Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Türkçe Zarflar Testi 1

• 1589 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Türkçe Zarflar Testi 1

1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı farklı bir türde sözcükle sağlanmıştır?


A)Bugün, öğretmen seni niçin çağırmış?
B)Hangi çocuk seni çağırdı?
C)Babanla nasıl konuşuyorsun öyle?
D)Beni dinle kızım, ne gülüyorsun orada?


2

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi zaman anlamı taşımamaktadır?


A)Dün             B)Demin            
C)Kadar          D)Şimdi


3

I.Benimle gelebilirsin yalnız beni dinleyeceksin.
II.Bu hayatta yalnız senin için yaşıyorum.
III.Gecenin karanlığında oraya yalnız gitti.
IV.Yalnız gümlerimde bana destek çıkan olmadı.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde “yalnız” sözcüğü yüklemin nasıl yapıldığını bildirmektedir?


A)I     B)II      C)III     D)IV


4

Aşağıdaki öğrencilerin hangisinin cümlesinde fiilin nasıl yapıldığını bildiren bir kelime kullanılmıştır?
Derya: Düğüne eski püskü kıyafetlerle katıldı.
Ekrem: Abuk sabuk düşüncelerinle beni kandıramazsın.
Elif: Yeni evime yavaş yavaş alışıyorum.
Yasemin: Köpük köpük dalgaları seyrettik.


A)Derya     B)Elif    C)Ekrem     D)Yasemin


5

Yüklemi durum bakımından belirten sözcüğün bulunduğu cümle aşağıdakilerden hangisidir?


A)Bu çantaları yukarı çıkartın.
B)Münazarada diğerlerinden güzel konuştu.
C)Bu akşam onunla buluşacağız.
C)Bu kadar işi nasıl yapacaksın?


6

I. Sıcakta dolaşmama izin vermediler.
II. Tansiyonu olduğu için sıcağa çıkamıyor.
III. Haberlerde sıcakların artacağı söylendi.
IV. Bize çok sıcak davrandılar.
”Sıcak” sözcüğü yukarıdaki şekillerden hangisinde diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?


A)I   B)III    C)III    D)IV


7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin yöneldiği yeri bildiren sözcük vardır?


A)Aşağı mahalledeki çocuklarla maç yaptık.
B)İçeriye girmek için izin aldı.
C)Birkaç gün sonra geri döndü.
D)Bizi yukarıda bekliyor.


8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güzel” sözcüğü yüklemi durum, miktar, yer-yön ve zaman bakımından belirtmektedir?


A)Bu soruyu güzel çözdü.
B)Dün akşam güzel bir kitap okudum.
C)Seyrettiğim film çok güzeldi.
D)Bu güzel manzara içimizi açtı.


9

”Sert” sözcüğünün tür bakımından diğerlerinden farklı kullanıldığı cümle aşağıdakilerden hangisidir?


A)Ödevini yapmayan çocuğa sert davrandı.
B)Dışarıdan bakınca çok sert görünüyordu.
C)Çocuk, sert elmaları yemeye çalışıyordu.
D)Babam bugün çok sert konuştu.


10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemenin görevi diğerlerinden farklıdır?


A)Pazarcılar sokağa sıra sıra dizilmiş.
B)Farklı farklı düşüncelere açık olmalıyız.
C)Karşıdaki çocuğun kara kara gözleri var.
D)Dün onunla yüksek yüksek tepelere çıktık.


11

”Zaman adları, cümlede genellikle fiilin gerçekleşme zamanını bildirirler.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiillerin gerçekleşme zamanını bildirmeyen bir zaman adı vardır?


A)Akşam, bize her şeyi unutturdu.
B)Kediye az önce yemeğini verdim.
C)Çocuklarımla yarın denize gideceğim.
D)Dün size de geldi mi?


12

Karagöz—(Ağlayarak) Ah Hacivat ah!
Hacivat—Aman Karagöz ne oldu? Neden ağlıyorsun?
Karagöz—Ah Hacivat, babam hatırıma gelince tüylerim diken diken oluyor.
Hacivat—Neden?
Karagöz—Neden olacak? Babam öldü.
Karagöz ile Hacivat arasında geçen diyalogda fiillerin özelliklerini zaman, durum, miktar, yer-yön veya soru yoluyla belirten kaç sözcük vardır?


A)2    B)3    C)4   D)5


13

”Çocuk horul horul uyuyordu.” cümlesindeki ikilemenin görevi hangi seçenekte verilmiştir?


A)Bir ismi durum yönünden nitelemiştir.
B)Eylemi durum yönünden etkilemiştir.
C)Cümle içinde eş görevli sözcükleri birbirine bağlamıştır.
D)Bir ismin yerini tutmuştur.


14

I. Öğretmenlerimi her zaman dikkatli dinlerim.
II. Otobüse bineli beş saat oldu.
III. Her sabah yürüyüşe çıkıyoruz.
IV. Beklediğimiz güzel günler geri gelecek.
Yukarıda verilen cümlelerin hangisinde yüklemi durum bakımından belirten bir sözcük kullanılmıştır?


A)I   B)II   C)III    D)IV


15

Çoğu bu soruyu çözemedi.
Sınıfta birkaç öğrenci kaldı.
Çocuk ağlaya ağlaya dışarıya çıktı.
Bugünkü maçta çok kötü oynadım.
Verilen cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A)”Çoğu” sözcüğü zamirdir.
B)”Birkaç” sözcüğü sıfattır.
C)”Dışarıya” sözcüğü zarftır.
D)”Kötü” sözcüğü zarftır.


üst