Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Testi

• 1231 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Testi

1

I. Kalenin burcundan yeşil ovalara bakıyorum.
II. Belgeyi bulmak için kâğıtların arasına bakıyorum.
III. Evde çocuklara bugün ben bakıyorum.
IV. Pencereden bahçedeki çocuklara bakıyorum.
" Bakmak " kelimesi yukarıdaki cümlelerin hangilerinde, aynı anlamda kullanılmıştır?


A) I – II    B) II – III
C) I – IV    D) III - IV


2

Mecliste arif ol kelâmı dinle
El iki söylerse sen birin söyle
Elinden geldikçe sen iyilik eyle
Hatıra dokunup yıkıcı olma
Bu dörtlükte geçen "El iki söylerse sen bir söyle" dizesiyle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


A) Çok konuşmak yerine çok iş üretmek gerekir.
B) Çok konuşanlar sevilmez
C) Çok söz yalansız olmaz.   
D) Çok dinlemeli az konuşmalı.


3

Aşağıda verilen kelimelerden anlamlı bir cümle yapıldığında en sona hangi kelime gelir?
"kitaptır, iyi, en, insanların, dostu"


A) iyi B) kitaptır C) insanların D) dostu


4

Aşağıdakilerden hangisi cümledir?


A) Ali okula doğru       
B) Geç saatlere kadar evde    
C) Kahvaltımı çok geç  
D) Kitapçıdan hikâye kitapları aldım.


5

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "bulmak" eylemi, ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?


A) Kristof Kolomb, Amerika'yı buldu.
B) Thomas Edison, ampulü buldu.
C) Robert Koch, kendi adıyla anılan basili buldu.
D) Pierre Curie ve eşi, radyumu buldu.


6

"Doktor, hastanın halinde telaş edecek bir şey olmadığını söyledi."
"Telaş" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?


A) Oğlunuz çalışmışsa nasıl olsa geçer, telaş etmeyiniz.
B) Bu kadar telaş edecek ne var, daha erken, yetişebilirsin.
C) Uzaktan gördüm, etrafına bakmadan telaşla eczaneye girdi.
D) Biraz dikkatli olmak gerek, bu iş telaşa gelmez.


7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "eşitlik" anlamı vardır?


A) Bahçede erik ağacı kadar da kayısı ağacı var.
B) Bizim durumumuz onlarınkinden daha iyi.
C) Bu olay karşısındaki davranışı olumluydu.
D) Bunu senden beklemezdim doğrusu.


8

"Özlem" kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Bir kimse ya da şeye karşı duyulan bir daha görmek ya da yeniden kavuşmak isteği" anlamı dışında kullanılmıştır?


A) Çocukluğumun o güzel günlerini özlemle hatırlarım.
B) Şiirleri okuyunca yarına, yarınlara büyük bir özlem duydum.
C) Öğrencilik günlerinden özlemle söz etti.
D) Mahalle arkadaşlarının ağır şakalarına bile özlem duyuyordu.


9

Aşağıdakilerin hangisinde "keyif" kelimesi, "vücut esenliği, sağlık" anlamında kullanılmış olabilir?


A) Kır gezisinde yağmur, çocukların keyfini kaçırdı.
B) Onlar çalıştı, bunlar keyif çattı.
C) Keyifler soruldu, kahveler içildi.
D) Şarkıları, türküleri dinledikçe onun da keyfi geliyordu.


10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kadar" kelimesi, "ölçüsünde, derecesinde" anlamına gelmektedir?


A) Dün gece sabaha kadar uyumamış.
B) On beş yaşına kadar Ankara'da oturmuş.
C) Bu yaşta, onun kadar kuvvetli çocuk görmedim.
D) Anlatılanlardan ben de filmi görmüş kadar oldum.


11

Aşağıdaki dizelerin hangisinde "gün" kelimesi, ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?


A) Dağ taş deme, gün batmadan ilerle
B) Gün doğmayabilir bir daha
C) Bir gün aslına dönecek bu ten
D) Ne doğan güne hükmüm geçer


12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yoğun" sözcüğü, "sıkı" anlamında kullanılmıştır?


A) Artık bugünlerde sıkı giyinmelisiniz.
B) Sıkı görüşmeler sonucu karara varıldı.
C) Sıkı bir yöneticiymiş, anlayacağınız.
D) Sıkı dur, yoksa aşağı düşersin.


13

"Yanmak" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde "geçersizlik" anlamında kullanılmıştır?


A) Tren saat sekizde kalkıyor, yetişemezsek yandık!
B) Binanın büyük bir kısmı yanmış, oturulmaz hale gelmiş.
C) Otobüse yetişemezsek, biletlerimiz yanar.
D) Bu yıl sıcak erken bastırdı, ürünlerin hepsi yanmış.


14

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "göstermek" sözcüğü "kanıt göstererek inandırmak" anlamında kullanılmıştır?


A) Onun böyle düşünmediğini size göstereceğim.
B) Ona biraz matematik gösterir misiniz?
C) Yazın, bana, makinenin nasıl kullanıldığını gösterecek.
D) Giyim kuşamı, onu olduğundan çok genç gösteriyor.


15

"Bu kötü haberin şehre tez ulaşacağından kimsenin şüphesi yoktu."  Cümlesinde geçen  "tez" kelimesinin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?


A) şimdi     B) birazdan
C) çabuk    D)geç


16

Köpük olsam sularında
Karışıp gitsem dalgalarına 
Rüyamı katsam rüyalarına
Kaybolsam maviliklerinde
Dörtlüğe göre aşağıdakilerden hangisi "kişileştirilmiştir"?


A) Rüya B) Gökyüzü C) Deniz D) Dalga


17

"Cahit Sıtkı, genç bir şair olmalı. Ama niçin bu gençlik bir sabah güneşi gibi şen, coşkun, umutlu ve güler yüzlü değil? Niçin onda, hayatın şenliği, isteği ve coşkusu yok."
Bu sözleri söyleyen bir yazar, aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?


A) Kişi sorunlarıyla ilgilenen.
B) Şairin sorunlarına ilgisiz davranan.
C) Yaşam gerçeklerini yadırgayan.
D) Karamsarlığı gençliğe yakıştırmayan.


18

"Beni bir dağ başında böyle yapayalnız kodular." cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?


A) Yakınma      B) Yalnızlık
C) Mutluluk      D) Kırgınlık


19

"Bana küsmüş, ............ ben ona hiçbir şey yapmadım." cümlesindeki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 
A) sanki    B) halbuki
C) fakat    D) oysa


20

Ben bunları düşünürken rehberimiz, yan taraftaki kalıntıları gösteriyordu.
Bu cümledeki altı çizili sözcük yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam değişmez?


A) konuğumuz          B) kılavuzumuz
C) koruyucumuz       D) yöneticimiz


üst