Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir Cumhuriyet Kenti ve Kubilay Olayı Testi

• 1730 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir Cumhuriyet Kenti ve Kubilay Olayı Testi

1

Tarihimizde gerçekleşen Menemen Olayı, Şeyh Sait Ayaklanması ve 31 Mart Vakası gibi olaylar ile ilgili;
I. Siyasi parti liderleri tarafından başlatılmaları
II. Halkın çoğunluğu tarafından desteklenmeleri
III. Mevcut devlet düzenini değiştirmeye yönelik olmaları
gibi özelliklerden hangisi yada hangilerinin ortak olduğu söylenebilir?


A) Yalnız l         B) Yalnız III
C) II ve III       D) I ve II


2

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ikinci muhaİefet partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkası, Mustafa Kemal'in tavsiyesi ile kurulmuştu. Hükümetin faaliyetlerinin denetlenmesi için kurulan parti, ilerleyen dönemde inkılap karşıtlarının sığınağı haline geldi. Bu nedenlerden dolayı parti kapatıldı. Bu olaydan sonra izmir'in Menemen ilçesinde bir ayaklanma çıkmıştı ve isyanın bastırılması sırasında asteğmen Kubilay şehit edildi.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Menemen Olayı'nda asteğmen Kubilay'ın şehit edildiğine,
B) Muhalefet partisine inkılap karşıtlarının girdiği
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın ilk muhalefet partisi olduğuna,
D) Menemen Olayı'nın cumhuriyet rejimine karşı bir isyan olduğuna


3

1924 yılında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşunu Şeyh Sait Ayaklanması, 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması Menemen Olayı takip etmiştir.
Bu gelişmelerden hareketle,
I. Rejimin tam olarak yerleşmediği,
II. Türkiye'nin çok partili hayata hazır olmadığı
III.Halkın çoğunluğunun cumhuriyete karşı olduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) I ve II B) II ve III
C) I ve III D) I, II ve III


4

Büyük ordunun kahraman genç subayı ve cumhuriyetin idealist öğretmenler topluluğunun değerli üyesi Kubilay'ın temiz kanı ile cumhuriyet, hayatını tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır.
Mustafa Kemal Atatürk bu sözü ile hangisini vurgulamak istemiştir?


A) Menemen'de yaşanan olayın önemli olmadığı
B) Kubilay Olayının demokratik çerçevede olduğu
C) İnkılap karşıtı isyanların dış ülkelerce desteklendiği
D) Kubilay Olayı'nın cumhuriyet rejimini daha da kuvvetlendirdiği5

Kubilay Olayı bütün yurtta üzüntü ve nefret uyandırmıştır. Yurdun pek çok yerinde olayı lanetleyen mitingler düzenlenmiştir. Devlet, inkılapların yerleşmesiyle devletin devamının sağlanması açısından gerekli tedbirleri almıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Kubilay Olayı'nın halk tarafından tepki ile karşılandığı
B) Devletin inkılapların devamı için gerekli tedbirleri aldığı,
C) Kubilay Olayı'ndan sonra devletin çok partili hayata geçme kararı aldığı
D) Mitingler yapılarak, olayın protesto edildiği


6

Kubilay Olayı ülkemizde barış ve huzurun sağlanmasının önemini ve inkılapların halka daha iyi anlatılmasının gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur.
Buna göre bu isyanın sebebi hangisidir?


A) Çok partili hayata geçmek
B) Yenilikleri yok etmek
C) Ülke yönetiminin başına geçmek
D) Halkı korkutmak


7

Genç Türkiye Cumhuriyetinin başkentini planlı bir şekilde kurmak için 1928 yılında bir yarışma düzenlenmiştir. Yarışmaya katılan imar planlarını Mustafa Kemal de incelemişti. Yarışmayı Alman Mimar Hermann Jansen kazanmıştır. Ankara'nın gelecek 50 yılı düşünülerek 300 bin nüfuslu bir şehir planı yapılmıştır. Jansen Ankara'yı yeşil alanlar içinde bir bahçe şehir olarak düşünmüştür.
Bu verilen bilgilerden aşağıdaki sorulardan hangisine bir cevap bulamayız?


A) Yarışma niçin açılmıştır?
B) Ankara’da hangi binalar yapılacaktır?
C) Ankara’nın şehir planını kim hazırlamıştır?
D) Plana göre Ankara nasıl olacaktır?


8

"Mustafa Kemal Paşa’nın 1920 yılında Anadolu'nun bir taşra kasabasını ülkesine başkent yapmasının yanı sıra bunu nasıl gerçekleştirdiği de bende hayranlık uyandırdı. Ankara'da Kemal Atatürk’ün izninin olmadığı hiçbir şey yoktur."
Kurt Laqueur'un yaptığı açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?


A) Ankara’nın başkent olduğu
B) Ankara’nın önceden küçük bir yerleşim yeri olduğu
C) Ankara’daki bir çok eserin, Atatürk’ün onayı ile yapıldığı
D) Ankara’nın Temsil Heyeti’nin merkezi olduğu


9


Bir Cumhuriyet Kenti olan Ankara’nın çekilen bu fotoğrafına dayanılarak aşağıdakilerden hangisine önem verildiği bilgisine ulaşamayız?


A) Mimariye               B) Edebiyata
C) Ağaçlandırmaya     D) Sanata


10

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Ankara'da Atatürk tarafından düşünülmüş olan Sosyal Bilimler fakültesidir. Hemen üstündeki tepede "Numune Hastanesi" vardı. Atatürk tarafından yirmili yıllarda başkentin kuzeyinde yeniden canlandırılan Ziraat Fakültesi bu iki yerden daha eskiydi.
Kurt Laqueur’in anlatımına göre, Ankara şehri için aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Kurt Laqueur’in şehir planı çizdiği
B) Atatürk'ün şehri bayındır hale getirmeye çalıştığına
C) Üniversite eğitiminin desteklendiğine
D) Sağlık alanında örnek hastanenin kurulduğuna


11

Taşhan Meydanı'nın yakınında, Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda yapılmış olan binalar bulvara sıralanmıştı; Sümerbank, Etibank, Millî Eğitim Bakanlığı ve Merkez Bankası. İlk ikisi özellikle söz edilmeyi iki misli hak ediyor: Birincisi, her iki kurum Türk endüstrisinin temel taşlarıdır, ikincisi, bu kurumların isimleri devleti kuran kişinin tarih bilincini ortaya koyuyor.
Kurt Laqueur'un anlatımından yola çıkarak;
I. Bayındır hale getirilmeye çalışılmıştır
II. Bazı bankaların isimleri tarihten alınmıştır
III.Mimaride Avrupa’nın etkisi vardır
yargılarından hangisi veya hangilerine ulaşabiliriz?


A) I ve II            B) I ve III
C) II ve III         D) I, II ve III


12

Atatürk'ün meslek hayatı döneminde Avrupa kentlerine yapmış olduğu ziyaretler onun güzel sanatlara özellikle şehir mimarisine olan ilgisini artırmıştır. Cumhuriyet Döneminde Anadolu şehirleri, devlet kurumları, heykeller ve parklar yeni bir görünüm kazanmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Atatürk Batı kültüründen etkilenmiştir.
B) Anadolu şehirleri yeni bir çehre kazanmıştır.
C) En fazla yatırım başkente yapılmıştır
D) Mimari ve sanat alanında çalışmalar yapılmıştır


üst