azalma meydana gelir.
Aşağıdakilerden hangisi iç göçün sonuçlarından değildir?


A) Ülke genelinde nüfus dağılışında dengesizlik görülür.
B) Tarımsal üretim artar
C) Yatırımlar dengesiz dağılır
D) Düzensiz kentleşme görülür


8

Aşağıdaki haritada göç veren bazı iller işaretlenmiştir.

Buna göre, taralı alanlardan hangisinde, tarlaların sulama ihtiyacına karşı yapılacak önlemler, göç olayını durdurması beklenemez?


A) I   B) II   C) III   D) IV


9

Aşağıdaki haritada numaralı alanlardan mevsimlik işçi göçü olarak belirtilen şehirlere doğru göçler olmaktadır.

Bu göçlerden hangi ile doğru yapılan göçün sebebi diğerlerinden farklı bir işçi göçüdür?


A) Rize   B) Konya   C) Antalya   D) Adana


10

Aşağıda dört bölgeye ait nüfus ve doğum artış oranları verilmiştir.

Bu grafiğe göre, hangi bölgeden, diğer bölgelere doğru, göçün daha çok olduğu söylenebilr ?


A) I   B) II   C) III   D) IV


11

Bilim ve tekniğin gelişmesine katkıda bulunabilecek, iyi eğitim görmüş, nitelikli insanların başka ülkelere göç etmesine beyin göçü denir.
Aşağıdakilerden hangisi, beyin göçlerinin azaltılmasında fazla etkisi olmaz?


A) Çalışma koşullarının iyileştirilmesi
B) Yurt dışından eğitimli insanların getirilmesi
C) Maddi olanakların artırılması
D) Çalışma alanlarının geliştirilmesi


12

Türkiye'de kısal kesimden, kentsel yerleşime doğru olan göçler sonucunda, 1927 yılında % 24 olan kentli nüfus oranı 1990'da % 50'yi aşmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi kente olan göçlerin sonucunda, şehirlerde meydana gelen sorunlardan biri değildir?


A) Kentlerde konut sorunun ortaya çıkması
B) Kentlerin çevresindeki ormanların tahrip edilmesi
C) Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersiz hale gelmesi
D) Kentlerde iş imkanının artması


üst