Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Türkçe Yazım Kuralları, Eylem, Zarf, Paragraf, Sözcükte Anlam Testi 1

• 1104 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Türkçe Yazım Kuralları, Eylem, Zarf, Paragraf, Sözcükte Anlam Testi 1

1

“Anlamak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?


A ) Bu makaleyi ikinci okuyuşta anlayabildim.
B ) Hile yaptığını hemen anlamıştım.
C ) Öğretmenin anlattıklarını anladın mı?
D ) Söylenenleri o da anlamadı.


2

Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamında kullanılmamıştır?


A ) Bu çocuğun kafası iyi çalışıyor mu?
B ) Tatlı bir akşam vakti görüştük onunla.
C ) Hâline bakılırsa biri annemi kırmış.
D ) Bahçenin etrafını dikenli telle çevirdik.


3

Sanıyorum saçlarımı okşuyor bir el
Kıpırdamak istemiyor göz kapaklarım;
Yan odadan bir ince ses diyor gibi: “Gel!”
Ve gerçek bırakıyor hayalimi yarım.
Dörtlükteki kişinin içinde bulunduğu duyguyu ifade eden anahtar kelime aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A ) Nefret
B ) Korku
C ) Yalnızlık
D ) Umutsuzluk


4

Orada meşeli dağın tepesinde
Perdeleri mavi, esen rüzgârda
Bir yaylı gidiyordu havalanmış,
Bulutların kekik koktuğu yolda
Bizse burada kamburunda derenin
Kerpiç damların balçığı altında
Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki duyuların hangisine ait bir ayrıntı yoktur?


A ) İşitme
B ) Görme
C ) Dokunma
D ) Koklama


5

Okuduğunuz bir romanı beğenmeniz için yazarının kimliğini, nasıl yaşadığını; sevimli mi, genç mi, neşeli mi olduğunu bilmek şart değildir. İyi bir romana duyduğumuz hayranlık, yazarın yaşam öyküsünü öğrenmekle değişmez.
Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?


A ) İyi bir roman, yazarının tüm özelliklerini yansıtır.
B ) Bir romanı beğenmek için yazarını tanımak gerekmez.
C ) Yaşamı iyi olan, sevimli yazarların romanları beğenilir.
D ) İyi bir roman, yazarını hemen ele verir.


6

Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır. Öyle uzun yaşamışlar var ki, pek az yaşamışlardır. Şunu anlamakta geç kalmayın: Doya doya yaşamak yılların çokluğunda değil, sizin gücünüze bağlıdır. Her gün gittiğiniz yere hiçbir gün varmayacağınızı mı sanıyorsunuz?
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir ?


A ) Hayatı en iyi şekilde yaşamak gerektiğine
B ) Uzun değil iyi yaşamanın önemli olduğuna
C ) İyi yaşanmış hayatın değerli olduğuna
D ) Uzun ömürlü insanların şanslı olduğuna


7

Bir fabrika işçisiyle bir köylünün bildikleri sözcük sayısı da farklı olur, kullandıkları sözcük sayısı da. Bu, yaşam biçimiyle ilgilidir. Sadece kara saban kullanan insanın bildiği sözcük sayısı, olsa olsa kara sabanın ayrıntıları ölçüsündedir.
Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Yaşam biçiminin dile etkisi
B ) İki insan arasındaki kültür farklılığı
C ) Bir işçi ile köylü arasındaki fark
D ) Dilin topluma etkileri


8

Yürü bre yalan dünya
Sana konan göçer bir gün
İnsan bir ekine misal
Seni eken biçer bir gün
Yukarıdaki dörtlüğe hâkim olan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Çalışmanın önemi
B ) Dünyanın geçiciliği
C ) İnsanı sevmenin gerekliliği
D ) İyinin kötüye karşı kazandığı zaferi


9

İyi bir kitabın bir bitki gibi ancak yavaş yavaş serpileceğine inanırım. “Tomurcukların büyümesine, sapların kalınlaşmasına, meyvenin yavaş yavaş şekerlenmesine dokunulmamalıdır.” der Andre Gide. Onların olgunlaşacağı zamanı öne almakla meyvelerin tadını bozabilirsiniz.
Bu paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?


A ) Örnekleme
B ) Karşılaştırma
C ) Tanık gösterme
D ) Tanımlama


10

Aşağıdakilerden hangisinde “yalnız” kelimesi zarf görevinde kullanılmıştır?


A ) Yağmurda yalnız bir kadın yürüyordu.
B ) Yalnız onun sözünü dinliyordu.
C ) Yaparım yalnız sen de ödevime yardım edeceksin.
D ) İki gün bu kocaman köşkte yalnız kaldım.


11

Aşağıdakilerden hangisinde “artık” kelimesi farklı bir görevde kullanılmıştır?


A ) Artık onunla konuşmak istemiyorum.
B ) Artık kumaşlardan örtü yaptım.
C ) Artık kâğıtları çekmeceye koy.
D ) Artık kutuları yakacaklarmış.


12

Karşı komşumuz Cemal Bey mürekkep yalamış biriydi.
Yukarıdaki cümlede altı çizili ifade yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?


A ) Medeni
B ) Okumuş
C ) Bilmiş
D ) Bilinçli


13

“O, nice yokluklar çekmişti ama kimseden de yardım almamıştı.”
Yukarıdaki cümlede altı çizili fiilerin yerine aşağıda verilen fiillerden hangisi getirilirse, cümlede anlam bozulması gerçekleşmez?


A ) görmek
B ) yaşamak
C ) göğüslemek
D ) katlanmak


14

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesnel bir yargı vardır?


A ) Orhan Veli Türkiye’nin en iyi şairidir.
B ) Ege’nin en güzel kenti İzmir’dir.
C ) Evin mavi bir kapısı vardı.
D ) Kırmızı eldivenler sana çok yakışmış.


15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç nokta (…) konulamaz ?


A ) Keşke bize gelse
B ) Bu günleri yaşamak
C ) Arama beni bir daha
D ) Beni bekletmezdi ama


16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?


A ) İngilizceyi beş ayda öğrendi.
B ) Ankaralı’dan aldım bu ceketi.
C ) Öğrenimini ABD’de tamamladı.
D ) Türkiye’nin en güzel yerlerindendir.


17

Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi emir kipiyle çekimlenmiştir?


A ) Bugün ödevini bitirmelisin.
B ) Tüm bulaşıkları yıkayacaksın.
C ) Evdeki faturaları yatırsın.
D ) Çevreyi kirletmeyelim.


18

Aşağıdakilerden hangisinin yükleminde olumsuzluk eki kullanılmıştır?


A ) Onu çağırsak gelir mi?
B ) Küçük çocuk hıçkıra hıçkıra ağlıyordu.
C ) Okula servisle gitmeyeceğim.
D ) Okula yürüyerek gidelim mi?


19

Aşağıdakilerin hangisinde fiil anlatımdan sonra gerçekleşecektir?


A ) Beni aramasını istiyorum.
B ) Bu işi yalnız yapmalısın.
C ) Sabahları ona uğrarım.
D ) Biz de bu toplantıya katılacağız.


20

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "kötü" kelimesi zarf görevinde değildir ?


A ) Bu yaz hava kötü gidiyor.
B ) Kötü söz insanı incitir.
C ) Bu işi usta kötü yapmış.
D ) Oyuncu kötü oynuyor.


üst