Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir Kahraman Doğuyor Testi 2

• 1972 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir Kahraman Doğuyor Testi 2

1

Vatan bir bütündür, bölünemez.
Atatürk'ün bu sözü onun aşağıdaki kişisel özelliklerinden hangisini yansıtmaktadır?


A)İleri görüşlülüğünü
B)İnkılapçılığı
C)Vatan sevgisi
D)Liderliği


2

Aşağıda ismi verilen aydınlardan hangisi Mustafa Kemal'i milliyetçilik düşüncesi konusunda etkilemiştir?


A)Tevfik Fikret
B)Ziya Gökalp
C)Abdullah Cevdet
D)Mehmet Akif Ersoy


3

Kazım Karabekir Paşa'nın askerlikten ayrılmış Mustafa Kemal'e "Emrinizdeyim Komutanım!" şekilde hitap etmesi Atatürk'ün hangi özelliğini gösterir?


A)İleri görüşlülüğünü
B)Vatanseverliğini
C)Teşkilatçılığını
D)Liderliğini


4

1789 yılında meydana gelen Fransız İhtilali hangi düşüncenin güçlenmesini sağlamıştır?


A)Milliyetçilik
B)Laiklik
C)Devletçilik
D)Halkçılık5

Mustafa Kemal ilk askeri başarısını hangi savaşta almıştır?


A)Trablusgarp Savaşı
B)Çanakkale Cephesi
C)Kafkas Cephesi
D)Kurtuluş Savaşı


6

Mustafa Kemal aşağıdaki olayların hangisinde tarih sahnesine çıkmıştır?


A)31 Mart Olayı
B)Trablusgarp Savaşı
C)Çanakkale Savaşı
D)I. Balkan Savaşı


7

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in asker kimliği ile halk arasında tanınmasını sağlayan ilk savaş olmuştur?


A)Başkomutanlık Savaşı
B)Çanakkale Savaşı
C)I. İnönü Savaşı
D) Sakarya Savaşı


8

Mustafa Kemal'in Başkomutanlık rütbesiyle katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?


A)I. İnönü Savaşı
B)Sakarya Meydan Muharebesi
C)Trablusgarp Savaşı
D)Çanakkale Savaşı


9

Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı'nda aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmıştır?


A)Conkbayırı-Arıburnu
B)Derne-Tobruk
C)Bingazi- Arıburnu
D)Hamidiye Tabyası- Conkbayırı


10

Mustafa Kemal'in Trablusgarp Savaşı'nda yerli Arap aşiretleri ile birlikte, İtalyanları Derne ve Tobruk'ta yenmesi aşağıdaki kişisel özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?


A)Mantıklılığı
B)İdealistliği
C)İleri görüşlülüğü
D)Askeri zekası


11

"Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum."
Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözü söylediği cephe aşağıdakilerden hangisidir?


A)Kanal Cephesi
B)Kafkas Cephesi
C)Çanakkale Cephesi
D)Yemen Cephesi


12

Mustafa Kemal hayatında önemli dört şehir vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlerin arasında yer almaz?


A)Sofya
B)İstanbul
C)Manastır
D)Roma


13

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in katılmış olduğu savaşlardan biri değildir?


A)Trablusgarp
B)II. Dünya Savaşı
C)Sakarya Savaşı
D)I. İnönü Savaşı


14

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün okuduğu okullar arasında yer almaz?


A)Selanik Askeri Rüştiyesi
B)İstanbul İdadisi
C)Manastır Askeri Lisesi
D)Harp Okulu


15

"Büyük kararlar vermek kafi değildir. Bu kararları cesaret ve kararlılıkla tatbik etmek lazım."
Mustafa Kemal'in bu sözü hangi yönünü gösterir?


A)Yöneticiliğini
B)Gururluluğunu
C)Vatanseverliliğini
D)Barışçılığını


16

Kazanılan zafer ve sağlanılan başarılar kahraman erlerin, subayların, komutanların ve Türk milletinin eserdir.
Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözü hangi yönünü gösterir?


A)İnkılapçı
B)Alçak gönüllü
C)İleri görüşlü
D)Metotlu


17

Osmancılık fikrinin imparatorluğu çöküşten sonra kurtaramayacağının anlaşılması üzerine, Osmanlı Devleti'nde hangi fikir akımı öne çıkmıştır?


A)Turancılık
B)İslamcılık
C)Milliyetçilik
D)Batıcılık


18

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Mustafa Kemal'in ilk görev yeri ve rütbesi doğru olarak verilmiştir?


A)Şam-Kurmay Yüzbaşı
B)İstanbul-Teğmen
C)Trablusgarp-Binbaşı
D)Sofya-Yarbay


19

"Milletin İstiklalini yine milletin azim kararı kurtaracaktır." görüşü aşağıdakilerden hangisinin temel dayanağını oluşturmaktadır?


A)Yurt barış, cihanda barış
B)Akılcılık
C)Çağdaşlık
D)Milli egemenlik


20

"Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türkiye milletine canımı vereceğim."
Atatürk bu sözüyle hangi kişisel özelliğini vurgulamıştır?


A)Vatanseverliğini
B)İdealistliğini
C)İleri görüşlülüğünü
D)Çok yönlülüğünü


21

Türkiye Cumhuriyeti'nin fikir temelinde Osmanlı Devleti'ni çöküşten kurtarma doğrultusunda ileri sürülen fikirlerden  hangisinin katkısı daha yoğundur?


A)Batıcılık
B)Meşrutiyetçilik
C)Türkçülük
D)İslamcılık


üst