Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testi 1

• 1228 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testi

1

Atatürk Dönemi Türk dış politikasının esasları

Diyagramda "?" oian yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?


A) Milli güce dayalıdır.
B) Süreklidir
C) Çıkara dayalıdır
D) Gerçekçidir.


2

Atatürk, II. Dünya Savaşı öncesinde İtalya ve Almanya'nın saldırgan bir politika izlemeleri ve dünya barışını tehdit etmeleri üzerine "Savaş büyük bir yıkımdır, ancak gerekirse asker postallarımı giyerim." demiştir.
Atatürk'ün bu sözüyle, aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulabilir?


A) Askeri yatırımların artırılması gerektiğini
B) Barışı sağlamanın çoğu zaman savaşarak mümkün olduğunu
C) Savaşın, yaşamsal zorunluluklar ortaya çıktığında yapılabileceğini
D) Sivil savunma örgütlerinin kurulmasının zorunlu hale geldiğini


3

Efendiler, biz hayat ve istiklâl isteyen bir milletiz. Yalnız ve ancak bunun için hayatımızı hiç düşünmeden feda ederiz.
Atatürk bu sözü ile yeni Türk devletinin dış politikadaki temel amacı olarak aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?


A) Kültürel ortaklıklar          B) Milli bağımsızlık
C) Ekonomik ilişkiler           D) Yayılmacı politikalar


4

Atatürk dönemi dış politikasının temelini Lozan anlaşmasından kalan sorunların çözümü ile uğraşmak oluşturmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi dış politikamızı meşgul eden bir sorun değildir?


A) Yunan sınırı           B) Yabancı Okullar meselesi
C) Musul Sorunu        D) Boğazlar Komisyonu5

Atatürk Dönemi'ndeki Türk hükümetleri dış politikada belirli hedefleri gerçekleştirmek amacıyla hareket etmişlerdir.
Bu hedefler arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu savunulamaz?


A) Ülkenin bağımsızlığını korumak
B) Komşu ülkelerle savunma alanında iş birliği yapmak
C) Dünya barışına katkı sağlamak
D) Ulusal çıkarlar için diğer ülkeleri savaşla tehdit etmek


6

Musul Sorunu'nu kendi lehine çözmek isteyen ve petrol bölgelerini kaptırmak istemeyen İngiltere, Şeyh Sait İsyanı'nın çıkmasında etkili olmuştur.
Buna göre İngiltere'nin;
I. Türkiye'nin içişlerine karıştığı
II. Orta Doğu'ya hakim olmaya çalıştığı
III.Ham madde ihtiyacını karşılamaya çalıştığı
gibi faaliyetlerden hangilerine yöneldiği söylenebilir?


A) I ve II            B) I ve III
C) II ve III         D) I, II ve III


7

Lozan'da çözülemeyen Irak sınırı, İngiltere ve Türkiye arasında yapılacak ikili görüşmelere bırakılmıştır. İngiltere, bölgedeki ısrarından vazgeçmeyince Türkiye bölgeye asker kaydırmayı düşünmüştür. Bunun üzerine İngiltere Doğu Anadolu'da Şeyh Sait Isyanı'na destek vermiş, Türkiye de bölgeye sefer düzenleyemediği gibi Musul'dan da vazgeçmek zorunda kalmıştır.
Buna göre;
I. Şeyh Sait Isyanı sadece bir iç meseledir
II. Misak-i Milliye uymayan bir sonuç ortaya çıkmıştır
III. Dış politikada başarılı olmak için içte de güçlü olmak gerekir
Yargılarından hangileri doğrudur?


A) I ve II           B) I ve III
C) II ve III        D) I, II ve III


8

Lozan Antlaşmasında, İstanbul'da Rumlar ve Batı Trakya'da yaşayan Türk nüfusu hariç, Türk ve Rum nüfusunun karşılıklı olarak değiştirilmesi karara bağlanmıştır.
Buna göre Cumhuriyet Döneminde gerçekleşen ve Nüfus Mübadelesi olarak bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?


A) Sınırlarımızı garanti altına alma
B) İç işlerimize müdahaleyi engelleme
C) Anadolu'daki diğer milletleri temizleme
D) Bölgesel ve ulusal barışı koruma


9

Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye'de yaşayan Rumlarla Yunanistan'da yaşayan Türklerin yer değiştirmesi kabul edilmiştir.
Bu madde ile hangi sorunun ortadan kalkması kolaylaşmıştır?


A) Azınlıklar               B) Musul Sorunu
C)Kapitülasyonlar       D) Savaş tazminatları


10

Lozan Konferansı'nda Türkiye, yabancı okullar meselesini görüşmeyi reddederek bunun bir iç mesele olduğunu belirtmiştir.
Bu durum Türkiye'nin, aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi göstermektedir?


A) Eğitimin modernizasyonuna
B) Çağdaş eğitim anlayışına
C) Bağımsızlık anlayışına
D) Azınlık sorunlarına


11

Montrö Boğazlar sözleşmesi ile;
- Boğazlar komisyonu kaldırılmış ve yetkileri Türkiye’ye bırakılmıştır.
- Boğazlar, Türkiye'nin egemenliğine bırakılmıştır.
- Türkiye, Boğazları silahlandırma hakkına sahip olmuştur.
Buna göre Montrö Boğazlar Sözleşmesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Türkiye Misak-ı Milli'ye uygun bir antlaşma yapmıştır.
B) Türkiye’nin boğazlar üzerinde egemenliği daha da güçlenmiştir.
C) Lozan Antlaşmasını boğazlarla ilgili maddesi değişmiştir.
D) Boğazlar uluslararası önemini yitirmiştir.


12

1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nln aşağıdaki hangi maddesi, Boğazların egemenliğinin Türk Devleti'ne geçtiğinin kanıtı olarak gösterilebilir?


A) Ticaret gemilerinin boğazlardan geçebilmesi
B) Boğazlar Komisyonunun kaldırılarak, yetkilerinin Türkiye'ye verilmesi
C) Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin gemilerine açık olması
D) Karadeniz'de bulunacak yabancı gemilerin hacimlerinin belli ölçüler içinde tutulması


üst