TEST : Online - 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Mayoz Bölünme Testi

• 2282 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Mayoz Bölünme Testi

1

Mayoz hücre bölünmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Bölünme sonucu 4 hücre oluşur.
B) Ergenlikle başlar, üreme dönemi bitene kadar sürer.
C) Çekirdek ve sitoplazma bölünmesi iki kez olur.
D) Oluşan hücreler birbirinin aynı olan kalıtsal özellikler taşır.


2

Yumurta hücresinde 24 kromozom bulunan bir canlının vücut hücrelerinde kaç kromozom bulunur?


A) 12
B) 24
C) 32
D) 48


3

I. Bölünme sonunda kromozom sayısı yarıya iner.
II. Birbirini takip eden iki bölünmeden meydana gelir.
III. Üreme hücrelerinin oluşumu sağlanır.
Mayoz hücre bölünmesinin özellikleriyle ilgili olarak, aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri söylenebilir?


A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I, II ve III
D) II ve III


4

2n = 24 kromozomlu bir hücre arka arkaya iki mitoz ve bir mayoz geçirdiğinde oluşan hücre sayısı ve hücredeki kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?


    Kromozom Sayısı    Hücre Sayısı
A ) 12                         16
B ) 24                         16
C ) 12                        32
D ) 24                        32


5

Mayoz sırasında homolog kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşir.
Bu olay, aşağıda verilen durumlardan hangisini sağlar?


A ) Tür içi kromozom sayısının sabit kalması
B ) Doku ve organların onarılması
C ) Kromozom sayısının yarıya inmesi
D ) Tür içi çeşitliliğin artması


6

Mayoz ve mitoz arasındaki farkları inceleyen bir öğrenci hazırladığı ödevinde,
I. Mayozda kromozom sayısı yarıya inerken mitozda kromozom sayısı değişmez.
II. Mayoz ve mitozda kalıtsal çeşitlilik sağlandığından ikisi de tür içi çeşitliliği arttırır.
III. Mitozda iki yavru hücre oluşurken mayozda dört yavru hücre oluşur.
ifadelerini kullanıyor.
Buna göre, öğrencinin ödevinde kullandığı ifadelerden hangileri doğrudur?


A ) Yalnız I
B ) II ve III
C ) I ve III
D ) I, II ve III


7

I. Yumurta ana hücresi
II. Sperm hücresi
III. Döllenmiş yumurta hücresi
IV. Sperm ana hücresi
Yukarıdaki hücrelerden hangileri mayoz geçirir?


A ) I ve IV
B ) I ve II
C ) II ve IV
D ) III ve IV


8

I. İki ayrı bölünme evresinden oluşur.
II. Kalıtsal özellikler yavru hücrelere değişmeden aktarılır.
III. Kalıtsal özellikleri farklı hücreler oluşur.
IV. Sadece eşey ana hücrelerinde görülür.
Yukarıda verilen özelliklerin mitoz veya mayozda gerçekleşmelerine göre gruplandırılmaları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


      Mitoz            Mayoz
A ) I ve II          III ve IV
B ) II ve IV        I ve III
C ) II                I, III ve IV
D ) III ve IV      I ve II


9

2n kromozomlu olduğu bilinen erkek bir bireye ait,
I. Deri
II. Üreme ana
III. Sperm
IV. Karaciğer
hücrelerinden hangilerinde mayoz gerçekleşmez?


A ) I ve II
B ) I ve IV
C ) II ve III
D ) I, III ve IV


10

Aşağıda bazı olayların hangi bölünme olayı sonucunda gerçekleştirildiği verilmiştir.
I. Kertenkelenin kopan kuyruğunun onarılması – Mitoz
II. Çiçekli bitkilerde üreme hücresi oluşumu – Mayoz
III. Bakteri hücresinin bölünerek çoğalması – Mitoz
IV. Yumurta ana hücresinden yumurtanın oluşması – Mitoz
Buna göre, yukarıda verilen eşleştirmelerden hangileri doğrudur?


A ) I ve III
B ) II ve III
C ) I, II ve III
D ) II, III ve IV


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst