Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Batıya Erken Açılan Kent Testi 1

• 2410 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Batıya Erken Açılan Kent Testi 1

1

Üsküp, Belgrat, Manastır ve İstanbul'a demir yolu ile bağlanmış olan Selanik Rumeli'de yer alan bir Osmanlı kentiydi. Ege Denizi'nde liman kenti olan şehir, Osmanlı'nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahipti.
Selanik'in bu özellikleri aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine katkı sağladığı söylenemez?


A) Ekonomik faaliyetlerin               B) Sosyal hayatın
C) Eğitim ve kültür düzeyinin          D) Merkezi otoritenin


2

Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey, mektebe, gitmek meselesine aittir. Annem, mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Babam yeni açılan Şemsi Efendi Mektebi'ne devam etmemi ve yeni yöntemlere göre okumamı istiyordu. Nihayet babam bu meseleyi ustaca hâlletti. Önce mahalle mektebine başladım. Böylece annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle mektebinden alınıp Şemsi Efendi Mektebi'ne kaydedildim.
Atatürk'ün çocukluk yılları hakkında verdiği bu bilgilere bakarak ailesi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Eğitime önem vermektedirler
B) Demokratik bir anlayış vardır.
C) Babası baskıcı bir düşünceye sahiptir
D) Annesi geleneklere daha fazla bağlıdır.


3

Osmanlı Devletinde birden fazla millet yaşadığı için çok uluslu bir devletti. Selanik'te Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler yaşamaktaydı.
Bu bilgilere göre Selanik ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Kültürel bakımdan zengin bir şehirdir.
B) Osmanlı ticaret hayatında önemli bir yere sahiptir.
C) Dini inanç alanında birliktelik sağlan amamıştır.
D) Milliyetçilik isyanlarına açık bir şehirdir


4

1881'de doğan Mustafa Kemal in çocukluğunun geçtiği ve büyüdüğü Selanik'te Türkler ile birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler de yaşıyordu.
Buna göre Selanik'in bu durumunun, Mustafa Kemal'e aşağıdaki etkilerden hangisini yapması beklenebilir?


A) Ülkenin etnik ve kültürel yapısı hakkında bilgi sahibi olmasını
B) Askerlik mesleğinde yeni gelişmeleri takip etmeyi
C) Çeşitli kurumlarda önemli görevler üstlenmeyi
D) Avrupa devletleri arasındaki ilişkileri öğrenmeyi5

Mustafa Kemal'in doğduğu Selanik şehrinde, Türk aydınları ve gençleri tarafından, çeşitli gazete ve dergiler çıkarılmaktaydı.
Buna göre Selanik şehri için;
I. Kültürel çalışmalar yapılmaktadır.
II. Avrupa'nın merkezidir.
III.Dönemin en gelişmiş şehridir.
yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I           B) Yalnız II
C) Yalnız III        D) I ve II


6

Mustafa Kemal'in ailesi Rumeli'nin fethi sırasında Anadolu'dan getirilerek Selanik'e yerleştirilen Türk boylarına mensuptur. Annesi Zübeyde Hanım okuma yazma bilen oldukça kültürlü bir hanımefendidir. Babası Ali Rıza Efendi iyi bir eğitim almış, uzun yıllar gümrük memurluğu yapmıştır. Mustafa Kemal'in ailesi dönemin şartlarına göre orta hâlli bir yaşam sürmüştür.
Yukarıdaki bilgilere göre Mustafa Kemal'in ailesi ile ilgili olarak hangi soruya cevap verilemez?


A) Selanik'e ne zaman, nereden gelmişlerdir?
B) Anadolu'ya ne zaman dönmüşlerdir
C) Eğitim durumları nasıldır?
D) Ne işle geçimlerini sağlamışlardır?


7

Mustafa Kemal'in doğduğu ve öğrenim hayatına adım attığı Selanik, Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de en gelişmiş şehriydi, Şehir canlı bir ticaret ve sanayi merkeziydi. Çeşitli din ve milletlerden oluşan nüfusu renkli bir yapıya sahipti,
Bu bilgilere başlık verilmek istense aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


A) Selanik Şehri'nin Özellikleri
B) Mustafa Kemal'in Fikir Hayatı
C) Mustafa Kemal'in Eğitim Hayatı
D) Selanik'in Stratejik Önemi


8

Mustafa Kemal'in doğduğu şehir Selanik genç ve aydın neslin bulunduğu vatanseverlik duygularının yoğrulduğu ve daha geniş bir özgürlük ortamının bulunduğu bir yerdi.
Bu bilgilere göre Selanik şehri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Çağın gerisinde kalmıştır.
B) Osmanlı Devleti'nin başkentidir.
C) Fikirler rahat bir şekilde ifade edilebilmektedir.
D) Avrupa'yla etkileşimi zayıftır


9

Okumayı öğrendiğimde fark etiim ki; Selanik'te birçok dilden (örneğin Türkçe, Rumca, İbranice ve Bulgarca gibi) kaliteli gazeteler ve kitaplar basılıyordu ve birçok insan anında okuma imkanına sahip oluyordu.
Mustafa Kemal'in bu konuşmasından Selanik'le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Basın - yayıncılığın gelişmiş olduğuna
B) Okuma oranının yüksek olduğuna
C) Çeşitli milletlerden insanların yaşadığına
D) Resmi dil olarak Türkçe'nin kullanıldığına


10

Atatürkün çocukluğunun geçtiği Selanik çok uluslu yapıya sahip olduğu için;
I. Zengin bir kültürel yapı vardır
II. Din ve inanç birliği sağlanmıştır
III.Farklı dillerin konuşulmaktadır
Yargılarından hangisi yada hangilerine ulaşılamaz?


A) Yalnız I       B) Yalnız II
C) I ve II        D) II ve III


11

Doğduğum ve çocukluğumu geçirdiğim şehir olan Selanik'te Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler gibi milletler de yaşamaktaydı.
Selanik şehrindeki bu çok uluslu yapının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?


A) Atatürk'ün fikir hayatının zenginleşmesine
B) Milliyetçilik akımının etkilerinin yoğun olarak görülmesine
C) Azınlık haklarının kısıtlanmasına
D) Zengin bir kültürel yapının oluşmasına


12

Atatürk'ün doğduğu şehir olan Selanik'in,
-Ege Denizi'ne açılan bir limana sahip olması,
-Üsküp, Belgrat, Manastır ve İstanbul'a demir yolu ile bağlı olması
özelliklerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?


A) Osmanlı Devleti'nin başkenti olmasına
B) Halk arasında Türkçe'den başka bir dilin konuşulmamasına
C) Fetih hareketlerinin hızlanmasına
D) Osmanlı Devleti'nin, Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahip olmasına


üst