Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Testi 1

• 1016 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Testi 1

1

"Kıyıya dikine inen bu sokak gül kokuyor, hanımeli kokuyordu; ama insan kokmuyordu." Cümlesindeki "insan kokmamak" sözü, gerçek anlamının dışında kullanılmıştır. Benzer bir kullanım, aşağıdaki cümlelerin hangisinde görülmektedir?


A) Denizin yarattığı bu güzelliklerde göz nuru yoktu.
B) Yalılarda oturanların inceli kalınlı seslerini işitiyorduk.
C) Deniz küçük dalgalıydı, kıyılar sebze artıklarıyla doluydu.
D) Kıyı boyunca yürürken resimden, müzikten konuştuk.


2

"Söz kalpten çıkarsa kalbe kadar gider, dilden çıkarsa kulağı aşamaz."
Bu cümle ile anlatılmak istenen düşünce, aşağıdakilerden hangisidir?


A) Bir sözü anlamak için iyi dinlemek gerektiği
B) Gönülden söylenen sözlerin etkileyici olduğu
C) Ağızdan çıkan sözlerin söyleyişte daha tesirli olduğu
D) Dilden çıkan sözlerin kulağa girdiği


3

" Şiirlerinde tutuculuğu bir türlü bırakamadı, yirmi yıl önceki imgeleri, hala baş tacı eder."
Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?


A) Yarını iyi göremeyen, son derece sorumsuz biriydi.
B) Dinine son derece bağlıydı.
C) Her türlü yenilik ve gelişmeye kapalıdır.
D) Örf ve âdetlere bağlılık konusunda taviz vermez.


4

"Yazarların çoğunda yazan adamı görüyorum, Montaigne’de ise düşünen adamı." diyen bir yazar, Montaigne’ in hangi yönünü vurgulamak istemektedir?


A) Eserlerinin biçimden yoksun olduğunu
B) Yazarken başkalarının fikirlerini önemsemediğini
C) Hayatını yazmaktan çok, düşünerek kazandığını
D) Eserlerinin, düşünsel açıdan nitelikli olduğunu


5

"Ne istesem, hemen yapıyor." cümlesinde, altı çizili sözün anlamı, aşağıdakilerden hangisinde vardır?


A) İşe hep zamanında gelir.
B) İki işi aynı anda yapıyor.
C) Sorduklarıma anında yanıt veriyor.
D) Dalgınlık anında kaza yapmış.


6

"Aktarmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "iletmek, bildirmek" anlamında kullanılmıştır?


A) "Küçük Ağa" romanını televizyona aktardılar.
B) Ünlü şiirlerden bazılarını dergiye aktardılar.
C) Çevirmenler, üç yeni yapıtı dilimize aktardılar.
D) Yazarlar, fikirlerini topluma eserleriyle aktarırlar.


7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "beğenme" anlamı vardır?


A) O güne kadar böyle çocuk görmemişti.
B) Evin bütün odalarını özenle yerleştirmiş.
C) Azla yetinmeyi bilmeyen, çokla da mutlu olamaz.
D) Biraz da siz ortalığı toplasanız diyorum.


8

"Artık seni desteklemiyorum; çünkü ....... " cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez?


A) çelişkili konuşuyorsun.
B) davranışların değişti.
C) tutarlılığın sürüyor.
D) şartlar farklılaştı.


9

I. Tüm öğrenciler aniden alkışlamaya başladı.
II. Zonguldak’taki kara elmas yatakları azalmış.
III. Türkiye’nin kalbinde yeni gelişmeler var.
IV. Yavru vatana bu yıl gezi düzenlenecekmiş.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde "dolaylama" ya başvurulmamıştır?


A) I B) II C) III D) IV


10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dolaylama” vardır?


A) Tarzan haykırdı ve hayvanları çağırdı.
B) Toplantıya en son ormanlar kralı geldi.
C) Tarzan ona dik dik bakarak konuştu.
D) Neden bu önemli toplantıya geciktin?


11

Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde "arı-kovan" arasındakine benzer bir ilişki vardır?


A) Müzik–nota     B) İş-usta
C) Yapıt–yazar    D) İnsan-ev


12

I. Burası beni açmadı; başka bir yere gidelim.
II. Bugün size derdimi açmaya geldim.
III. Sana üst katta küçük bir oda açtık.
IV. Öğretmen, bu manzara beni pek açmadı, dedi.
V. Kapıyı her zamanki gibi annem açtı.
"Açmak" sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?


A) 2 B) 3 C) 4 D) 5


13

"Türkçe renk adları, göz ve gönül alacak kadar çoktur." Cümlesinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?


A) Türk milletinin renk anlayışı geniştir.
B) Çok sayıda renk ismi olması kavram kargaşası yaratıyor.
C) Renkler Türk dilinde önemli yer tutar.
D) Türkçede birçok renk adı vardır.


14

Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?


A) Güzellik - çirkinlik          B) Kaybetmek - yitirmek
C) Üzülmek - sevinmek      D) Ayrılmak - kavuşmak


15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi (işin yapılması) bir koşula (şarta) bağlıdır?


A) Başarının ilk koşulu çalışmaktır.
B) Okumak, insanı hayata bağlar.
C) Sınavı kazanırsam tatile gideceğim.
D) Dün buraya kar yağdı.


16

"Bir köpek insanı ısırırsa haber olmaz; fakat bir insan köpeği ısırırsa haber olur." cümlesiyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?


A) İyi haber, çok kişiyi ilgilendiren haberdir.
B) Haberler, güncel olaylardan seçilmelidir.
C) Olağandışı olayları konu alan haberler ilgi çeker.
D) Hayvan-insan ilişkisini konu alan haberler ilgi çeker.


17

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, biçimce olumlu, anlamca olumsuzdur?


A) Tok açın halinden ne anlar.
B) Burak ile Burcu'yu da çağırmayın.
C) Bu maç böyle alınmaz.
D) Öykü de Yağmur da ders çalışıyor.


18

Aşağıdakilerin hangisinde bir "olanaksızlık" söz konusudur?


A) İstanbul'u, Çamlıca'dan çok güzel seyrettik.
B) Kar yağmazsa yarın yola çıkacağız.
C) Ağzıyla kuş tutsa kendini ona beğendiremez.
D) Oyun seyredildikten sonra çok alkışlandı.


19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı işin birden çok yerde yapıldığı anlaşılmaktadır?


A) Öğretmenler de toplantıdaydılar.
B) Yeni okula da bir bilgisayar aldık.
C) Kaybolanın yerine iki tane aldık.
D) İlk resmi bir sergide çıktı.


20

"Birden ağlamaya başladı." cümlesinde "birden" sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Hızlıca         B) Aniden
C) Ağır ağır     D) Yavaşça


üst