Menu

TEST : Online - 7. Sınıf ek fiil testi

• 621 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf ek fiil (ek eylem) konu testi çöz.

1

(1)Tarih öncesi olaylara ışık tutan fosiller, yeryüzünün ve canlı organizmaların geçirdiği evrimsel süreçlerin açıklanmasında yararlanılan en önemli kaynaklardır.
(2)Toros Dağları'nın tepelerinde gezerken rastlanan bir denizyıldızı ya da deniz kabuklusu fosili ya da Kızılcahamam (Ankara) dolaylarında bulunan çeşitli deniz canlılarının fosilleri, akla "Biri mi getirip koydu?" sorusunu getirse de yerbilimciler
bu gibi fosillerin bulunduğu ortamın bir zamanlar deniz olduğunu söyler. (3)Peki, nedir bu fosil denen şey? (4)Taş mı, kaya parçası mı yoksa bir canlı mı?

Yukarıdaki cümlelerden hangisinde ek fiil kullanılmamıştır?

A) 1         B)2
C) 3         D)4

2

Fosil, geçmişte yaşamış bir canlının ölümünden sonra dâhil olduğu jeolojik süreçte geçirdiği fiziksel ve kimyasal değişimler sonucunda taşlaşmasıdır. Kısaca oluşumunu açıklarsak; jeolojik zamanlar boyunca canlılar, ortam koşullarının birdenbire değişmesi (deprem, yangın, sel, volkanik etkinlikler, vb), avlanma, boğulma, rekabet gibi çeşitli nedenlerle ölüyordu. Canlıların ölmesiyle birlikte, eğer uygun ortam da varsa, fosilleşme süreci başlıyordu. Fosilleşme, canlının ölümü, yumuşak dokuların çürümesi, sert dokuların kırılması, taşınması, gömülmesi ve taşlaşması (diyajenez) gibi aşamalardan oluşur. Canlı organizmalar çökelleşmeyle birlikte fiziksel ve kimyasal bir değişikliğe uğrar.

1. Ek fiilin iki farklı işlevine de yer verilmiştir.
2. Beş farklı yerde ek fiil kullanılmıştır.
3. Ek fiil iki yerde isme üç yerde fiile eklenmiştir.
4. Fiile eklenen tüm ek fiiller hikâye birleşik zaman yapmıştır.
5. İsme eklenen tüm ek fiiller ek fiilin geniş zamanına göre çekimlenmiştir.
6. Bir cümlede ek fiil düşmüştür.

Bu parça ile ilgili yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi doğrudur?

A) 2         B) 3
C) 4         D) 5

3

Dün bir arkadaşımla karşılaşmıştım. Bana "Sen de gelirsen her şey çok güzel olacak, sen de benimlesin." demişti. Bu konuda ondan farklı düşünüyordum. Ama arkadaşım olduğu için onu kıramazdım.

Yukarıdaki paragrafta kaç ek fiil kullanılmıştır?

A) 4        B) 5
C) 6        D) 7

4

Kırda yürüyüşe çıktığınızda nasıl hissediyorsunuz? Hava ister çok soğuk, ister çok sıcak olsun isterse sağanak yağmur yağsın kent içinde ya da dışında yeşilliklerin arasında, doğaya yakın olmak iyi hissetmemizi sağlar. Böyle bir ortamda gerçekleştirilen yürüme gibi orta düzeyli bir bedensel etkinliğin sağlımız ve mutluluğumuz üstünde olumlu etkileri olduğu açıktır.

Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İsme eklenen ek fiil düşmüştür.
B) Ek fiili bir fiile eklenerek şart birleşik zaman oluşturmuştur.
C) Ek fiil isme gelerek geniş zaman anlamı katmıştır.
D) Ek fiilin her iki işlevine de yer verilmiştir.

5

(1) Güneşin yaydığı ışınlar dünyayı ısıtırken yerküre güneşten aldığı enerjinin önemli bir bölümünü ısı enerjisi olarak yeniden atmosfere yollar. (2) Atmosfer, oksijen ve azot dışında su buharı, karbon dioksit, metan, azot oksit, ozon ve kloroflorokarbonlar gibi başka gazlar de barınmaktadır. (3) Bunların miktarı az olsa da etkileri çok büyük. (4) Atmosferde bu gazlar bulunmasaydı, yerkürenin ortalama sıcaklığı canlı yaşamının olanaksız olduğu -18°C gibi bir değerde olurdu.

