Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Türkçe Eylem Zaman Kip ve Anlam Kayması, Zarf, Paragraf, Sözcükte Anlam, Noktalama İşaretleri Testi 1

• 2283 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Türkçe Eylem Zaman Kip ve Anlam Kayması, Zarf, Paragraf, Sözcükte Anlam, Noktalama İşaretleri Testi 1

1

“Daha” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Hâlâ yemeğini bitirmedin mi?” cümlesindeki “hâlâ” kelimesiyle özdeş anlamda kullanılmıştır?


A ) Kardeşinden daha genç görünüyorsun.
B ) Daha uygun fiyata bir ev bulduk.
C ) Daha oturacaksanız ben gideyim.
D ) Daha iyi bir araba bulacağına eminim.


2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ancak” kelimesi “yalnızca, sadece” anlamında kullanılmıştır?


A ) Bu zorlu görevi ancak o üstüne alabilir.
B ) Karla oynayabilirsin ancak eldivenlerini giymen gerek.
C ) Sinema ancak bir saat sonra bitebilmişti.
D ) Bu gidişle ancak yarına varabiliriz oraya.


3

Aşağıdaki kelimelerden hangisi aynı kavram alanına girmez?


A ) Eldiven
B ) Atkı
C ) Çocuk
D ) Palto


4

İletişim Araçları = { Mektup, Telgraf, Telefon, Mikrofon, Telsiz}
Yukarıdaki kelimelerden hangisi “İletişim Araçları” kümesinde yer almamalıdır?


A ) Mektup
B ) Mikrofon
C ) Telsiz
D ) Telgraf


5

Günümüz sanatçısı da öteki çağın sanatçıları gibi elbette ki içinde yaşadığı toplumdan sesler verecektir. Ama şiirini, hikâyesini, romanını ille de üyesi olduğum toplumdan sesler vereceğim, sesimin perdesini onun için yükselteceğim kaygısıyla değil; şiir, hikâye, roman yazmak kaygısıyla yazacaktır. Çünkü eseri, ancak bu şekilde yazdığı zaman gerçek bir sanat eseri katına yükselebilir.
Paragrafta ne üzerinde durulmaktadır?


A ) Sanatın temelinde toplum sorunlarının olması gerektiği
B ) Sanat yapmanın sanatçının temel amacı olması gerektiği
C ) Sanatçının her türden eser vermesi gerektiği
D ) Edebî türlerde mutlaka toplumsal sorunlara yer verilmesi gerektiği


6

Dünya değişiyor durmadan. Her şey yerini yeniye bırakıyor. Türkiye de bu değişimin içinde elbette. Ama Türkiye’deki toplumsal değişim, Avrupa’dakinden çok hızlı. Onların yüzyıllar içinde vardıkları noktaya, biz on yıllar içinde varmak istiyoruz çünkü. Doğaldır ki bu da birtakım sorunlar doğuruyor. Değişime ayak uyduramayan insanımız bunalıyor, kendine ve topluma yabancılaşıyor.
Aşağıdakilerden hangisi paragraftan çıkarılamaz ?

A ) Avrupa’daki değişimin Türkiye’den daha hızlı olduğu
B ) Türkiye’nin dünyadaki değişime ayak uydurmaya çalıştığı
C ) Türkiye’deki insanların hızlı değişim karşısında topluma yabancılaştığı
D ) Dünyada her şeyin değişmekte olduğu


7

İnsanlığın adım adım ilerlemesini sağlayan şey, kuşkusuz, kişisel kazançların ürün ve buluşların kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Hayvanlar dünyasında buna benzer bir olay yoktur; eğitim görmüş bir köpek, başka bir köpeği eğitemez.
Paragrafta karşılaştırma hangi varlıklar arasında yapılmıştır?


A ) İnsanlar ve hayvanlar
B ) Köpekler ve diğer hayvanlar
C ) İnsanlar ve bitkiler
D ) Hayvanlar ve bitkiler


8

Aşağıdaki cümlelerden hangisi amaç-sonuç cümlesi değildir?


A ) Dün gece geç vakit dolaşmak üzere bahçeye çıkmış.
B ) Onu görmek amacıyla çok uzaklardan bir grup insan geldi.
C ) İyi notlar almak için boş zamanlarında bile soru çözüyor.
D ) Konukları ağırlamanın en iyi yolu onları evinde hissettirmektir.


9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin yazımında yanlışlık vardır?


A ) Çocukların her biri yeni bir kitap almış.
B ) İnsanlar birtakım sorunlarla mücadele etmek zorunda.
C ) Bir çok öğrenci bu dersten başarısız oluyormuş.
D ) Aralarında pek çok çözümlenmemiş sorun var.


10

Dün gece hiç durmadan ders çalışmış(  )
Yukarıdaki cümlede parantez içerisine hangi noktalama işareti getirilirse cümle alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazanır?


A ) Ünlem
B ) Soru işareti
C ) Nokta
D ) Üç nokta


11

Fiil çekiminde bir kip ya da zaman başka bir kip ya da zamanın yerine kullanılmışsa buna anlam kayması denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir fiil kullanılmıştır?


