Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir Kahraman Doğuyor Testi 4

• 2966 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir Kahraman Doğuyor Testi 4

1

Adam olmak için okumak, öğrenmek şarttır; başka çare yoktur.
Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Bey'in yukarıdaki sözüne bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


A) Mustafa Kemal askeri yetenekleri ile ön plandadır.
B) Mustafa Kemal çevresinden etkilenmemiştir.
C)Mutafa Kemal farklı siyasi görüşleri savunmuştur.
D) Mustafa Kemal eğitim ve öğrenimin önemini anlayan bir aile ortamında yetişmiştir.


2

Mustafa Kemal, toplumun huzurunu, güvenini ve geleceğini aile mutluluğunun sağlanmasında görmüştür.
Buna göre Mustafa Kemalin aşağıdaki sözlerinden hangisi bu görüşünü kanıtlar niteliktedir?


A) Ya İstiklal Ya Ölüm!
B) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
C) Uygarlığın esası, ilerlemenin ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır.
D) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.


3

Mustafa  Kemal  aşağıdaki okullardan hangisinde eğitim görmemiştir?


A) Robert Koleji
B) Manastır Askeri İdadisi
C) Askeri Rüşdiye
D) Harp Akademisi


4

Mustafa Kemal ilk askeri başarısını aşağıdaki savaşlardan hangisinde almıştır?


A) Sakarya Savaşı         C) Trablusgarp Savaşı
B) I. Dünya Savaşı        D) Büyük Taarruz5

Ulu Önder Mustafa Kemal, gençlik yıllarından başlayarak ülkenin çeşitli meseleleriyle ilgilendi. Bu konudaki görüş ve düşüncelerini kafasında oluştururken olaylardan ve okuduğu tarih kitaplarından yararlanmıştır. Bütün yaşamı boyunca okuma alışkanlığını bırakmamıştır.
Yukarıda verilen, Sosyal Bilgiler öğretmeninin söylediklerine bakarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Ülke sorunlarına karşı duyarlıdır.
B) Sorunların çözümünde tarih biliminden de yararlanmıştır.
C) Avrupa'nın örnek  alınması  gerektiğini savunmuştur,
D) Okumak hayatının önemli bir parçasıdır.


6

Dünya'da herşey için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir.
Mustafa Kemal Paşa'nın yukarıda söylediği söze bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


A) Her türlü meselenin çözümünde aklı ve bilimi temel yol gösterici seçmiştir.
B) Askerlik sanatında ileri gitmiştir.
C) Sorunları tartışarak çözmüştür.
D) Halkın yönetime katılmasını istemiştir.


7

Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türkiye'nin kuruluşunu belgelere dayandırarak anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kumandan ile Hasbihal       C) Nutuk                  
B) Geometri Kitabı                  D) Medeni Bilgiler


8

Musatafa Kemal yurdun tehlike içinde olduğunu görünce tehlikeye atılmaktan korkmazdı.
Yukarıda verilen sosyal bilgiler öğretmeni Mustafa Kemal Paşa'nın özelliklerinin hangisinden bahsetmektedir?


A) Cesaret
B) İleri görüşlülük
C) İnkılapçılık
D) Hoşgörülülük


9

Kişinin yaşadıkça kıvançlı ve mutlu olması için gereken şey kendisi için değil kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır.
Buna göre Mustafa Kemal Atatürk için,
I.   Ekonominin düzeltilmesini istemektedir.
II.  Gelecek kuşaklara önem vermektedir.
III. Barışçı bir dış politika izlenmektedir.
yargılarından hangilerinden söz edilebilir?


A) Yalnız I                 B) Yalnız II
C) I ve II                  D) II ve III


10

Mustafa Kemal Osmanlı Devleti'nin çöküşüne yol açan olayların yoğunlaştığı Rumeli'nin en önemli kenti Selanik'te büyüdü. Bölge farklı alanlarda komşu ülkelerden etkilenmekteydi. Hristiyan milletlerin Osmanlı Devletine karşı ayaklanmaları, büyük devletlerin yayılma politikaları en çok burada hissediliyordu. Bu durum Mustafa Kemal'i çok etkiliyordu.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in çevresinde yaşanan olaylardan etkilenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır?


A) Azınlıkların yeni haklar verilmesini istemesi
B) Padişahlığın devamını istemesi
C) Mali kalkınmaya önem vermesi
D) Ülke ile ilgili kararlar alırken daha gerçekçi ve daha sağduyulu hareket etmesi


üst