Menu

TEST : Online - 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Kalıtım Testi 1

• 2534 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Kalıtım Testi 1

1

Melez dölün genotipi ne şekilde yazılır?


A) İki çekinik gen
B) Önce baskın, sonra çekinik gen
C) İki baskın gen
D) Önce çekinik, sonra baskın gen


2

Anne ve babasından sarı renk geni almış ve sarı renkte çiçekler açan bitkiyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir?


A) Bitki arı döldür.
B) Bitki melezdir.
C) Annesi melez, babası arı döldür.
D) Bitki, çevre değişikliğine uğramıştır.


3

Aşağıda verilen genotiplerden hangisi homozigot değildir?

 
A) YY
B) dd
C) Ss
D) KK


4

Aşağıdakilerden hangisi siyah saçlı, kahverengi gözlü bir bireyin genotipi değildir?
(S = Siyah saç geni, M = Kahverengi göz geni, s = Sarı saç geni, m = Mavi göz geni)


A) SSmm
B) SsMm
C) SSMM
D) SsMM5

Anne ve babasından farklı gen almış döllere ne ad verilir?


A) Çekinik
B) Alel gen
C) Heterozigot
D) Genotip


6

I.YY
II. Yy
III. yy
Baskın özellik, genotip olarak aşağıda verilen seçeneklerden hangisi ya da hangileri gibi yazılır?


A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II


7

Kalıtsal hastalıklardan korunmak için, aşağıda verilenlerden hangisi yapılmamalıdır?


A) Yakın akraba evliliğinden kaçınılmalıdır.
B) Toplum, kalıtsal özellikler hakkında bilgilendirilmelidir.
C) Evlenmeden önce evlenecek çiftler doktor kontrolünden geçmelidir.
D) Gen testi yapılmamalıdır.


8

Aşağıdakilerden hangisi Mendel yasalarına ilişkin yanlış bir açıklamadır?


A) Her karakteri kontrol eden bir çift gen vardır.
B) Bazı genler baskın, bazı genler çekiniktir.
C) Karakterler kalıtım faktörlerinin kontrolü altındadır.
D) Bütün alel gen çiftleri, gametlere geçerken bağımlıdır.


9

Arı döl, baskın, düzgün tohumlu bir bezelye ile arı döl, çekinik, buruşuk tohumlu bir bezelye çaprazlanırsa F1 dölünün fenotipi ne olur?

 
A) Hepsi düzgün olur.
B) Yarısı düzgün, yarısı buruşuk olur.
C) Hepsi buruşuk olur.
D) % 75 düzgün, % 25 buruşuk olur.


10

Baskın, anormal karakterlerden bazılarına aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez?


A) El ve ayak parmaklarının yapışık olması
B) Sağırlık
C) Gece körlüğü
D) Renk körlüğü


üst