Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Türkçe Eylemde ( Fiilde ) Yapı Testi 2

• 2362 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Türkçe Eylemde ( Fiilde ) Yapı Testi 2

1

(1)Çiçekçilerde gördüğünüz siklamen türlerinin çoğu kültür ormanlarında yetiştirilir.(2)Bunların çiçekleri doğadaki türlere göre çok daha büyük olur.(3)Siklamen de doğadan kaçak olarak toplanıyor.(4)Siklamenler tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde türemiş fiil yoktur?


A)1.  B)2.   C)3.   D)4.


2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik yapılı bir fiil vardır?


A)Çok özel ve pahalı bir baharat olan safran, çiğdemden elde edilir.
B)Safran baharatı, Hindistan’da çok kullanılıyor.
C)Safranbolu ilçesi de adını safran üretiminden alır.
D)Bu bölgede çok sayıda çiğdem bulunur.


3

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?


A)İçlerinden en küçüğü okula başlamıştı.
B)Doğmakta olan güneş onu coşturmuştu.
C)Meyveler yeni yeni olgunlaşıyordu.
D)Mutluluğa, barışa ve kardeşliğe inanıyordu.


4

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili fillerden hangisi isimden türemiş bir fiildir?


A)Rüzgarın etkisiyle çarpan cam büyük bir gürültüyle kırıldı.
B)Kitabın tüm sayfaları yeniden kontrol edildi.
C)Giresun’dan Trabzon’a kadar bana arkadaşlık ettiler.
D)Bahar mevsimiyle birlikte her yer çiçeklendi.


5

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki birleşik fiil diğerlerinden farklıdır?


A)Rica ederim, benime böyle konuşmayın!
B)Affedersiniz bir sorum olacaktı sizlere.
C)Oturup kalkın halinize şükredin.
D)Kırkından sonra el alemin diline düştü.


6

Aşağıdaki cümlelerde geçen eylemlerden hangisinde “sürerlik” anlamı vardır?


A)Güzelim elbiselerden gözlerini bir an ayıramadı.
B)Mahallerinden taşınan komşularının ardından bakakaldı.
C)Yalvarıyorum, bir  tatsızlık çıkarma!
D)Bu ses tonuyla mı şarkı söylüyor?


7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili eylem, yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?


A)Arkadaşlarla fuarı geziyorduk.
B)Birkaç kitapla ilgilendim.
C)Kitabın sayfalarını karıştırdım.
D)İlgimi çeken sayfaları işaretledim.


8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik yapılı bir eylem yoktur?


A)Yaprağın üstündeki uğurböceği uçuverdi.
B)Köpek yavrusu kulübeyi terk etmedi.
C)Öğle tatilinde görüşebiliriz.
D)Fasulyeni çimlenmesini gözlemlemişler.


9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir birleşik eylem vardır?


A)Seninle bir ömür geçirebilirim.
B)Önüme iri bir köpek çıkınca korkudan öleyazdım.
C)Bana yakınlık göstereceğini zannetmiştim.
D)Sen bu konuya çalışadur…


10

”Müzeyi gezenler, elişi nakışların güzelliğine bakakalıyor.” cümlesindeki eylem için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A)Sürerlik birleşik eylemi
B)Yaklaşma birleşik eylemi
C)Tezlik birleşik eylemi
D)Yeterlik birleşik eylemi


11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik yapılı eylem kullanılmıştır?


A)Su kaynıyorsa çayı demler misin?
B)Bu soruları çözebileceğin aklın kesti mi?
C)Saatlerce beklemekten yorulmadın mı?
D)Önce kahvaltı mı hazırlanacaktı?


12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi türemiş fiil değildir?


A)Tarım alanlarının yol olmaması için neler yapılabilir?
B)Buğulanan gözlerinden yaşlar boşaldı.
C)Hastanede belirli aralıkla operasyonlar düzenleniyor.
D)Arkadaşlarla cuma günü maç yapacağız.


13

-Ödevlerimi hemen bitiriverdim.
-Söylesem de anlayamazsın.
-Arkadaşlarının ardından bakakaldı.
Yukarıdaki cümlelerde aşağıda verilen birleşik fillerden hangisinin örneği yoktur?


A)Yaklaşma           B)Yeterlik
C)Sürerlik             D)Tezlik


14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi basit fiildir?


A)Başarılı bir performans sergiledi.
B)Finalde hangi şarkı yarışacak?
C)Türkü ve şarkı sözlerini ezberlerdi.
D)Bu esrarlı olayı çözmek için çabalıyordu.


15

”Olmak” eylemi aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardım eylem olarak kullanılmamıştır?


A)Masallardaki prenseslere de ne oldu?
B)Anahtar, evin bahçesinde kayboldu.
C)Ev işlerinde bana biraz yardımcı ol.
D)Anneciğim rahat ol, bu sınavı kazanacağım.


16

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen fiillerin hepsi isimden türemiştir?


A)sarar - , hazırlan - , alın –
B)yazdır - , güzelleş -, giyin –
C)esmerleş - , morar - , temizle –
D)çalış - , acıt - , döndür –


üst