TEST : Online - 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Periyodik Sistem ( Cetvel ) Testi

• 1670 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Periyodik Sistem ( Cetvel ) Testi

1

Elementlerin özelliklerindeki benzerliklere göre sınıflandırılması ile ilgili kimyacılar pek çok çalışma yapmışlardır.
Ece: Mendelyev
Tamer: Moseley
Seda: Dalton
Bu çalışmalara katkıda bulunan bilim insanlarının isimleri hangi öğrenciler tarafından doğru olarak verilmiştir?


A ) Ece ve Seda
B ) Ece ve Tamer
C ) Tamer ve Seda
D ) Yalnız Ece


2

Moseley, günümüzde kullanılan periyodik cetvelde atomları hangi özeliklerine göre sınıflandırmıştır?


A ) Atom kütlesi
B ) Atom numarası
C ) Nötron sayısı
D ) Atom hacmi


3

Periyodik cetvel, birçok bilim insanının uzun yıllar boyunca çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır.
Bu sistemde, elementlerin sınıflandırılmasının bilime sağladığı katkılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A ) Atom kütlelerinin karşılaştırılmasını sağlamıştır.
B ) Benzer özellikleri olan elementler gruplandırılmıştır.
C ) Elementlerin özelliklerinin öğrenilmesi kolaylaşmıştır.
D ) Elementlerin birbirleriyle oluşturabileceği bileşik türleri tahmin edilebilmiştir.


4


Yukarıda verilen tabloda metal, ametal ve yarı metaller ile ilgili verilen element örneklerindeki hatayı düzeltmek için hangi iki elementin yeri değiştirilmelidir?


A ) K-O
B ) H-Li
C ) Si-C
D ) Na-As


5


Periyodik cetvel üzerinde yerleri gösterilen X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili;

I. X ve Y metal, Z ile T ametaldir.
II. X ve T kovalent bağlı bileşik yapabilir.
III. Z ve T birbirleriyle bileşik oluşturamaz.
yargılarından hangileri yanlıştır?


A ) Yalnız I
B ) I ve III
C ) II ve III
D ) I, II ve III


6


Yukarıda verilen elementlerin kullanım alanları ile eşleştirilmesi hangi şekilde yapılmalıdır?


A ) 1-a, 2-c, 3-b
B ) 1-b, 2-a, 3-c
C ) 1-b, 2-c, 3-a
D ) 1-c, 2-b, 3-a


7


Yukarıdaki periyodik cetvelde verilen hangi iki elementin özellikleri birbirine benzerdir?


A ) X ve Y
B ) Z ve T
C ) X ve Z
D ) Y ve T


8

I. Yüzeyleri parlak veya mat olabilir.
II. Elektriği ve ısıyı ametallerden daha iyi iletir.
III. İşlenebilir.
Yarı metallerle ilgili yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?


A ) Yalnız I
B ) I ve III
C ) Yalnız III
D ) I, II ve III


9

- Kimyasal tepkimelerde elektron vererek pozitif yüklü iyon haline gelirim.
- Yüzeyim parlaktır.
- Erime ve kaynama noktam yüksektir.
- Tel ve levha haline getirilebilirim.
Elementler, kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır.
Buna göre, yukarıda özelliklerini anlatılan element hangi sınıftadır?


A ) Metal
B ) Ametal
C ) Yarı metal
D ) Soy metal


10

• Oda sıcaklığında katı, sıvı veya gaz hâlinde bulunabilirler.
• Elektrik akımı ve ısıyı iletmezler.
• Kendi aralarında elektron ortaklaşması ile bileşik oluştururlar.
• Doğada molekül hâlinde bulunurlar.
Yukarıda özellikleri verilen elementler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A ) Periyodik cetvelin sol tarafında yer alırlar.
B ) Kırılgandırlar.
C ) Kimyasal tepkimelerde elektron alabilir veya verebilirler.
D ) Mattırlar.


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst