Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri, Eylem ve Eylemde Kipler, Paragraf, Deyim Testi 1

• 1646 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri, Eylem ve Eylemde Kipler, Paragraf, Deyim Testi 1

1

“Çıkmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde “ayrılmak, ilgisini kesmek” anlamında kullanılmıştır?


A ) Merdivenleri ikişer ikişer çıkıyordu.
B ) Bu kumaştan bir de elbise çıkar.
C ) Ablam işten çıktı, yeni bir iş arıyor.
D ) Çok sonra öğrenecek bunu. Çok sonra, çocukluktan çıkıp kocaman adam olduktan sonra.


2

1 – Fırından taze ekmek kokusu geliyordu.
2 – Annem kırdan taze kekik toplamış.
3 – Bu sebzeler tazeliğini yitirmiş.
4 – Merkeze taze haberler gelmiş.
“Taze” kelimesi yukarıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?


A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4


3

Yeşil pencerenden bir gül at bana
Işıklarla dolsun kalbimin içi,
Geldim işte mevsim gibi kapına.
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiy.
Dörtlükteki duyguyu ifade eden anahtar kelime aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A ) Umut
B ) Özlem
C ) Karamsarlık
D ) Öfke


4

Dalgalar karşı kumsala dinlendirici hışırtılarla vuruyor. Deniz, en sivri kayaların dibinden daha gerilere çekilmiş ve Güneş tam tepede, insanın tenini yakıyor. Bense koyda biraz yürüdükten sonra soğuk bir şeyler içmek için çardağa gireceğim.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki duyuların hangisine ait bir ayrıntı yoktur?


A ) İşitme
B ) Görme
C ) Dokunma
D ) Koklama5

(1) Her işin kendine özgü bir gelişim aşaması vardır. (2) Bir işi yapmak için gerekli gelişimi on basamaklı bir ölçek üzerinde gösterebildiğimizi varsayalım. (3) İkinci basamakta olan biri, onuncu basamaktaymış gibi kendini gösterirse hüsrana uğrar. (4) Bir insan gelişim basamaklarından ikincisinde ise yapılacak en doğal iş, çaba göstererek üçüncü basamağa geçmektir.
Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi numaralandırılmış cümlelerin hangisinde verilmiştir?


A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4


6

Ne açlığa gerek olsun
Ne açgözlülüğe
Kardeş olsun insanlar
Tüm insanların
Dünyayı paylaştığı düşle
Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


A ) Dostluğa
B ) Kibre
C ) Dayanışmaya
D ) Barışa


7

Gelişiminize en büyük engel, hata yapmaktan, dolayısıyla başkalarının ne diyeceğinden korkmaktır. Hata yapmadan kendisini yenilemiş insan yoktur. Öğrenmenin en iyi metodu bu hataları kabul etmek, kişisel deneyimler sonucu öğrenmektir ve öğrenmenin bundan daha iyi şekli yoktur.
Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Öğrenmenin en etkili yolu
B ) Hataların kaybettirdikleri
C ) Öğrenilenlerin unutulması
D ) Hataların kabullenilmesi


8

Aşağıdaki deyimlerden hangisi “bir işi yaparken çok sıkıntı çekmek” anlamında kullanılmıştır?


A ) Anası ağlamak
B ) Anasından emdiği süt burnundan gelmek
C ) Anasından doğduğuna pişman etmek
D ) Anasının gözü


9

Başınıza gelenler ne denli kötü olursa olsun asla pes etmeyin. “Bu benim başıma nasıl geldi?” diye düşünmeyin. “Benden daha kötü durumda olanlar da var.” diye düşünün. Yaşam devam ettikçe umut hep vardır. Uçurumun kenarında bile taklalar atabilirsiniz, üstelik gülümseyerek.
Bu paragrafa getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Ruh ve Akıl
B ) Yaşam ve Sorunlar
C ) Umut ve Yaşam
D ) Kötü Yaşantılar


10

Aşağıdakilerden hangisi deneme ile ilgili özelliklerden biri değildir?


A ) Her konuda yazılabilir.
B ) Kişisel görüşler ön plandadır.
C ) Okuyucuyla konuşuyormuş havası taşır.
D ) Düşünceleri kanıtlama esastır.


11

Aşağıdakilerden hangisi şiir dili ile ilgili özelliklerden biri değildir?


A ) Uyak ve ölçü, ahenk sağlayan unsurlardır.
B ) Şiir dilinde söz sanatları kullanılır.
C ) Genellikle mecaz anlamlı kelimeler kullanılır.
D ) Sadece kurallı cümlelerden oluşur.


12

Tiyatro insanda hem acıma hem de korku duygularını uyandıran bir sanattır. Daha doğrusu bu iki duygu, sanatın öteki şekilleriyle o kadar kabartılamaz. Ama bütün tiyatro ile yalnız o iki duyguyu değil, büsbütün başka duyguları da coşturmak istiyorlar.
Bu paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?


A ) Örnekleme
B ) Karşılaştırma
C ) Tanık gösterme
D ) Tanımlama


13

“Dün odasını üstünkörü topladı.”
Altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?


A ) Özensizce
B ) Aceleyle
C ) Saatlerce
D ) Uzun uzadıya


14

Aşağıdakilerden hangisi amaç-sonuç cümlesi değildir?


A ) Bu kitabı bulmak için tüm kitapçıları dolaştım.
B ) Buraya tatil yapmak için geldik.
C ) Ders çalışmak üzere arkadaşına gitmiş.
D ) Bu soruyu çözdüğüm için rahatım.


15

Atatürk ( ) bir konuşmasında ( ) ( ) Herkes Türk harflerini çabucak öğrenmelidir ( ) ( ) diyor.
Yukarıdaki cümlede parantezle belirtilen yerlere gelmesi gereken noktalama işaretleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A ) (;) (;) (“) (.) (“)
B ) (:) (:) (“) (,) (“)
C ) (,) (:) (“) (.) (“)
D ) (,) (;) (-) (.) (-)


16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” soru edatının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?


A ) O da mı geliyor?
B ) Gelen Selin’mi göremedim.
C ) Sen bizimle gelmiyor musun?
D ) Güzel mi güzel bir filmdi.


17

Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi kılış fiili değildir ?


A ) Annem her gün beni arar.
B ) Kalemimi galiba düşürmüşüm.
C ) En sevdiği diziyi izliyor.
D ) Yorulduğu için çabuk uyumuş.


18

Aşağıdakilerden hangisinin yükleminde farklı bir kişi eki kullanılmıştır?


A ) Arkadaşın yarın yanıma gelsin.
B ) Sen hayvanları seversin.
C ) Toplantıda güzel konuşsun.
D ) Aldıklarını zamanında versin.


19

Aşağıdakilerin hangisinde yüklem istek kipindedir?


A ) Onun da benimle gelmesini istiyorum.
B ) Kıpırdama da resmini çizeyim.
C ) Olaylar hakkında düşünceni söylemelisin.
D ) Orada kalacakları bir yer arayacakmış.


20

Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi duyulan geçmiş zamanla çekimlenmiştir?


A ) Bu çalışmaya ikimizi seçtiler.
B ) Kendini oldukça iyi hissediyor.
C ) Olanları sana da anlatmışlar.
D ) Seni onunla görüştüreceğiz.


üst