Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Testi

• 1288 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Testi

1

"Elindekiyle yetinmeye, kimseye muhtaç olmadan yaşamaya çalışmak" anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?


A)Kendine gelmek
B)Kendi yağıyla kavrulmak
C)Kendini ağır satmak
D)Kendini dev aynasında görmek


2

Sorma bu çehre neden günden güne süzülür.
Bu diziye altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?


A)Buradaki yalnızlığım gittikçe artıyor.
B)Yaşlı adam her gün bu sokaktan geçerdi.
C)Zaman zaman bu konuyla ilgili haberler de çıkıyor.
D)Okula yakın oturan teyzemlere sık sık gidiyorum.


3

"Baltaya taş vurmak" ile "pot kırmak" deyimleri arasında anlamca ilişki vardır.
Aşağıdakilerden hangisinde buna benzer bir ilişki kurulabilir?


A)Göze girmek – gözden düşmek
B)Diş göstermek – diş gıcırdatmak
C)Küplere binmek – ateş püskürmek
D)Ayağını alıştırmak – gönlünü etmek


4

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?


A)Kardeşi derslerine sıkı çalışıyordu.
B)Geniş ovada derin kuyular açmışlar.
C)Yüksek fikirlerinizden biz de yararlanalım.
D)Dışarıda keskin bir soğuk vardı.


5

"Kırılmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?


A)Yazı yazarken kalemin ucu kırıldı.
B)Kazada aracın camları kırılmış.
C)Çocuğun hevesi niçin kırıldı ki?
D)Masadan düşen su bardağı kırıldı.


6

"Büyük" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?


A)Büyük fikirleri eleştirenler çok olur.
B)Bahçede büyük bir havuz vardı.
C)Domateslerin büyüklerini seçti.
D)Büyük cevizleri kendine ayırmış.


7

Öğrencilerden "kulak" sözcüğünü deyim içinde kullanmaları istenmiştir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kulak" sözcüğünü deyim içinde kullanmamıştır?


A)Ne yazık ki bazıları bu eleştirileri kulak ardı ediyor.
B)Anlaşılan söylediklerim kulağına girmemiş.
C)Elleriyle kulaklarını tıkayıp koltuğa oturdu.
D)Akla uygun olmayan bu sözlere kulak veren olmadı.


8

"Ağır" sözcüğüyle kurulan aşağıdaki deyimlerden hangisi "boşboğazlık etmemek, sır vermemek" anlamındadır?


A)Ağzından kaçırmak
B)Ağzından laf almak
C)Ağzında bakla ıslanmamak
D)Ağzını sıkı tutmak


9

"Dil" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde yan anlamıyla kullanılmıştır?


A)Terazinin dili dengede değil.
B)Tatlı dil ile her sorun aşılır.
C)Kitabın anlaşılır bir dili var.
D)Çocuğun dilinde yara çıkmış.


10

Sarp dağ yollarında düşe kalka ilerliyordu.
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?


A)Bu sorunu eninde sonunda çözeceğiz.
B)Yoldaki kayayı güçlükle kenara çekmişler.
C)Tarlada çalıştığı için kendini çok yorgun hissediyor.
D)Umulmadık zamanda çıkagelen bu misafir, birkaç gün bizde kalacaktı.


üst