Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizde Nüfus Testi 3

• 1399 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizde Nüfus Testi 3

1


Yukarıdaki iki tablo, 1999 yılında ülkemizdeki kadın ve erkek nüfusunun sektörel dağılımları verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A) Kadınların sanayi sektöründe çalışma oranları erkeklerden daha azdır.
B) Tarımda çalışanların çoğu kadındır.
C)Ülkemizde sanayi sektöründe çalışan  nüfus daha fazladır.
D) Ülkemizin sanayisi gelişmiştir.


2

Aşağıdaki yağış grafiğine sahip yerlerin hangisinde dağınık yerleşmelerin fazla olduğu söylenebilir?


3


Yukarıdaki grafik, ülkemizde bulunan herhangi bir ilimize aittir. Bu şehrimiz için aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Toplam nüfusa
B) Kent nüfusunun köy nüfusuna oranına
C) Kentleşme oranına
D) Çalışan nüfus oranına


4

I. Bölgenin nüfusu
II. Nüfusun eğitim durumu
III. Bölgenin kapladığı alan
Herhangi bir bölgenin nüfus yoğunluğunun hesaplanmasında yukarıdakilerden hangilerini bilmek gereklidir?


A) I         B) I, II         C) I, III          D) II, III


5

Gökçe'nin babası önce bir okulda Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak görev yapmış, daha sonra iyi bir ücret karşılığı bir fabrikada işe başlamıştır. Sonra da buradan elde ettiği gelirle kendisine bir iş yeri kurmuştur.
Buna göre Gökçe'nin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?


A)Emekli Sandığı-SSK-Bağkur   
B)Emekli Sandığı-bağkur-SSK 
C)SSK-Emekli Sandığı-Bağkur   
 D)Bağkur-SSK-Emekli Sandığı


6

Tarımsal üretimin yoğun olduğu hasat dönemlerde nüfus artışı gözlenir. Aşağıdaki yerleşim alanlarının hangisinde böyle bir durum vardır?


A) Kırıkkale          C) Manisa     
B) Ordu               D) Bursa


7


Yukarıdaki harita ülkemizde yoğun nüfuslu olan bazı yerler verilmiştir.
Bu yerleşim yerlerinin yoğun nüfuslu olmasında sanayinin etkisinin en az olduğu yer hangisidir?


A) I      B) II       C) III        D) IV


8


Yukarıdaki Marmara Bölgesi’nde numaralandırılmış yerlerin hangisinde yer şekillerine bağlı yerleşmelerin az olmasından söz edilebilir?


A) I    B) II      C) III       D) IV


9


Yukarıdaki grafikte, bir kente gelen turist sayısının 10 aylık dağılımı verilmiştir.
Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


A)En fazla turist Temmuz ayında gelmiştir
B)Kış turizmi oldukça gelişmiştir
C)İlkbaharda gelen turist sayısı 110.000 civarındadır.
D)Kasım ve Aralık aylarında turist gelmesi beklenmemektedir.


10


Yukarıdaki grafikte, bir kente gelen turist sayısının 10 aylık dağılımı verilmiştir.
Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


A)En fazla turist Temmuz ayında gelmiştir
B)Kış turizmi oldukça gelişmiştir
C)İlkbaharda gelen turist sayısı 110.000 civarındadır.
D)Kasım ve Aralık aylarında turist gelmesi beklenmemektedir.


11

Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımlarından çıkarılacak bir sonuç değildir?


A)Nüfusun yaş durumu             
B)Nüfusun eğitim durumu 
C)Çalışanların sektörel dağılımı 
D)Nüfusun ihtiyaç duyduğu okul sayısı


üst