Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü Testi 1

• 1512 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü Testi 1

1

Vatandaş sınır dışı edilemez, yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.
Anayasamızda bahsedilen bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?


A) Eğitim ve öğretimin ücretsiz olduğu
B) Yurt dışına çıkılamayacağı
C) Sadece turistlerin yurt dışına çıkabileceği
D) Yerleşme ve seyahat özgürlüğünün bulunduğu


2

Vatandaş sınır dışı edilemez, yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.
Anayasamızda bahsedilen bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?


A) Eğitim ve öğretimin ücretsiz olduğu
B) Yurt dışına çıkılamayacağı
C) Sadece turistlerin yurt dışına çıkabileceği
D) Yerleşme ve seyahat özgürlüğünün bulunduğu


3

Vatandaşlık görevlerimizi yerine getirmezsek , Anayasamıza göre seyahat etme hakkımız kısıtlandırılabilir.
Aşağıdakilerden hangisi, söz konusu vatandaşlık görevlerinden birisidir?


A) Araç sürücü belgesi alma
B) Vergi verme
C) Çevre kirliliğine karşı duyarlı olma
D) Yoksul öğrencilere burs verme


4

Anayasamızın 23.maddesine göre;
-Herkes, yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir.
-Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.
Şeklinde olmasına rağmen bazı durumlarda bu haklarımız sınırlandırılabilmektedir
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu yerleşme ve seyahat etme hakkımızın sınırlandırılmasını gerektirecek bir durum değildir?


A) Kamu mallarını korumak
B) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek
C) İşsizliği önlemek
D) Suç işlenmesini engellemek


5

Pamukkale'de önceden oteller varmış. Daha sonra bu otellerin hepsini yıkmışlar.
Dünyaca ünlü beyaz travertenlerin bulunduğu Pamukkale'deki bu otellerin yıkılmasını öğrenciler değerlendirmiştir.
Bu öğrencilerden hangisinin verdiği cevap doğrudur?


A) Yanlıştır. Çünkü otellerin yıkılması maddi bir kayıptır.
B) Yanlıştır. Çünkü oteller turistlere hizmet etmektedir.
C) Doğrudur. Çünkü doğal koruma alanlarına yerleşme yapılamaz
D) Doğrudur. Çünkü oteller temiz değildi.


6

Alkollü araç kullanırken bir kişinin ölümüne sebep oldum. Mahkeme tarafından suçlu bulunarak tutuklandım. Şimdi cezamı çekiyorum.
Bu suçlunun hapse girmesiyle aşağıdaki haklarından hangisini kullanamadığı söylenebilir?


A) Beslenme hakkı     B) Seyahat etme hakkı
C) Yaşama hakkı       D) Haber edinme hakkı


7

Anayasamızın 23. maddesi herkesin yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak bu hak bazı durumlarda kısıtlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durum örnek olarak gösterilemez?


A) Seçim zamanı        B) Seferberlik zamanı
B) Savaş zamanı        D) Olağanüstü hal


8

Anayasamızın 23. maddesinde şu ifadeler yer alır: "Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Hiçbir vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından mahrum bırakılamaz."
Anayasamızın bu maddesine göre bir suçluya hangi cezayı veremem?


A) Hapis cezası
B) Para cezası
C) Kamu hizmetinde çalışma cezası
D) Yurt dışında yaşama cezası


9

Bir gösteri için yurt dışına çıkacaktım. Havaalanındaki kontrollerde hakkımda suç kovuşturması olduğu gerekçesi ile çıkamadım.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Yerleşme özgürlüğümüzün bulunduğu
B) Bazı durumlarda seyahat özgürlüğünün sınırlandırı-labileceği
C) Toplantı ve yürüyüş yapma hakkımızın olduğu
D) Çalışma hakkı ve ödevinin yasaların güvencesinde olduğuna


10

Artık göçebe hayattan bıktım bir yere yerleşip ev yapmak istiyorum.
Aşağıdakilerden hangi yere yerleşirse bir sorun çıkmayacaktır?


A) Kendi tapulu yerine yerleşmek isterse
B) Tarihi eserlerin bulunduğu yere yerleşmek isterse
C) Halk sağlığını tehlikeye düşüren yerlere yerleşmek isterse
D) Devlet arazisine yerleşmek isterse


11

5 yıl önce köyümde babamla çiftçilik yapıyordum. Evlenince ailemi geçindirebilmek için Zonguldak'a geldim. Şimdi burada madenci olarak iyi bir maaşım var.
Buna göre;
I. Çalışma,
II.Yerleşme,
III.Eğitim
IV.Sağlık
hak veya özgürlüklerinden hangilerini kullanmıştır?


A) II ve IV      B) I ve III
C) I ve II        D) III ve IV


12


Konut yaptırmak isteyen bir vatandaş haritadaki belirtilen yerlerden hangisine konutunu yapamaz?


A) Bodrum          B) Çukurova
C) Uzunyayla      D) Manyas Milli Park


13

2009 yılında Meksika'dan çıkarak bir çok ülkeye yayılan Domuz Gribi hastalığı havaalanlarında giriş çıkışlarda bazı tedbirlerinde alınmasına neden olmuştur.
Domuz gribi sonucunda ülkeler aşağıdaki hangi haklarda kısıtlamaya gidebilir?


A) Seyahat hakkı        B) Konuşma hakkı
C) Yaşama hakkı        D) Haber alma hakkı


üst