Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Türkçe Eylemler, Eylem ( Fiil ) Kipleri Testi 2

• 4205 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Türkçe Eylemler, Eylem ( Fiil ) Kipleri Testi 2

1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapılan eylemi, söyleyen kişi görmüştür?


A)Masalar ve sandalyeler mutfağa taşınmış.
B)Mutfaktaki kapları bir bir temizleyip tekrar dizmiş.
C)Raflardaki eskimiş örtüleri çöpe attı.
D)İki saat sonra ancak dinlenebilmiş.

2

”Yiğittin, inanç doluydun, yapıcıydın,
Sanatkârdın, denizler kadar engin;
Kimsenin görmediğini görürdü
Sevgiyle bakan gözlerin.”
Dizelerdeki altı çizili kelimelerin hangisinin aldığı ek diğerlerinden farklıdır?


A)doluydun            B)yapıcıydın
C)sanatkârdın        D)görürdü

3

”-acak” eki alan fiiller gelecek zaman anlamı kazanır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?


A)Gelecek yıl on altı yaşım bitmiş olur.
B)Komşular yakacak odun bulamıyormuş
C)Duygu temizleyecek bütün camları.
D)Evde içecek bir bardak su kalmadı.

4

”O yıllarda Anadolu'nun her yeri birbirine benziyordu.” cümlesinin olumsuz soru biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


A)O yıllarda Anadolu’nun her yeri birbirine benziyor muydu?
B) O yıllarda Anadolu’nun her yeri birbirine hiç mi benzemiyordu?
C) O yıllarda Anadolu’nun her yeri birbirine benzemiyor muydu?
D) O yıllarda Anadolu’nun her yeri birbirine benzemiyor değildi.

5

Aşağıdaki sözü edilen eylemlerden hangisi her zaman yapılmaktadır?


A)Sabahları bir saat yürüyüş yapar.
B)Çalar saati kurmayı unutmayın.
C)Bu sıcak havada dışarı mı çıkıyorsun?
D)Okuldan gelirken bazen dondurma alıyor.

6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin sonuçlandığı anlamı vardır?


A)Annesi, bebeğin uyuyup uyumadığını kontrol edecek.
B)Kardeşleri bebeğin etrafında toplanmış.
C)Bebek hâlâ melekler gibi uyuyor.
D)Bebeği kucaklarına alıp sevmek için sabırsızlanıyorlar.

7

Aşağıdaki fiillerden hangisinin kipi diğerlerinden farklıdır?


A)Uyursun         B)Uyur
C)Uyurum         D)Uyusun

8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin bildirdiği iş kesin olarak yapılmıştır?


A)Onun şöhreti yurt dışına taşmış.
B)Arkadaşım mektubun cevabını yazdı.
C)Çok çalışıp birinci olmayı hak etmiştir.
D)Eminim biraz sonra gelecektir.

9

Aşağıdakilerden hangisi geniş zamanın ikinci çoğul şahsına göre çekimlenmiştir?


A)Gezerdiniz           B)Okuyacak
C)Gelirsiniz             D)Bilmelisiniz

10

Aşağıdaki dizelerin hangisinde dilek kipi kullanılmıştır?


A)içimde damla damla bir korku birikiyor.
B)Yukarılardan damlayı koruyor yıldırımlar.
C)Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler
D)Ben gideyim, yol gitsin; ben gideyim yol bitsin

11

Aşağıdaki dizlerin hangisinde emir kipi kullanılmıştır?


A)Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
B)Bu toprak bir devrin battığı yerdir
C)Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
D)Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda

12

Aşağıdaki cümlelerin yüklemi olan fiillerin hangisinin kipi farklıdır?


A)Bahçedeki çöpleri toplayalım.
B)O da bizimle oyun oynamaya gelsin.
C)Teklifini biraz daha düşüneyim.
D)Sana karşı düşüncelerimin değişmediğini bilesin.

13

”-mış (-miş)” eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiile farkında olmadan gerçekleşme anlamı katmıştır?


A)O zamanlar daha küçük bir çocukmuş.
B)Çok düşünmüş ama bir çıkar yol bulamamış.
C)Bütün gün boş evde oturmuş.
D)Sohbete dalınca saati unutmuş.

14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi dilek kiplerinden biri ile çekimlenmiştir?


A)Bu işin böyle biteceğini tahmin ediyordum.
B)Biraz daha gecikirse giderim.
C)Üst kattaki gürültü nedeniyle uyuyamadım.
D)Bırakın da biraz ben konuşayım.

15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber kipiyle çekimlenmiş bir fiil kullanılmamıştır?


A)Yağmurlu günlerde yürümeyi severim.
B)Sis nedeniyle gemi geçişleri yasaklandı.
C)Geziye fotoğraf makinesi de getirsin.
D)Yol üstünde uygun bir yerde mola vermiş.

16

”El yarası unutulur, dil yarası unutulmaz.” cümlesinde fillerin zamanı hangi seçenekte doğru verilmiştir?


A)Şimdiki zaman – geniş zaman
B)Geniş zaman – geniş zaman
C)Gelecek zaman – geniş zaman
D)Şimdiki zaman – geçmiş zaman

17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin söylenme zamanı ile yapılma zamanı aynıdır?


A)Ahmet , içeride televizyon izliyor.
B)Her cumartesi bu kıyıda balık tutarım.
C)Babam akşam eve çok geç geldi.
D)Yarın erken vakitte okulda olacağız.

18

”Söylesinler” fiilinin kipi aşağıdakilerden hangisidir?


A)Geçmiş zaman, 3.çoğul şahıs
B)Şart kipi, 3.çoğul şahıs
C)İstek kipi, 3.çoğul şahıs
D)Emir kipi, 3.çoğul şahıs

19

”Gülüyorsunuz” fiili için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A)Haber kipiyle çekimlenmiştir.
B)İkinci çoğul kişi anlamı vardır.
C)Kılış fiilidir.
D)Durum fiilidir.

20

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi haber kipiyle çekimlenmemiştir?


A)Tarihin dilinden düşmez bu destan.
B)Ölüm bir kasırgadır, çevirir seni beni.
C)Hemşerim ne sen sor ,ne ben açayım.
D)Nasıl yaşayacağım ey deniz senden uzak?

üst