Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Türkçe Yazım Kuralları, Eylem, Paragraf, Sözcükte Anlam Testi 1

• 1452 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Türkçe Yazım Kuralları, Eylem, Paragraf, Sözcükte Anlam Testi 1

1

“Bakmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “acaba” anlamında kullanılmamıştır?


A ) Bakalım bu sorunu çözebilecek mi?
B ) Bakalım yarışmayı kim kazanacak?
C ) Biz de bakalım mı şu hesaba?
D ) Bunu beğenir mi bakalım?


2

Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?


A ) Çocuğun dudaklarındaki tebessüm bir anda dondu.
B ) Mehmet’e üç yıldır teyzesi bakıyor.
C ) Bütün evi kızarmış patates kokusu kapladı.
D ) Bu renk koyu olmuş, biraz açalım.


3

Sakın bir söz söyleme... Yüzüme bakma sakın!
Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.
Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın,
Annen bile okşasa benim bağrım kan olur.
Verilen dörtlükte, kişinin içinde bulunduğu duyguyu ifade eden anahtar kelime aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A ) Umutsuzluk
B ) Nefret
C ) Umursamazlık
D ) Kıskançlık


4

Mısır tarlalarında durakladığım, uzun ince sapların hışırtısına kulak verdiğim o gün, o dallar kızgın havada çalkalanırken bir şeyi anımsadım. Çoktandır unuttuğum bir şeyi: Tarlanın gerisinde, yamaçlara doğru yükselen tarlanın gerisinde, boş, bomboş gökyüzünün altında eskiden de bu denli yalnız olduğumu.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki duyuların hangisine ait bir ayrıntı yoktur?


A ) İşitme
B ) Görme
C ) Dokunma
D ) Tatma


5

Büyük Rus yazarı Turgenyev, soğuk bir akşamüstü evine doğru yola çıkmış. Yolda bir dilenci kendisinden para istemiş. Bütün ceplerini kurcalayan Turgenyev, ne yazık ki hiç para bulamamış. Bunun üzerine kendisine uzatılan soğuk elleri kendi elleriyle ısıtarak: “Kusura bakma kardeşim sana verecek bir şeyim yok.” demiş. Dilenci “Verdiniz ya efendim, bana kardeşim dediniz ve elimi ısıttınız.” demiş.
Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Muhtaç olan birine para yardımı yapmak gerekir.
B ) Bir insana yardım etmenin para vermek dışında birçok yolu vardır.
C ) Dilencilere para vermek onlara yapılan en büyük kötülüktür.
D ) Her zengin mutlaka birden fazla fakire yardım etmelidir.


6

Platon’un “Devlet”i kolay okunan bir kitap. Ama çabucak okunup bitecek bir kitap değil. Çünkü ilk okuyuşta sadece yüzeyde görünen anlam katmanını algılamış oluyorsun. Eser, okunma sürecinde kendi içinde çoğalmaya ve derinleşmeye devam ediyor. Yeniden okumak zorunda kalıyorsunuz, bu kez daha derine indiğinizi hissederek.
Yukarıdaki paragrafta Platon’un eseriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


A ) Okuyucuyu düşünmeye zorladığına
B ) Anlam yönünden oldukça yoğun olduğuna
C ) Okunmasının kolay olduğuna
D ) Dilinin anlaşılır olmadığına


7

Yeme içmeye karşı istek yaratmak için iştah açıcı ilaçlar alındığı gibi, okuma isteği yaratmak için başlangıçta ilgi uyandıracak kitaplar okunmalıdır. İşe denizaltı gezisi, Ay'a yolculuk , bilimsel buluşlarla ilgili yapıtlar ile masallar veya destanlardan başlanabilir. İlk amaç, okumayı yeme içme gibi doğal bir gereksinim durumuna getirmektir. Bu sağlandıktan sonra iş kolay.
Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Okuma alışkanlığı kazandırmanın ilk yolu
B ) İştah arttırmanın yöntemleri
C ) Masal ve destan okumanın faydaları
D ) İlgi uyandıracak kitapların çokluğu