Parçada hangi cümlede birden fazla ek fiil kullanılmıştır?

A) 1             B) 2
C) 3             D) 4

6

(1) Küresel ısınmaya yol açan etkinliklerin birçok sorumlusu var. (2) Peki, bireysel olarak bizim hiç etkimiz yok mu bu işte? (3) Her ne kadar bizim bireysel "katkılarımız" bu süreçte devede kulak kalsa da dünyanın nüfusu düşünüldüğünde görmezden gelinmeyecek bir etki olduğu ortada. (4) Gerçi bütün dünya nüfusunun bu işteki payını da aynı kefeye koymak doğru olmaz.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır?

A) 1            B) 2
C) 3            D) 4

7

Olanaksız! Akıldışı! Bilimsel yönden saçma görünen fikirler için insanların sık kullandıkları ifadeler bunlar. Öyle ya, uzaylılar Dünya'ya uzay araçlarıyla
ulaşamazlar çünkü yıldızlar arasındaki uzaklık çok fazla. Telepati olanaksız çünkü beyin ne mesaj verir ne de alır. Bir nesneyi A noktasından B noktasına anında iletmek, yani "ışınlamak" da olanaksızdır çünkü bütün atomlarının konum ve momentumunu bilemezsiniz. Sonuçta ışınlanma, Heisenberg'in belirsizlik ilkesini ihlal edecek bir durumdur.

Parçada kaç tane ek fiil almış sözcük kullanılmıştır?

A) 4              B) 5
C) 6              D) 7

8

İklim sisteminin dengesi, doğal yollarla ya da insan etkisiyle ortaya çıkan birtakım zorlamalarla bozulabiliyor. Güneş ışıması miktarındaki doğal salınım, volkanik patlamalarla atmosfere yayılan tozlar ya da okyanus akıntı sistemlerini ve atmosferdeki rüzgârları etkileyen kıta hareketleri doğal etmenlerden bazıları. Bu nedenle dünyanın iklim değişimiyle tanışması insanlık tarihinden çok öncelere
dayanır dersek, yanlış olmaz. Gerçekte dünyanın değişken bir iklim sistemi var.

Parçada kaç tane ek fiil kullanılmıştır?

A) 1               B) 2
C) 3               D) 4

9

I. Bu örneklerin hepsini dikkatle incelerseniz, fark edeceksiniz ki bunların olanaksızlıkları, yalnızca bugün ya da yakın gelecek için geçerli.
II. Asıl soru, aynı örneklerin onlarca, yüzlerce hatta binlerce yıl sonraki teknolojilerle de olanaksız olup olmadığı.
III. Belki de bu "olanaksızlıklar", yalnızca aşılması çok güç mühendislik sorunlarından ibaret.
IV. Yakınlarda kaybettiğimiz ünlü bilim kurgu yazarı Arthur C. Clarke şöyle demişti: "Yeterince ileri durumdaki herhangi bir teknolojiyi sihirden ayırmak zordur."

Yukarıdaki cümlelerden hangilerinde ek fiilin her iki işlevine de yer verilmiştir?

A) I-II              B) I-IV
C) III-V            D) II-III

10

(1) 19. yüzyılın ikinci yarısı birçok bilimsel keşfin yapıldığı bir dönemdir. (2) Özellikle ABD'li ve Avrupalı kâşifler dünyanın çeşitli yerlerinden birçok canlı örneğini toplayarak ülkelerine getirmişlerdir. (3) Değişik renkli ve ilginç yapılı bu canlılara olan ilginin artmasıyla, bu örneklerin hatta fosillerin toplanıp sergilendiği müzeler açılmaya başlanmıştır. (4) Daha önceleri müzeler bilimsel, ya da sanatsal nesneleri
toplayan ve saklayan birer kurum niteliğindeydi.

Yukarıdaki cümlelerden hangilerinde ek fiil isimlere gelerek onları yüklem yapmıştır?

A) I-IV            B) II-III
C) III-V           D) I-II

11

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ek fiil birleşik zaman oluşturmamıştır?

A) Hayat tüm hızıyla ilerlemeye devam ediyordu.
B) Geçen günler bende büyük bir sıkıntıya sebep olmuştu.
C) Kanaatimce bütün yolcular böyle düşünüyordur.
D) Yolculuk hepimizde aynı etkiyi göstermişti.

üst