Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Mesleğimi Nasıl Seçmeliyim Testi

• 1735 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Mesleğimi Nasıl Seçmeliyim Testi

1

Meslek, bir kişinin hayatını kazanmak için yaptığı, kuralları belirlenmiş, belli bir eğitimle kazanılan, bilgi ve becerilere dayanan faaliyetlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde dikkat etmemiz gereken etkenlerden birisi değildir?


A) Mutlu olunabilecek mesleğin seçilmesi
B) Mesleğin getirdiği eğitimin iyi bilinmesi
C) En çok tercih edilen mesleğin seçilmesi
D) İlgi ve yeteneklerin gözardı edilmemesi


2

İyi bir meslek seçiminde, aşağıdaki sorulardan hangisini kendimize sormamıza çok gerek yoktur?


A) Ne istiyorum?
B) Neler yapabilirim?
C) Nasıl bir karaktere sahibim?
D) Ailem ve yakın çevrem benden ne olmamı bekliyor?


3

İnsanların mesleklerini ilgi ve kabiliyetlerine göre seçmeleri, başarılarını ve topluma faydalarını artırır.
Buna göre aşağıdaklerden hangisi, ilgi ve kabiliyetlerine uymayan mesleği seçen kişilerin içine düşebileceği bir durum değildir?


A) Çalışmaya karşı isteksiz olma
B) Mesleğinde kariyer yapma gayretinde olma
C) Mesleğini değiştirme gayreti içinde olma
D) İşe devamsızlık yapma ve düşük verimle çalışma


4

Ben bir bankada gişede çalışmaktayım. Bütün günüm masa başında oturarak geçiyor. Halbuki ben hareketli ve sportif bir kişiliğe sahibim. Bu yüzden mesleğimi bir türlü sevemedim.
Bu kişinin meslek seçiminde, aşağıdakilerden hangisine dikkat etmediği söylenebilir?


A) İlgi ve yeteneklerine
B) İş bulma olanaklarına
C) Ailesinin beklentilerine
D) Mesleğin toplumdaki yerine5

Meslek seçiminde;
I. İyi kazanç getiriyor olması
II. İlgi ve yeteneklerine uygun olması
III.Anne yada babasının mesleği olması
IV.Mesleğin herkesçe kabul görür olması
gibi özelliklerden hangisinin daha önemli olduğu söylenebilir?


A) I          B) II
C) III       D) IV


6

Nereden seçtim bu mesleği. Bütün gün insanlarla uğraş. Ben masa başında, kimsenin müdahele etmeyeceği bir iş yapmalıydım.
Yukarıdaki anlatıma göre, kişiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?


A) İdealindeki mesleği seçmiştir.
B) Mesleğini severek yapmaktadır.
C) İyi bir kazanç getiren meslek seçmiştir.
D) Meslek seçiminde yeterli araştırma yapmamıştır.


7

I. Veteriner
II. Avukat
III.Polis
IV.Pazarlamacı
İkna gücü yüksek, dışa dönük insanlarla devamlı sıcak ilişki kurabilen girişimci niteliklere sahip olan bireyin, yukarıdaki mesleklerden hangilerini seçmesi daha uygundur?


A) II ve III          B) I ve II
C) II ve IV          D) III ve IV


8

Öğrenci: Yardımsever birisiyimdir ve insanlarla ilişkilerim çok iyidir.
Rehber Öğretmen: Senin kişisel özelliklerine göre en uygun meslek ................
Okul Rehber öğretmeni öğrencisine hangi mesleği tavsiye etmiştir?


A) Mimar              B) Psikolog
C) Mühendis         D) Fotoğrafçı


9

Çocukları seven, onlarla beraber olmaktan sıkılmayan, işine özen gösteren, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sabırlı ve coşkulu bir yapıya sahip bir insanım.
Bu özelliklere sahip birisine hangi mesleği önerirsiniz?


A) Kimyagerlik         B) İç mimarlık
C) Öğretmenlik        D) Polislik


10

Ben kan görmeye dayanamıyorum. Ayrıca el becerilerinde çokta iyi değilimdir.
Buna göre böyle bir öğrencinin aşağıdaki okullardan hangisini seçmesi doğru değildir?


A) Tıp Fakültesi
B) Iktisat Fakültesi
C) Hukuk Fakültesi
D) Fen Edebiyat Fakültesi


11

Toplumsal olaylara ilgi duyan, sözel yetenekleri gelişmiş bir ilköğretim öğrencisinin başarılı olacağı ortaöğretim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?


A) Fen Liseleri
B) Meslek liseleri
C) Anadolu Liseleri
D) Sosyal Bilimler Liseleri


12

Eğitim süresi 4 yıldır ve bu eğitim sürecinde öğrencinin bir meslek sahibi olması sağlanır. Bu liseler ülke ekonomisine de ara eleman yetiştirir.
Bu anlatılanlar hangi soruya cevap olarak gösterilebilir?


A) Meslek liselerinin genel özellikleri nelerdir?
B) Türk eğitim sisteminin genel amaçlan nelerdir?
C) Genel liseler hangi amaçlar doğrultusunda çalışır?
D) Ülkemizde daha çok hangi liseler tercih edilmektedir?


üst