8

Arkasında başak kokusundan
Yakamozlar bırakan araba
Dağ gibi demet yüklü araba
Cırcır böceklerinin türküsü
İçinden geçti gitti ovada
Yukarıdaki dizelerin başlığı  aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A ) Hasat
B ) Araba
C ) Çocukluğum
D ) Kırlar


9

Klasik çağlardan bu yana tiyatronun görevi halkı uyarmak ve eğitmek olmuştur. Trajedi, kişilerin yanlış düşüncelerini, yanlış yargılarını göstermiş ve halkı uyarmıştır. Komedya ise insanoğlunun aksak yönleriyle, düşkünlük ve çıkarcılık  gibi ahlaki saplantıları üzerinde durarak bunlardan gülünç durumları yakalamayı başarmıştır.
Bu paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?


A ) Örnekleme
B ) Karşılaştırma
C ) Tanık gösterme
D ) Tanımlama


10

Uçun kuşlar uçun doğduğum yere!
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır;
Ormanlar koynunda bir serin dere,
Dikenler içinde sarı gül vardır.
Dörtlükteki ana duygu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Tabiat sevgisi
B ) Memleket özlemi
C ) Ölüm korkusu
D ) Yaşama sevinci


11

Çocukluk yıllarımı düşündüm,
Elma şekeri gibiydi güneş.
Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?


A ) Benzetme
B ) Konuşturma
C ) Kişileştirme
D ) Kinaye


12

Bir insan için çizgi dışı olmak önemli bir özelliktir. Çünkü ancak çizgi dışı insanlar farklılık yaratabilirler.
Yukarıdaki parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Taklitçi olmak
B ) Çok başarılı olmak
C ) Alışılmışın dışında olmak
D ) Kendini sanata adamış olmak


13

“Bu güzel kitabı bir solukta okuyacaksın.”
Altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?


A ) çarçabuk
B ) kısa zamanda
C ) hemen
D ) güçlükle


14

Aşağıdakilerden hangisi şiirin ahenk unsurlarından biri değildir?

A ) Uyak
B ) Ölçü
C ) Redif
D ) Mani


15

Nasıl mı bildim(1) Yeğeninizi bilir de sizi nasıl bilmem(2) Dur bakayım(3) siz bir dalda iki kiraz değil misiniz(4)
Bu parçada parantezle belirtilen yerlerin hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?


A ) 1.
B ) 2.
C ) 3.
D ) 4.


16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?


A ) Mahkeme iki sanığın itirazını reddetti.
B ) Yanlışı sorunun başında yaptığını farketti.
C ) Elindeki tüm eşyaları resmediyor.
D ) Beni de gruplarına kabul ettiler.


17

Aşağıdakilerden hangisinin fiili, isim soylu bir kelimeden türemiştir?


A ) Rakibiyle çarpışınca burnu kanadı.
B ) Şakalarıyla herkesi güldürdü.
C ) Evin tüm camlarını sildiriyor.
D ) Her akşam bir öykü okuturdu.


18

Bir yazarın gezdiği, gördüğü ve incelediği yerlerden edindiği bilgi, görgü ve izlenimleri yansıtan yazıya "……………" denir.
Yukarıda tanımı verilmiş edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Roman
B ) Anı
C ) Mektup
D ) Gezi yazısı


19

Aşağıdakilerin hangisinde yeterlik fiili yoktur?


A ) Sana uygun bir etek bulabildin mi?
B ) Bu ay ev kirasını ödeyebildim.
C ) Filme ucu ucuna yetişebilmiş.
D ) Bu soruyu ancak o bilir.


20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?


A ) Bizim takım bu yıl daha başarılı oldu.
B ) Senin kalemin benimkinden iyi yazıyor.
C ) Bu çalışmayla herkesin gönlünü kazandı.
D ) O, diğerlerinden daha uslu bir çocuk.


üst