A ) Yarın şubemizdeki kültür etkinliklerine katılıyoruz.
B ) Dün gece hiç durmadan kar yağdı.
C ) Gelecek yıl tatile İzmir’e gideceğiz.
D ) Her zaman bu parkta saatlerce koşar.


12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil anlam kaymasına uğramıştır?


A ) Beni bu işe o yerleştirdi.
B ) Seninle bu konuyu konuşmalıyız.
C ) Elimdeki kitabı geçen hafta aldım.
D ) Yarın akşam size geliriz.


13

Aşağıdaki cümlelerin hangisi isim cümlesidir?


A ) Herkes onun dürüst bir genç olduğunu söyledi.
B ) Bu konudaki sözlerini ciddiye almayın, dedi.
C ) Evin altında son model bir spor araba vardı.
D ) Randevuna tam vaktinde gelmeni beklerim.


14

Dışarısı her zamanki gibi çok soğuktu. Bu, kışın beklenen havasıdır. Geçen haftalarda sonbahardan kalma günler yaşadık ama şimdi kış mevsiminde olduğumuzu hissediyoruz.
Yukarıdaki cümlelerde kaç tane kip ve kişi anlamı taşıyan isim kullanılmıştır?


A ) 4
B ) 3
C ) 2
D ) 1


15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş kelime kullanılmıştır?


A ) Annesinin aldığı gömleği çok severdi.
B ) Akşam öğretmeninin verdiği ödevi tamamladı.
C ) Hangi spor dalıyla ilgileneceğini bilmiyordu.
D ) Köpeğin arkasından bağırarak koşuyordu.


16

Büyük olasılıkla bu sınavdan da iyi bir puan alırım.
Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?


A ) Çoğunlukla
B ) İhtimalle
C ) Varsayımla
D ) Koşulla


17

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zaman zarfı kullanılmıştır?


A ) Ağaçların yaprakları sararmış.
B ) Yemek oldukça lezzetliydi.
C ) Babam birazdan gelir.
D ) Resimlerinde maviyi kullanmış.


18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “akşam” sözcüğü zaman zarfı olarak kullanılmamıştır?


A ) Akşam, beni her zaman korkutur.
B ) Akşam onunla buluşacağım.
C ) Akşam bir saat kitap okudu.
D ) Akşam, arkadaşımla sinemaya gideceğiz.


19

Kemal Ateş, Türk Dili, İmge Kitabevi, Ankara, 2007( )
Yukarıdaki ifadede parantezle belirtilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?


A ) ! (ünlem)
B ) ? (soru işareti)
C ) – (kısa çizgi)
D ) . (nokta)


20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme vardır?


A ) Zaman su gibi akıp geçti.
B ) Tabağını bitirip masadan kalktı.
C ) Sıcak bir gülüşü vardı.
D ) Öğlenki güneş içimi ısıttı.


21

Aşağıdakilerden hangisi biyografinin özelliklerinden biri değildir ?


A ) Ünlü kişilerin hayatlarını, eserlerini anlatan bir türdür.
B ) Biyografi, tarafsız ve gerçekçi bir şekilde yazılmalıdır.
C ) Kişinin hayatı; bilgi, belge, tanık ve kanıtlara dayandırılmalıdır.
D ) Biyografide kişi sadece bir yönüyle ele alınmalıdır.


22

Kaplanların vücudu turuncu, siyah, beyaz çizgilerden oluşan özel bir desene sahiptir. İnsanların parmak izleri gibi hiçbir kaplanın deseni de birbiriyle aynı değildir. Kaplanlar uzun otların arasına gizlenerek avlarını bekler. Koyu renk çizgileri sayesinde otların arasında vücut hatları belli olmaz böylece kendilerini fark etmeyip yaklaşan avlarını kolayca yakalarlar.
Yukarıdaki paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A ) Vahşi Doğa Avcıları
B ) Avcılar ve Avları
C ) Kaplan Vücudundaki Desenler
D ) Kaplanların Yaşamları


23

Bir inşaatta malzeme önemlidir, bir ev yapabilmek için çimentoya, tuğlaya ihtiyaç vardır ancak sonuçta evi malzeme değil insan yapar. İnsan ilişkileri de böyledir. İlişkilerimizi biz inşa ederiz.
Yukarıdaki paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A ) İnsan İlişkileri
B ) İnşaat Malzemeleri
C ) İnşaat ve İnsan
D ) İnsanın Sınırları


24

Yaşadığım bu acıyla dünya başıma yıkıldı sanki. Kendimi yapayalnız ve çaresiz hissettim. Üzerime bir karamsarlık ve yorgunluk çöreklendi. Sürekli geçmişi düşünüyorum.
Bu paragraftaki kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A ) Mutsuzdur.
B ) Umutsuzdur.
C ) Yalnız olduğunu düşünmektedir.
D ) Geleceğini düşünmektedir.


25

Sevgiyle dönsün dünya
Bir salıncak gibi savrulsun
Biz çocukların
Sevinçten başlarını döndürerek
Yukarıdaki dörtlükte “dünya” aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir?


A ) Çocuklara
B ) Bir salıncağa
C ) Sevgiye
D ) Çocuk sevincine


üst