Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Atatürk'ün Kişisel Özellikleri Testi 1

• 2488 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Atatürk'ün Kişisel Özellikleri Testi 1

1

Atatürk, askerlik alanında kazandığı büyük başarıların yanı sıra yeni Türk Devleti'nin kurucusu ve bu devletin çağdaş uygarlıklar seviyesini ulaşması için birçok alanda inkılaplar yapan eşsiz bir liderdir.
Buna göre Atatürk için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Çok yönlü bir liderdir.
B) Gururlu bir liderdir.
C) İnkılapçı bir yöneticidir.
D) Farklı alanlarda hizmet yapmıştır.


2

Yurt toprağı! Sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin, hepimiz senin için fedaiyiz.
Mustafa Kemal'in bu sözleri onun hangi kişisel özelliğini ortaya koymaktadır?


A) Vatanseverliğini
B) İnsan ve millet sevgisini
C) İleri görüşlülüğünü
D) İyi kalpliliğini


3

Eğer ateşkes antlaşmasını takip eden aylarda bir uçaktan Anadolu'ya bakarsanız yer yer yanan ateşler görülecektir. Bunlar ışıldayan çoban ateşleridir. Bu ateşleri birleştirecek bir alev lazımdı. İşte onu Mustafa Kemal'in meşalesi gerçekleştirdi.
Kurtuluş Savaşı öncesi Anadolu'yu bu şekilde anlatan Mareşal Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal'in hangi kişisel özelliği vurgulamıştır?


A) İnkılapçılığı
B) İdealistliği
C) Birleştirici ve bütünleştiriciliği
D) Vatanseverliği


4

Mustafa Kemal Atatürk'e,
-Çanakkale Savaşları sırasında, şarapnel parçası isabet etmiş fakat;sağ cebinde bulunan saati kendisini ölümden kurtarmıştı.
-Sakarya Savaşı sırasındayken atından düşmüş kaburga kemikleri kırılmıştı.Buna rağmen cepheden ayrılmamış,savaşı atı üzerinde yönetmişti.
Yukarıdaki verilen bilgilerde Atatürk'ün hangi kişilik özelliği üzerinde durulmuştur?


A) Çok yönlü ve üstün kişiliğe sahip olması
B) Vatanı ve milleti için canını feda etmekten kaçınmaması
C) Büyük ideallere sahip olması
D) Milli sınırlar içerisinde bir toplum oluşturmaya çalışması5

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 yılında Hatay için söylediği ”Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz. Günü gelecek, siz de kurtulacaksınız” sözleri daha sonra gerçekleşmiştir.
Bu durum Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi kişisel özelliğini göstermektedir?


A) Çok cepheliğini
B) Vatanseverliliğini
C) İleri görüşlülüğünü
D) Birleştirme bütünleştirme gücünü


6

Atatürk hem düşünce hem de hareket adamıydı. Bu geniş bir kültüre sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Askerlik, hukuk, tarih, felsefe, sanat gibi birçok alanda görüşler açıklamış ve uygulamıştır.
Yukarıdaki paragrafta Atatürk'ün hangi kişisel özelliği üzerinde durulmuştur?


A) İleri görüşlülüğü
B) Eğitimciliği
C) Mantıklılığı
D) Çok yönlülüğü


7

Arkadaşlar; Bu talihsiz memlekete karşı önemli görevlerimiz var. Onu kurtarmak tek hedefimiz... Ben Suriye'de cemiyet kurdum. Bizden önce de birçok girişimlerde bulundular. Fakat teşkilatsız başladıkları için başarısız oldular. Vatanı milleti kurtaracağız.
Mustafa Kemal'in yukarıdaki konuşmasında onun hangi kişilik özelliğine ulaşılamaz?


A) Kararlı oluşuna
B) Vatan ve millet sevgisine
C) İleri görüşlü oluşuna
D) İdealist oluşuna


8

Mustafa Kemal'in aşağidaki sözlerinden hangisi onun alçak gönüllülüğünü göstermektedir ?


A) "Ey Türk Gençliği; Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir."
B) "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
C) "Ya istiklâl, ya ölüm!"
D) "Vatanın kurtuluşu, kazanılan zaferler Türk ordusu ile büyük Türk milletinin eseridir."


9

Mustafa Kemal, 1925 yılında yaptığı bir konuşmada:
Zafer, zafer benimdir, diyebilenin, muvaffakiyet, muvaffak olacağım diye başlayanın ve muvaffak oldum diyebilenindir.
dediğine göre, bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamak istemiştir?


A) Kendine güvenin önemini
B) Iyi bir eğitimin gereğini
C) Aile çevresinin önemini
D) Kişisel beceri ve yeteneği


10

Ona "Cephane yok" dediler, "Bulunur" dedi. "Ordu yok" dediler, "Kurulur" dedi, "Düşman çok" dediler, "Yenilir" dedi.
Bu paragrafa göre Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsiyeti için aşağıdakilerden hangisi en uygun görüştür?


A) ileri görüşlü
B) Aceleci
C) Duygusal
D) Azimli ve kararlı


11

"Ben askeri deha filân bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur. Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek."
Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözüne dayanarak onun hangi kişisel özelliğine ulaşabiliriz?


A) İleri görüşlülüğü
B) Hakikati arama gücü
C) Gurura yer vermemesi
D) Vatanseverliği


12

Mustafa Kemal "Gerçekleri konuşmaktan korkmayınız. Genç düşünceli demek gerçek
düşünceli demektir. Sorunları olaylara göre değil, aslında olduğu gibi ele almak lâzımdır."
diyerek aşağıdaki özelliklerden hangisini ortaya koymuştur?


A) Önderliğini
B) Mantıklılığı ve gerçekçiliğini
C) Gurura yer vermemesini
D) İleri görüşlülüğünü


üst