Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Türkçe Zarflar Testi

• 3236 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Türkçe Zarflar Testi

1

Bir fiili soru yoluyla belirten sözcük aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?


A) Nasıl bir kızla evlenmek istiyorsun?
B) Öğretmen konuyu nasıl anlattı?
C) Sen ondan daha başarılı mısın?
D) Dün verdiğim ödevi hanginiz yapmadı?


2

I.Çocuk hüngür hüngür ağlıyordu.
II.Sinemadan sonra durakta buluşalım.
III.Sınavı kazanmak için çok çalışıyorum.
IV.Çocuk, pencereden dışarı çıkmış.
Yukarıdaki cümlelerde bulunan, fiillerin özelliklerini belirten sözcüklerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?


A)Zaman – yer-yön – durum – miktar
B)Zaman – miktar – durum – yer-yön
C)Durum – zaman – miktar – yer-yön
D)Miktar – zaman – durum – yer-yön


3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme bir fiilden önce gelerek onu durum yönüyle etkilemiştir?


A)Pazardan iri iri elmalar almış.
B)İhtiyar, merdivenleri yavaş yavaş çıkabiliyordu.
C)Ufak tefek ihtiyaçlarını babası karşılıyor.
D)Saçma sapan şeylerle çocuğun aklını karıştırmış.


4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemleri, eylemsileri, sıfat ya da zarfları; durum, zaman, yer-yön, nicelik ve soru açısından belirten, sınırlayan bir sözcük kullanılmamıştır?


A)Burcu, çantasındaki kalemi bana verdi.
B)Ali, koşarak okula gitti.
C)Yarın Almanya’ya gidiyorum.
D)Babam, az önce aşağı indi.5

Hızlı yürürsen ona yetişirsin.
 I         II       III         IV
Fiilin anlamını durum bakımından belirleyen kelime aşağıda verilenlerden hangisidir ?


A)I   B)II    C)III   D)IV


6

Aşağıda verilen cümlelerde “uzun” sözcüğü, yüklemi durum yönüyle etkilemektedir?


A) Uzun boylu bir çocuk içeri girdi.
B) Bahçemizdeki uzun kavakları kestireceğiz.
C) Bugünkü ders uzun sürdü.
D) Kardeşim, ailemizin en uzunuydu.


7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iyi” sözcüğü zarf olarak kullanılmıştır?


A)İyi filmleri seçip izlemelisin.
B)Gömleği iyi ütülemişsin.
C)İyi arkadaş sana hatanı da söylemeli.
D)İyilerin adı kendilerinde sonra da yaşar.


8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yalnız” sözcüğünün türü diğerlerinden farklıdır?


A)O, köyde yalnız yaşıyor.
B)Bütün soruları yalnız çözdüm.
C)Çocukları çalışmaya gidince yalnız kaldı.
D)Yalnız onu istemiyorum.


9

”Eylemin yöneldiği yeri bildiren sözcükler, çekim eki aldıklarında isimleşir.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?


A)Kaç gündür evden dışarı çıkmıyor.
B)Pencere açık kalınca bir sinek içeri girmişti.
C)Misafirlerimizi içeri alalım.
D)Ders çalışırken dışarıya bakma! 


10

”Annesinin ardından şaşkın şaşkın baktı.” cümlesindeki ikilemeyle aşağıdaki cümlelerde yer alan ikilemelerden hangisi görevce farklıdır?


A)Çocuk telefonla sessiz sessiz konuşuyordu.
B)O, verdiği sözden kolay kolay dönmez.
C)Köyün yolları irili ufaklı taşlarla doluydu.
D)Yaşlı kadın ağır ağır yürüyordu.


11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çok” sözcüğü farklı bir görevde kullanılmıştır?


A) O, her zaman çok güler.
B) Sınav için gerçekten çok çalştı.
C) Onun çok dairesi olduğunu biliyorum.
D) Çok beğenmişler projenizi.


12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiillerin, fiilimsilerin özelliklerini zaman, durum, yer-yön ve soru yoluyla belirten sözcük, diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?


A)Seninle iki saat sonra okulda buluşalım.
B)Genç olmasına rağmen yaşlı görünüyordu.
C)Çocuk dediğin düşe kalka büyür.
D)Ecem, şiiri güzel okudu.


13

Osman işten gece yarısı çıktı.
Yukarıda verilen cümlede yüklemi zaman bakımından sınırlayan kelime aşağıdakilerden hangisidir?


A) Osman   B) işten   C) gece yarısı   D) çıktı


14

”Yaşamanın tadını ancak iyi yetişmiş, kafasını çeşitli bilgilerle doldurmuş insanlar çıkarabilir.Bu fırsatı iyi kullanmayanlar, en güzel yıllarını boşuna harcamış olurlar.”
Yukarıdaki parçada fiillerin özelliklerini zaman, durum, miktar, yer-yön ve soru yoluyla belirten kaç sözcük vardır?


A)4            B)5
C)6            D)7


15

Banu: Senin yanına mutlaka geleceğim.
Ayten: Telefonla daha az konuşmalısın.
Ayşe: Bursa’da dört yıl kaldım.
Zehra: Bugün çok yoruldum.
Yukarıdaki öğrencilerin hangisinin cümlesinde sıfatları, eylemleri ve eylemsileri nicelik bakımından sınırlayan bir sözcük kullanılmamıştır?


A)Zehra   B)Ayten   C)Ayşe  D)Banu


16

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde bir fiili soru yoluyla belirten sözcük kullanılmıştır?


A) Çarşıdan bana ne getireceksin?
B) Dün akşam toplantıya neden katılmadın?
C) Hangi arabayı almayı düşünüyorsun?
D) Bu sabah seni kim uyandırdı?


17

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde “böyle” sözcüğü bir fiili durum yönüyle nitelemektedir?


A) Daha önce böyle bir hikaye okumamıştım.
B) İnsanın iyisi böyle zamanlarda ortaya çıkar.
C) Yeter artık, böyle yapma!
D) Böyle çocuk, nasıl oluyor da başarılı olamıyor?


18

I. Ali, ara sıra bize gelirdi.
II. Kırmızı elbisesi ona hiç yakışmamış.
III. İyi düşünmeden karar verme.
IV. Biraz dolaşıp geri döneceğiz.
Numaralandırılmış cümlelerdeki altı çizili sözcükler tür yönüyle gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır?


A)I    B)II    C)III    D)IV


19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiillerin özelliğini zaman, durum, miktar, yer-yön veya soru yoluyla belirten bir sözcük kullanılmamıştır?


A)Sebzeler taze, yalnız biraz pahalı.
B)O sınava herkesten daha çok çalıştı.
C)Babaannemle uzun uzun bu konuyu tartıştık.
D)Arkadaşlarımın bazıları yiyecek üretiminde çalışıyor.


20

I. Dün onunla epeyce dolaştık.
II. Sınavı olduğu için erken yattı.
III. Haklı olduğumuzu bir gün anlayacak.
IV. Kışın buralar güzel olur.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde yüklemi miktar bakımından etkileyen bir sözcük kullanılmıştır?


A)I                B)II
C)III              D)IV


üst